Skip to main content

Tyske og danske førstehjælpsinstruktører mødtes i Nykøbing Falster for at lære af hinanden

Pressemeddelelse   •   Jan 23, 2018 12:04 CET

Dansk Folkehjælp og søsterorganisationen ASB har indgået et storstilet samarbejde om at nedbringe antallet af hjertestop i grænseregionen

På seminaret fik førstehjælpsinstruktørerne fra de to organisationer kendskab til, hvordan førstehjælpsuddannelsen er sammensat i de to lande, og hvori forskellene bestod, ligesom også instruktøruddannelsen blev sammenlignet.

Tilsvarende blev det drøftet, hvordan civilbefolkningens holdning er til førstehjælp i henholdsvis Danmark og Tyskland. Gennem erfaringsudveksling i forhold til indlæringsmetoder var målet, at blive enige om en fælles undervisningsform, som vil øge kursisternes handlingsparathed og derigennem øge antallet af overlevende efter hjertestop. Endelig blev alle deltagere introduceret for de mest anvendte AED’er (hjertestartere) som bruges i Danmark og Tyskland. Ét af målene for SAVING LIFE er at gøre flest mulige AED´ere tilgængelige døgnet rundt og sikre, at der udarbejdes vejledninger til brugen af allerede ophængte AED’er.

Alle instruktørerne deltog med stor entusiasme, og der var mange og gode drøftelser omkring førstehjælpsundervisning og mange interessante input omkring forskelle og sammenfald. Også på det sociale plan blev der skabt netværk på kryds og tværs af landegrænserne, og alle gav udtryk for et ønske om at gentage successen.

Udkommet af seminaret vil blive lagt til grund for de kommende førstehjælpskurser og vil samtidig blive delt med øvrige førstehjælpsorganisationer.

Saving Life er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Med venlig hilsen

Dansk Folkehjælp