Skip to main content

Børn forsikres mod både sygdom og ulykke

Pressemeddelelse   •   Apr 09, 2014 14:02 CEST

Tre ud af fire vil prioritere en forsikring, der dækker deres barn både i tilfælde af ulykke og hvis barnet bliver ramt af en sygdom. Problemet er, at kun en lille andel af de danske forældre har kendskab til, at den kombinerede børneforsikring allerede findes på det danske marked. Det viser tal fra en ny undersøgelse YouGov har foretaget for If Skadeforsikring, blandt et relevant udsnit af befolkningen.

- Når forældre vælger at ulykkesforsikre deres børn, er det for at stille børnene bedst muligt i tilfælde af, at det ulykkelige sker. Den tankegang er ikke isoleret til en ulykke. Det gælder også hvis éns barn rammes af en sygdom, der skaber varige gener og begrænsninger for barnet fremover, siger Birgitte Ringbæk, presseansvarlig i If Skadeforsikring, der er det ene af to selskaber herhjemme, der tilbyder en kombineret børneforsikring.

Indtil for 2 år siden var børn i folkeskoler og kommunale dagtilbud ulykkesforsikret via kommunen, hvis der skete en ulykke i forbindelse med skole eller pasning. Første udfordring er derfor, at en del forældre stadig ikke er klar over, at de selv skal sørge for at købe en ulykkesforsikring til deres børn. Dernæst er der blandt mange forældre fejlagtigt en forventning om, at en almindelig børneulykkes­forsikring også dækker ved sygdom, og det gør den ikke.

- Det handler i høj grad om information. Når vores rådgivere oplyser om den kombinerede børne­forsikring, er kunderne sjældent i tvivl om, at det er den løsning, de skal have. Men det er ikke en tanke, man bryder sig om, at éns børn kan komme alvorlig til skade eller blive ramt af en sygdom som kræft, meningitis eller sukkersyge. Derfor har mange ikke sat sig ind i mulighederne for denne yderligere sikring, som der samtidig kun er to selskaber i landet, der tilbyder, siger Birgitte Ringbæk.

Fordelingen mellem erstatningerne på henholdsvis ulykkesskader og sygdom er ifølge Ifs opgørelser, at der er anmeldes flere ulykkesskader end sygdom, men at de gennemsnitlige udbetalinger er markant højere på sygdomsskader.

If introducerede den kombinerede Børneforsikring i Danmark i 2008 med inspiration fra Sverige og Norge, og i dag er 37 pct. af Ifs danske børneulykkesforsikringer tegnet med sygdomsdækning, og andelen er stigende. Andelen af størst for børn i alderen 0-5 år, der netop er kommet til i perioden siden den kombinerede forsikring blev lanceret.

Forsikringen kan vælges med en erstatningssum på op til 2,5 mio. kroner, og indebærer blandt andet et engangsbeløb på 100.000 kr. som udbetales øjeblikkeligt ved visse diagnoser, så der er midler til at forkæle barnet og økonomisk hjælp til forældre, hvis man er indlagt sammen med barnet i minimum 8 sammenhængende dage.

En Børneforsikring hos If, der dækker varige mén efter ulykke og sygdom, koster, med en erstatningssum på 1 mio. kroner, 97 kr. om måneden for børn op til 10 år, mod 40 kr. for en almindelig børneulykkesforsikring, der kun dækker i tilfælde af ulykke.

Resultat af undersøgelsen:

Vil du prioritere en børneulykkesforsikring, der også giver erstatning i tilfælde af at barnet rammes af kritisk sygdom?

Ja: 75%
Nej: 11%
Ved ikke: 14% 

Note: YouGov-undersøgelse for If Skadeforsikring, marts 2014, blandt 1.016 personer, der udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Svarene er renset for besvarelserne ”Ikke relevant”
 

If er Nordens førende ejendoms-og skadeforsikringsselskab med 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. I Danmark er If landets 5. største forsikringsselskab. If har ca. 6.800 medarbejdere, heraf ca. 550 i Danmark, og tilbyder hele spektret af forsikringsløsninger til alt fra privatpersoner, erhverv til globale industrivirksomheder. Ifs vision er at være det førende nordiske forsikringsselskab med de mest tilfredse kunder og den absolut bedste forsikringsekspertise og rentabilitet. If tilbyder skadeforsikringer til kunder på nationale markeder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Baltikum. If er 100% ejet af finske Sampo.