Skip to main content

Ligestilling kræver en indsats – men det betaler sig

Blogindlæg   •   Mar 06, 2017 09:18 CET

Af Teresia Palm, HR-chef, IKEA Danmark

På onsdag er det Kvindernes Internationale Kampdag. Den 8. marts sætter organisationer og virksomheder verden over fokus på kvinders rettigheder og ligestilling blandt kønnene i civilsamfundet såvel som på arbejdsmarkedet.

I IKEA bruger vi også anledningen til at hylde en verden, hvor mænd og kvinder har lige muligheder.

Men ligestilling er ikke et begreb, vi kun sætter fokus på en gang om året. Ligestilling er en central del af vores værdisæt, og det ligger dybt i os at behandle alle mennesker lige. Derfor arbejder vi aktivt for at sikre ligestilling i alle led af vores organisation gennem klare mål og opfølgninger.

Vores indsats har båret frugt. Dansk lovgivning kræver formel ligestilling med lige muligheder uanset køn. I IKEA Danmark har vi taget skridtet videre og opnået reel ligestilling – både hvad angår ledelsen, medarbejdersammensætningen og sikring af lige løn for lige arbejde. Vi har stort set lige fordeling af medarbejdere med 48,9 procent mænd og 51,1 procent kvinder, og vores ledelsesposter er besat af 49,9 procent kvinder.

Lige muligheder i og uden for IKEA

I IKEA vil vi gerne skabe en bedre hverdag for de mange mennesker – Ikke kun for vores kunder og medarbejdere, men også i de lokalsamfund, hvor vi driver forretning. Vi ønsker at tage et socialt ansvar, og derfor arbejder vi også for at fremme kvinders muligheder uden for IKEA. I Danmark er vi bl.a. ved at etablere et samarbejde med organisationen Bydelsmødre om praktikforløb for flygtningekvinder.

Bydelsmødre er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte andre kvinder, som har svært ved at finde fodfæste i Danmark og ofte lever isoleret. Dermed bygger de bro mellem kvinderne og det omkringliggende samfund og er med til at fremme integrationen.

Igennem samarbejdet kan vi hjælpe kvinderne med at få foden indenfor på et arbejdsmarked, der ellers kan synes som lukket land. Dermed håber vi på at kunne give flere udsatte kvinder lysten til og muligheden for at prøve kræfter med arbejdslivet i Danmark.

Arbejdet stopper ikke her

IKEA er og skal være for de mange. Det er ved at se og kombinere mange forskellige forcer, at vi bliver i stand til at tænke i nye løsninger og holde os relevante for omverdenen. Det har krævet en indsats at nå til, hvor vi er i dag, men resultatet er en uvurderlig gave i vores dagligdag. Det giver os en langt mere dynamisk og perspektivrig arbejdsplads.

Kvindernes Internationale Kampdag er en god anledning til at fejre vores resultater. Men det er også en anledning til minde os selv og hinanden om, at arbejdet ikke stopper her. For at sikre lige muligheder kræver en kontinuerlig indsats. Derfor vil vi fortsætte arbejdet, så vi har endnu mere at fejre til næste år.