Skip to main content

Mangfoldighed er en forudsætning for succes i detailhandlen

Blogindlæg   •   Jan 17, 2017 08:00 CET

I IKEA tror vi på mennesker. Alle vores medarbejdere bidrager hver dag med deres talent og unikke idéer, og når IKEA vokser, skyldes det ikke mindst, at vi er en mangfoldig arbejdsplads baseret på fællesskab, inklusion og entusiasme.

Mangfoldighed er for os ikke et teoretisk eller akademisk begreb. Det handler grundlæggende om, at vores menneskesyn fremmer mangfoldigheden. Om at have respekt for det enkelte menneske og gøre op med vores fordomme og forventninger.

Det er vores princip, at IKEA skal være en arbejdsplads, hvor der er plads til, at alle kan yde deres bedste ud fra egne forudsætninger. Derfor har vi i årevis haft mange ansatte med anden etnisk baggrund end dansk, og alle varehuse har medarbejdere med forskellige fysiske og/eller psykiske handicap. Det er vores overbevisning, at når vores medarbejdere spejler diversiteten i Danmark, skaber vi en dynamisk arbejdsplads, hvor vi nemmere forstår kundernes behov.

Flygtninge i praktik

I efteråret 2015 bad Lars Løkke Rasmussen på Civilsamfundets Topmøde danske virksomheder om hjælp til at løfte flygtningeopgaven. IKEA sagde ja til opgaven, fordi social ansvarlighed er en del af vores DNA, og fordi vi ønsker at sætte handling bag vores ord.

Der er gået lidt mere end et år, siden Statsministeren bad os om hjælp. I mellemtiden har IKEA haft omkring 80 flygtninge i praktik, som har fået særlig støtte fra mentorer og vores øvrige medarbejdere. Vi har et stort behov for god arbejdskraft, og der er i den grad plads til, at nogle af dem er flygtninge.

Af de ca. 80 flygtninge, der har været i praktikophold, har mere end ti nu fået fast ansættelse i IKEA. Jeg synes, det er værd at fremhæve, hvilken kolossal menneskelig kraftanstrengelse det indebærer at opnå fast ansættelse for en flygtning, der ankommer til et fremmed land, hvor sproget ikke er til at forstå, hvor kulturen er meget forskellig fra, hvad de er vant til og opvokset med, og hvor et meget anderledes samfund skal læres fra bunden. Oven i købet er der tale om mennesker, der er mærket på sjælen med nogle frygtelige oplevelser i det land, han eller hun er flygtet fra. Hvad det kræver af indlæring og tilpasningsevne hos den enkelte flygtning må ikke undervurderes.

Medmenneskelig omsorg

Samtidig er der også tale om en kæmpe indsats fra vores medarbejdere, der udover oplæring af nye kolleger også involveres i arbejdet med at integrere flygtningene. Det er sin sag at have en person ved sin side i mange måneder, som ikke kan sproget, og som skal lære alt fra grunden. Det ekstra overskud og den medmenneskelige omsorg, som vores fastansatte medarbejdere udviser hver dag, er enestående og respektindgydende.

Selv om det langt fra er alle flygtninge, der får fast job i IKEA efter endt praktik, er jeg ikke i tvivl om, at vi med praktikforløbet hjælper dem godt på vej med en øget sprogforståelse, forståelse for vores danske arbejdskultur, faglig viden og øget selvværd.

Praktikordninger for flygtninge og andre minoriteter kan og skal ikke måles på bundlinjen. Men det kan spores i stoltheden blandt medarbejdere i hele organisationen, når vi tager vores sociale ansvar alvorligt, sætter handling bag vores ord og lykkes med at hjælpe udsatte mennesker godt på vej.