Skip to main content

Lovende ny behandling til galdegangskræft

Pressemeddelelse   •   Okt 04, 2019 13:00 CEST

Patienter med fremskreden galdegangskræft har dårlig prognose, og der findes et stort behov for nye behandlingsalternativer. Nu viser et nyt studie, at patienter med denne kræftform og en vis type genetiske forandringer reagerer positivt på behandling med pemigatinib, en FGFR2-hæmmer. Den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA betegner behandlingen som et gennembrud i behandlingen, og lægemiddelvirksomheden Incyte regner nu med allerede inden årsskiftet at kunne indgive en ansøgning om godkendelse af pemigatinib til behandling af tidligere behandlet, lokalt fremskreden eller metastaserende galdegangskræft, såkaldt cholangiocarcinom. Studiet blev præsenteret ved ESMO's konference i Barcelona den 27. september. *

Galdegangskræft er en usædvanlig, men alvorlig type af kræft, som rammer 1-2 personer ud af 100.000. (1) Diagnosen kan være vanskelig at stille, da symptomerne kan minde om symptomer ved andre sygdomme, og når den endelig er stillet, har kræften ofte allerede spredt sig. Den eneste behandling, der kan hjælpe, er hvis tumoren kan fjernes i sin helhed, men i de fleste tilfælde er den allerede for fremskreden. Prognosen er dårlig, derfor er der stort behov for nye behandlingsmetoder. (2,3)

Fibroblastvækstfaktorreceptor (FGFR) spiller en vigtig rolle for tumorcellers deling, overlevelse, spredning og angiogenese – evnen til at danne nye blodkar. Translokationer i FGFR2-genet er stærkt knyttet til udviklingen af forskellige typer af kræft og bidrager til deres vækst og spredning. Cirka halvdelen af alle patienter med galdegangskræft har en genetisk abnormitet. (4) FGFR2-fusioner eller forandringer forekommer næsten udelukkende ved en form for galdegangskræft, såkaldt cholangiocarcinom, hvor de er observeret hos 10-16 procent af patienterne. (5,6,7)

Tumorer krympede

Pemigatinib er en selektiv, oral FGFR-hæmmer af FGFR-isoformerne 1,2 og 3**. I det aktuelle fase II-studie Fight-202 vurderes effekt og sikkerhed i forbindelse med behandling med pemigatinib som monoterapi hos 107 tidligere behandlede patienter med lokalt fremskreden eller metastaserende galdegangskræft med FGFR2-fusioner eller translokationer. Resultaterne viser, at hos 36 procent af patienterne krympede tumoren (overall response), og hos tre af disse forsvandt den helt, hos 35 procent af patienterne konstateredes partiel respons. Den gennemsnitlige tid, til kræften atter begyndte at udvikle sig, var 6,9 måneder efter en opfølgning på gennemsnitligt 15 måneder. Præliminære overlevelsesdata (overall survival) var i gennemsnit 21,1 måneder, men data er endnu ikke klar, og opfølgningen fortsætter. I almindelighed tåltes behandlingen godt.

Om galdegangskræft

Galdegangskræft er en alvorlig, men usædvanlig type af kræft, som rammer 1-2 personer ud af 100.000 og opstår i en gang, der fører galde fra leveren til tyndtarmen. Patienterne er i reglen over 65 år. Diagnosen er vanskelig at stille, da symptomerne kan minde om symptomer ved andre sygdomme. Den eneste mulighed for varig helbredelse er, hvis hele tumoren kan bortopereres, men ofte viser kræften sig at være for fremskreden. Symptomerne kan være feber, misfarvning av urin og afføring, kløe, appetitløshed, mavesmerter, vægttab og gulsot. Fem-års-overlevelsen ved tidlig diagnose er omkring 30 procent. (1)

Om Fight

Fight (Fibroblast Growth factor receptor in oncology and Hematology Trials) er et igangværende forskningsprogram initieret af Incyte, hvor man i fase II- og fase III-studier undersøger effekten af og sikkerheden ved behandling med pemigatinib til flere FGFR-fremmede typer af kræft, blandt andet ved metastaserende og inoperabel urinblærekræft og andre solide tumorer, samt myeloproliferativt neoplasme.

Om Pemigatinib

Pemigatinib er en potent, selektiv, oral hæmmer af FGFR-isoformerne 1,2 og 3, som i prækliniske studier har vist selektiv farmakologisk aktivitet mod kræftceller med FGFR-forandringer. Den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA (Food and Drug Adminstration) har bevilget pemigatinib såkaldt gennembrudsterapibetegnelse (Breakthrough Therapy designation) til behandling af nyligt behandlet, metastaserende eller inoperabelt FGFR2 translokaliseret cholangiocarcinom***. En såkaldt gennembrudsterapibetegnelse fra FDA er udformet for at fremme udvikling og monitorering af lægemidler mod alvorlige tilstande, som har vist lovende tidlige kliniske resultater, som kan give betydelige forbedringer sammenlignet med tilgængelige lægemidler.

*ESMO står for European Society for Medical Oncology.

**Isoformer er let forandrede former af et protein.

***FGFR2 translokaliseret cholangiocarcinom er en type galdegangskræft.

Referencer:

(1)Netdoktor

(2)Banales JM, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2016; 13:261–280.

(3)Uhlig J, et al. Ann Surg Oncol. 2019; 26:1993–2000.

(4)Lowery MA et al. Clin Cancer Res. 2018; 24(17):4154–4161.

(5)Graham RP et al. Hum Pathol. 2014; 45:1630‒1638.

(6)Farshidfar F, et al. Cell Rep. 2017;18(11):2780–2794.

(7)Ross JS et al. The Oncologist. 2014; 19:235–242.

Link til pressemeddelelse på Incyte.com

Incyte grundlagdes i 2002 og er et globalt lægemiddelfirma med fokus på forskning, udvikling og fremstilling af nye behandlinger til sygdomme hvor der findes få eller helt savnes behandlingsalternativer.

Forskningsprogrammet består af 17 udviklingskandidater som målrettes mod 14 molykylære mål. Porteføljen omfatter immunterapi, der har til formål at få patientens eget immunforsvar til at angribe kræftceller og målrettede behandlinger designet til direkte eller indirekte blokerer virkningerne af kræftfremkaldende mutationer. 

Incyte har sit globale hovedkontor i Delaware i USA og europæiske hovedkontor i Lausanne. Globalt har Incyte mere end 1000 medarbejdere.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.