Skip to main content

It-minister med fokus på kritiske it-systemer

Pressemeddelelse   •   Jan 30, 2017 15:56 CET

"Vi glæder os over, at Sophie Løhde træder i karakter som minister for offentlig digitalisering og giver området den opmærksomhed, det fortjener. Nu bliver det vigtigt, at ministeriet inddrager erhvervslivets mange erfaringer i udarbejdelsen af den nye statslige it-strategi,” siger Mette Feifer, Markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Ministeren har blandt andet en bekymring for, at de ældre it-systemer er særligt sårbare overfor nedbrud og hackerangreb pga. manglende vedligehold, og at det derfor er afgørende at handle hurtigt.

Ud af de over 4.000 offentlige it-systemer identificerer kasseeftersynet udfordringer forbundet med 135 systemer. Heraf er der 17 systemer, hvor der ikke er igangsat tiltag, der skal der rette op på utilstrækkelige systemtilstand.

IT-Branchen ser med stor alvor på udfordringen, men maner også til besindighed.

”IT-systemerne har understøttet den offentlige sektors digitalisering gennem en årrække, og har gjort det med en utrolig høj stabilitet. Vi skal modernisere systemerne med respekt for denne høje stabilitet og sikre, at vi ikke forhaster os, men kommer i mål uden at gå på kompromis med kvaliteten,” udtaler Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Lær af de gode eksempler
Den offentlige har på mange områder været først med digitaliseringen. Det giver i dag nogle udfordringer mht. at forny og modernisere legacy-systemerne samtidig med at produktionen opretholdes. Det kræver store investeringer og en gennemtænkt fremgangsmåde.

"Vi er en hel branche, der føler os forpligtede til at hjælpe med dette arbejde, og som har masser af konkret erfaring i, hvordan det kan gøres. Vi inviterer derfor til dialog, og er klar til at spille en aktiv rolle i at finde de rigtige modeller for vedligehold og konkurrenceudsættelse af systemerne," slutter Birgitte Hass.

Visionen for IT-Branchen
Vi arbejder for at skabe et stærkt og digitalt samfund, der udnytter teknologiens fulde potentiale til glæde for både økonomien og det enkelte menneske. Og vi vil sikre en konkurrencedygtig og professionel it-branche, der aktivt bidrager til vækst og udvikling i et digitalt Danmark.

Sådan gør vi det

  • Sætter den politiske agenda og påvirke lovgivningen, så det bliver enklere for vores medlemmer at drive forretning til glæde for fremtidens digitale samfund
  • Fremmer medlemmernes internationale konkurrenceevne og lønsomhed gennem kundevendte events, arrangementer og møder
  • Styrker medlemmernes forretning ved at tilbyde medlemsservices indenfor bl.a. juridisk rådgivning, presse og kontraktskrivning
  • Er den førende brancheforening i Danmark, der tilbyder et stærkt netværk, hvor man mødes, deler erfaringer og finder nye forretningsmuligheder