Media-no-image

Flere med skizofreni kan få adgang til bedre behandling

Pressemeddelelser   •   2014-10-14 09:00 CEST

Depotlægemidler er medvirkende til færre tilbagefald og mindre tvangsbehandling. Det er nogle af resultaterne fra en ny rapport om skizofreni inden for testmiljøinitiativet under Stockholms läns landsting.

Stockholms läns landsting indledte i begyndelsen af 2013 et testprojekt sammen med lægemiddelindustrien for at afdække terapiområder til at forbedre behandlingen og plejen af patienter, styrke omkostningseffektiviteten og skabe bedre forudsætninger for forskning og udvikling på lægemiddelområdet. Nu er der kommet en rapport om skizofrenibehandlingen i Stockholms läns landsting, som er udarbejdet i samarbejde med blandt andre medicinalvirksomheden Janssen.

”Rapporten viser, at der er store muligheder for at forbedre behandlingen af skizofreni i Stockholms län. Blandt andet skal der gøres en ekstra indsats for at forbedre overholdelse af den medicinske behandling, og for at den rigtige patient får adgang til den rigtige medicin. Det vil forebygge tilbagefald med psykotiske episoder," siger Anna Käll, ansvarlig for Public Affairs-spørgsmål hos Janssen i Sverige.

Endvidere påpeger rapporten, at de patienter, der har skiftet fra orale behandlingsformer til depotlægemidler, har færre psykiatriske indlæggelser og desuden får mindre tvangsbehandling. Endnu et bemærkelsesværdigt resultat i rapporten er, at 20 % af alle patienter med skizofreni og 42 % af de nydiagnosticerede ikke indløste deres recept på antipsykotisk medicin i 2012.

Janssen hilser det velkomment, at flere regioner kortlægger skizofrenibehandlingen for at afdække, hvordan patienter, der lever med skizofreni, kan få adgang til bedre behandling.

"Vi ved endnu ikke, om resultatet i Stockholms läns landsting er repræsentativt for andre regioner i Sverige. Men vi håber, at rapportens konklusioner vil føre til forbedret behandling for denne patientgruppe – ikke kun i Stockholmsregionen, men i hele landet," siger Anna Käll.

I det aktuelle samarbejde med Stockholms läns landsting indgår ud over Janssen også medicinalvirksomhederne H. Lundbeck AB og Otsuka Pharma Scandinavia AB.

Ved spørgsmål, kontakt:
Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, akall@its.jnj.com, +46 8 626 50 29 
Mikael Själin, Nordic Medical Affairs Director, Janssen,  msjalin@its.jnj.com, +46 8 626 5173

###

Skizofreni er en meget alvorlig sygdom. Ifølge den svenske Socialstyrelses retningslinjer fra foråret 2014 er kontinuerlig medicinsk behandling myndighedernes vigtigste anbefaling. Af disse retningslinjer fremgår det blandt andet, at "kontinuerlig antipsykotisk lægemiddelbehandling reducerer risikoen for selvmord og er en forudsætning for at undgå akutte anfald og for at kunne rehabilitere og genintegrere personer med skizofreni eller skizofrenilignende tilstande i samfundet."


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

I 2013 har Stockholms läns landsting foretaget en pilotundersøgelse vedr. behandlingen af skizofrenipatienter i Stockholms län i samarbejde med de tre lægemiddelfirmaer Janssen, Lundbeck og Otsuka Pharma Scandinavia AB. Nu præsenteres resultaterne.

Læs mere »
Media-no-image

Zytiga® (Abirateronacetat) plus prednisolon forlænger signifikant den samlede overlevelse hos patienter med metastatisk kastraktionsresistent prostatakræft, som ikke har modtaget kemoterapi

Pressemeddelelser   •   2014-09-28 13:00 CEST

Den endelige analyse af fase 3-studiet COU-AA-302 er netop fremlagt på den europæiske kræftkongres European Society for Medical Oncology.

Beerse, Belgien,28. september 2014 – Janssen-Cilag International NV har i dag meddelt, at data fra den endelige analyse af fase 3-studiet COU-AA-302 viser, at Zytiga® plus prednisolon signifikant øger den samlede overlevelse (OS) sammenlignet med placebo plus prednisolon hos mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, som ikke har modtaget kemoterapi. Analysen viser en 19 % mindre risiko for død.

Den mediane OS er 34,7 versus 30,3 måneder efter en median opfølgningstid på mere end fire år (49,2 måneder).

Den endelige analyse blev i dag fremlagt ved European Society for Medical Oncology-kongressen i Madrid og er den første, som viser en statistisk signifikant øget overlevelse i dette studie.

”Dette er særligt bemærkelsesværdigt i COU-AA-302, idet 67 % af mænd i Zytiga® plus prednisolon armen og 80 % i placebo plus prednisolon armen fik efterfølgende behandling. 44 % af mændene i placebo plus prednisolon armen modtog efterfølgende Zytiga® plus prednisolon" sagde Charles Ryan, MD, professor i klinisk medicin, urologi ved University of California, San Francisco og ledende investigator for COU-AA-302 undersøgelsen. "Brugen af efterfølgende behandlinger påvirkede ikke den statistiske signifikans mellem Zytiga® plus prednisolon og placebo plus prednisolon armen - og gør disse resultater desto mere overbevisende”

Derudover viser den endelige analyse en signifikant forlænget tid til behovet for anvendelse af morfinpræparater mod kræftrelaterede smerter (33,4 versus 23,4 måneder).

Efter yderligere to års opfølgning siden den tredje interim analyse er sikkerhedsprofilen for Zytiga® uændret, og der er ikke observeret ændringer i steroidrelateret toksicitet.

"Siden den første rapport med interim data er Zytiga® blevet en vigtig del af de behandlingsmuligheder, som lægerne har til rådighed til behandling af mCRPC på grund af dets evne til at forsinke sygdommens progression signifikant og forhindre eller udsætte mange af sygdommens komplikationer som f.eks. smerter,” udtalte Charles Ryan. Den endelige analyse bekræfter, at ud over at udsætte sygdomsprogressionen, 

øger Zytiga® også overlevelsen signifikant. Zytiga® viser desuden en uændret langsigtet sikkerhedsprofil sammen med langvarig administration af prednisolon," sagde Charles Ryan.”

Om Zytiga®

Zytiga® virker ved at hæmme produktionen af det mandlige kønshormon testosteron, som stimulerer væksten af prostatakræft ved at hæmme CYP17 enzym-komplekset. Testosteron dannes i testiklerne og binyrerne, men hos patienter med prostatakræft udskiller selve tumoren også det mandlige kønshormon1.

Siden 2011 er Zytiga® blevet godkendt i over 90 lande og mere end 140.000 patienter verden over er blevet behandlet.

I 2011 blev Zytiga® (abirateronacetat), i kombination med prednison/prednisolon godkendt af Europa-Kommissionen (EU) til behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer hos voksne mænd med progression af sygdommen under eller efter kemoterapi baseret på docetaxel.2

I december 2012 godkendte EU en bredere indikation for Zytiga® (abirateronacetat), der tillader anvendelse i kombination med prednison eller prednisolon til behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer hos voksne mænd, som er asymptomatiske eller har lette symptomer efter mislykket androgen deprivationsbehandling, og hvor kemoterapi endnu ikke er klinisk indiceret. 2

Referencer

1.  de Bono et JS al. N Engl J Med 2011; 346(21): 1995-2005

2.  Zytiga® produktresumé. Senest opdateret den 6. august 2014

Link til Janssen EMEA pressemeddelelse her.

http://www.businesswire.com/news/home/20140928005043/en/ZYTIGA%C2%AE-Prednisone-Demonstrates-Statistically-Significant-Survival-49-Month

 

Forespørgsler fra medier:

Norden
Kristina Sandström
+46 72 521 7904
ksandstrom@its.jnj.com

EMEA
Satu Glawe
+49 172 294 6264
sglawe@its.jnj.com

Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

En opfølgning på 49 måneder viser nu, at Zytiga® plus prednisolon signifikant øger overlevelsen hos mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, som ikke har modtaget kemoterapi.

Læs mere »
Media-no-image

ESMO Sept 28th 2014 in Madrid: Presentation of the COU-AA-302 study

Nyheder   •   2014-09-25 11:00 CEST

Charles Ryan, M.D., Professor of Clinical Medicine, Urology at the University of California, San Francisco, and lead investigator of the COU-AA-302 study, will on Sunday September 28th 11.00 – 12.30 present the following abstract at ESMO:

Final overall survival (OS) analysis of COU-AA-302, a randomized phase 3 study of abiraterone acetate (AA) in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) patients (pts) without prior chemotherapy.

Find the abstract here

For media enquiries and interviews with Charles Ryan please contact:
Satu Glawe, +49 172 294 6264, sglawe@its.jnj.com
Johan Dahlin, +46 72 553 9230, jdahlin@its.jnj.com

Charles Ryan, M.D., Professor of Clinical Medicine, Urology at the University of California, San Francisco, and lead investigator of the COU-AA-302 study, will on Sunday September 28th 11.00 – 12.30 present the following abstract at ESMO

Læs mere »
Media-no-image

September er måneden for opmærksomhed på blodkræft... Hvad har du i blodet?

Nyheder   •   2014-09-10 18:56 CEST


Janssen EMEA lancerer en ny kampagne på de sociale medier, som vi kalder "What's in your blood?" Den spændende og informative kampagne er baseret på det velkendte udtryk "It's in my blood" (Jeg har det i blodet), som bruges til at beskrive en persons karakter eller noget, som man synes er en del af en selv. Hos Janssen synes vi for eksempel, at vi har videnskab i blodet. Kampagnen opmuntrer deltagerne til at:

·  Følge Janssen på Twitter på @JanssenEMEA og dens #WhatsinYourBlood-samtale.

·  Retweete statistikker og information om blodkræft på Twitter.

·  Bruge hashtagget #WhatsinYourBlood på alle opslag på sociale medier.

Vidste du at...

·  Blodkræft er et overbegreb for kræftformer i blodet, knoglemarven og lymfesystemet, og at de fleste er livsfarlige.2

·  Der findes cirka 140 forskellige typer blodkræft, hvoraf de vigtigste er leukæmi, lymfom og myelomatose.3 Til trods for medicinske fremskridt i de senere år kan disse sygdomme stadig ikke helbredes, og der er et stort behov for at kunne tilbyde disse patienter nye behandlingsmuligheder.

Typer af blodkræft

·  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en form for blodkræft, der udvikler sig langsomt, og som opstår i B-cellerne. Europæiske incidensrater blandt mænd og kvinder er hhv. cirka 5,87 og 4,01 tilfælde pr. 100.000 personer årligt.4

·  En sjælden og aggressiv form for lymfom er Mantle-celle-lymfom (MCL), hvis incidens i Europa estimeres til cirka 0,45 tilfælde pr. 100.000 personer årligt.5

·  Myelomatose er den næstmest almindelige form for knoglekræft og tegner sig for 1 % af alle kræfttilfælde.6

Det er vigtigt at øge forståelsen af og opmærksomheden på blodkræft, ikke kun i september måned men hver dag, i håb om at vi bedre kan hjælpe patienter, der lever med kræft. Janssen arbejder for at ændre kræft til en kronisk sygdom, der kan forhindres eller kureres, ved at tilbyde ekstraordinære diagnostiske og terapeutiske løsninger, der forlænger patienternes liv.

REFERENCER

1  Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Tilgængelig på: http://globocan.iarc.fr Senest tilgået den 16. juli 2014.

2  Anthony Nolan. What is blood cancer? Tilgængelig på: http://www.anthonynolan.org/blood-cancers-and-disorders/what-blood-cancer Senest tilgået den 16. juli 2014.

3  Leukaemia CARE. About Blood Cancer. Tilgængelig på: http://www.leukaemiacare.org.uk/about-blood-cancer Senest tilgået den 16. juli 2014.

4  Sant, M, et al. Incidence of hematological malignancies in Europe by morphological subtype: results of the HAEMACARE project. Blood. 2010; 116(19): 3724-34.

5  Smedby KE, Hjalgrim H. Epidemiology and etiology of mantle cell lymphoma and other non-Hodgkin lymphoma subtypes. Semin Cancer Biol 2011;21:293-8.

Raab MS, Podar K, Breitkreutz I, Richardson PG, Anderson KC. Multiple myeloma. Lancet 2009;374:324–

September er måneden for opmærksomhed på blodkræft. Det er en vigtig mulighed for at skabe øget opmærksomhed, uddanne og mobilisere støtte til emner omkring blodkræft, som diagnosticeres hos mere end 900.000 mænd, kvinder og børn hvert år.1

Læs mere »
Media-no-image

Johnson & Johnson and Janssen respond to Ebola crisis with commitment to accelerate vaccine program

Pressemeddelelser   •   2014-09-04 21:38 CEST

New Brunswick, NJ, September 4, 2014 – Johnson & Johnson today announced it will fast-track the development of a promising new combination vaccine regimen against Ebola and broadly collaborate with its partners in global health to deliver immediate relief aid to address the current Ebola outbreak.

“We recognize the urgency of the situation and the need to collaborate with multiple partners to develop treatment and preventive solutions for Ebola. I also would like to stress the importance of collaborating with Nordic partners which will strengthen the industry in the region”, says Lars Johansson, Managing Director Janssen Nordic.

Nordic media inquiries:
Andreas Palmborg, Medical Advisor, +46 701-851038, apalmbor@its.jnj.com
Lars Johansson, Managing Director Janssen Nordic, +46 (8) 6265060, ljohans1@its.jnj.com

Janssen’s Press Release, click here.


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

New Brunswick, NJ, September 4, 2014 – Johnson & Johnson today announced it will fast-track the development of a promising new combination vaccine regimen against Ebola and broadly collaborate with its partners in global health to deliver immediate relief aid to address the current Ebola outbreak.

Læs mere »
Media-no-image

Den 1. september markedsføres VOKANAMET (canagliflozin + metformin) i Danmark

Pressemeddelelser   •   2014-09-01 12:35 CEST

VOKANAMET® er en kombination af to orale glucosesænkende lægemidler med forskellige og komplementære virkningsmekanismer til at forbedre glykæmisk kontrol hos patienter med Type 2 diabetes: Canagliflozin, der hæmmer SGLT-2 transport proteinet, og metforminhydrochlorid, der hører til gruppen af biguanider. SGLT-2-hæmmere har en ny virkningsmåde i forhold til den mest anvendte behandling, idet reabsorptionen af glucose i nyrerne blokeres. Resultatet er, at udskillelsen af glucose i urinen øges, og plasmakoncentrationen af glucose sænkes. Denne virkningsmekanisme er uafhængig af insulin.

Den øgede udskillelse af glucose i urinen resulterer i kalorietab og dermed vægtreduktion, hvilket er påvist i studier med patienter med Type 2 diabetes.1

Vokanamet® er tilskudsberettiget.

1) Godkendt produktresume


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, myelomatose, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  


Kontakt: Inger Sandberg, Public Affairs Leader, isandber@its.jnj.com, 29998256

Janssen-Cilag A/S markedsfører i dag VOKANAMET® (canagliflozin+metformin) – en tabletbehandling, der tilbyder en ny mulighed – som supplement til diæt og motion - for forbedring af glykæmisk kontrol hos patienter med Type 2 diabetes, der får den maksimale tolererede dosis metformin sammen med andre glucosesænkende lægemidler, når disse ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol.1)

Læs mere »
Media-no-image

Professor Bengt Jönsson om forslag til forbedret kræftbehandling

Nyheder   •   2014-08-28 17:14 CEST

Ud over at påvise ulighederne foreslås også forskellige forbedringer med det formål at mindske forskellene. Blandt andet anbefales øget finansiering af innovativ forskning på kræftområdet. I denne film fortæller professor Bengt Jönsson, hvordan han ønsker at forbedre den nuværende kræftbehandling.

I IHE rapporten " Access to high-quality oncology care across Europe " fremgår det, at adgangen til god kræftbehandling varierer betydeligt mellem EU-landene.

Læs mere »
Media-no-image

First treatment approved for the management of MCD in Europe

Pressemeddelelser   •   2014-06-04 15:53 CEST

Janssen-Cilag International NV announced today that the European Commission (EC) has approved the use of SYLVANT® (siltuximab) for the treatment of adult patients with multicentric Castleman's disease (MCD) who are human immunodeficiency virus (HIV) negative and human herpes virus-8 (HHV-8) negative.

SYLVANT® is a monoclonal antibody, a specialised type of protein, that binds selectively to an antigen in the body called interleukin-6 (IL-6). SYLVANT® is administered as an intravenous (IV) infusion once every three weeks and is the first medicine to receive regulatory approval in the EU for the treatment of MCD patients.

Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

Janssen-Cilag announced today that the European Commission has approved the use of SYLVANT® for the treatment of adult patients with multicentric Castleman's disease (MCD) who are HIV negative and HHV-8 negative. SYLVANT® is the firts medicine to recieve regolatory approval in the EU for the treatment of MCD patients.

Læs mere »
Media-no-image

Nyt håb for patienter med kronisk lymfatisk leukæmi

Pressemeddelelser   •   2014-05-31 14:15 CEST

I forbindelse med American Society of Clinical Oncologys (ASCO) årlige kongres præsenterer Janssen i år d. 3. juni i Chicago resultatet af fase III-studiet RESONATE, hvor patienter med kronisk lymfatisk leukæmi og småcellet lymfocytært lymfom enten behandles med ibrutinib eller ofatumumab. Resultatet viser signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse (progression-free survival, PFS) hos patienter behandlet med ibrutinib når sammenlignet med ofatumumab. Risikoen for progression eller dødsfald var reduceret med 79 % hos patienter behandlet med ibrutinib sammenlignet med ofatumumab. PFS var studiets primære endpoint. Det sekundære endpoint var den samlede overlevelse (overall survival, OS), hvor patienter i ibrutinib-armen af studiet havde en reduktion af dødsfald på 57 % i forhold til patienter der blev behandlet med ofatumumab.

RESONATE er et ”open-label” randomiseret fase III-studie, der sammenligner ibrutinib med ofatumumab i behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og småcellet lymfocytært lymfom (SLL), som har modtaget minimum én tidligere behandling.  

I Januar 2014 blev RESONATE studiet stoppet efter anvisning af IDMC (Independent Data Monitoring Committee), da studiet viste en signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse hos de patienter, der blev behandlet med ibrutinib sammenlignet med kontrolarmen. IDMC anbefalede derfor at de studieansvarlige gjorde ibrutinib tilgængeligt for patienterne i ofatumumab-armen af studiet.

Resultatet af dette studie er netop blevet publiceret i New England Journal of Medicine[1] og bliver præsenteret på ASCO i Chicago d. 3. juni.

Kronisk lymfatisk leukæmi er den mest almindelige form for leukæmi i den vestlige verden[2]  og der diagnosticeres hvert år ca. 400 nye tilfælde i Danmark.[3]

Læs pressemeddelelsen fra Janssen EMEA her.

For mere information kontakt (Janssen):
Mikael Själin, Therapeutic Area Head, Janssen, msjalin@its.jnj.com, +46 8 626 51 73

Om ibrutinib
Ibrutinib er i dag godkendt i USA med indikation til at behandle patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og mantle celle lymfom (MCL), der har modtaget mindst en tidligere behandling.[4]-5 I Danmark er ibrutinib endnu ikke markedsført. Ibrutinib virker ved at blokere et specifikt protein, der kaldes Brutons Tyrosin Kinase (BTK). 4-5 BTK er et vigtigt protein i den intracellulære signaleringsvej, der kontrollerer B-cellers modning og overlevelse, samt gør det muligt for ondartede B-celler at formere og sprede sig i kroppen.6 Ibrutinib blokerer specifikt BTK og hæmmer derved cancercellernes overlevelse og spredning.4-5

[1] Byrd, JC. Ibrutinib versus Ofatumumab in Previously Treated Chronic Lymphoid Leukemia. NEJM. 2014. http://www.nejm.org/. Henvist 28.5.2014

[2] Decision Resources, estimat, 2013.

[3] Dansk lymfomgruppes årsrapport 2012.

[4] U.S. Food and Drug Administration. Pressemeddelelse: FDA approves Imbruvica for rare blood cancer. Nov 2013. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm374761.htm. Henvist 28.5.2014.

5 U.S. Food and Drug Administration. Pressemeddelelse: FDA approves Imbruvica to treat chronic lymphocytic leukemia. Feb 2014. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm385764.htm. Henvist 28.5.2014.

6 Genetics Home Reference. Isolated growth hormone deficiency. http://ghr.nlm.nih.gov/condition/isolated-growth-hormone-deficiency. Henvist 28.5.2014.


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.

I forbindelse med American Society of Clinical Oncologys (ASCO) årlige kongres præsenterer Janssen i år d. 3. juni i Chicago resultatet af fase III-studiet RESONATE, hvor patienter med kronisk lymfatisk leukæmi og småcellet lymfocytært lymfom enten behandles med ibrutinib eller ofatumumab

Læs mere »
Media-no-image

Fortune Magazine Names Johnson & Johnson #1 in Pharmaceuticals

Nyheder   •   2014-03-04 08:10 CET

Fortune Magazine Names Johnson & Johnson #1 in Pharmaceuticals

Johnson & Johnson has been ranked as the #1 company in the Pharmaceuticals category on Fortune Magazine’s 2014 list of the World’s Most Admired Companies.  

At the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, we collaborate with the world for the health of everyone in it. The last several years transforming our business – focusing on five core therapeutic areas, investing in innovation wherever it resides, seeking medical breakthroughs wherever they occur and collaborating with top minds around the world. Recently we have also invested in industry-leading initiatives, including:

Read more in our Newsroom (Johnson & Johnson): http://t.co/X7eYBdnzDJ $JNJ

Johnson & Johnson has been ranked as the #1 company in the Pharmaceuticals category on Fortune Magazine’s 2014 list of the World’s Most Admired Companies. At the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, we collaborate with the world for the health of everyone in it.

Læs mere »

Billeder & Videoer 4 billeder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Inger Sandberg, Public Affairs Leader
  • Public Affairs & Tender
  • mepqisssedvjandbzeer@ikyts.jnj.cfyhrom