Media-no-image

September er måneden for opmærksomhed på blodkræft... Hvad har du i blodet?

Nyheder   •   2014-09-10 18:56 CEST


Janssen EMEA lancerer en ny kampagne på de sociale medier, som vi kalder "What's in your blood?" Den spændende og informative kampagne er baseret på det velkendte udtryk "It's in my blood" (Jeg har det i blodet), som bruges til at beskrive en persons karakter eller noget, som man synes er en del af en selv. Hos Janssen synes vi for eksempel, at vi har videnskab i blodet. Kampagnen opmuntrer deltagerne til at:

·  Følge Janssen på Twitter på @JanssenEMEA og dens #WhatsinYourBlood-samtale.

·  Retweete statistikker og information om blodkræft på Twitter.

·  Bruge hashtagget #WhatsinYourBlood på alle opslag på sociale medier.

Vidste du at...

·  Blodkræft er et overbegreb for kræftformer i blodet, knoglemarven og lymfesystemet, og at de fleste er livsfarlige.2

·  Der findes cirka 140 forskellige typer blodkræft, hvoraf de vigtigste er leukæmi, lymfom og myelomatose.3 Til trods for medicinske fremskridt i de senere år kan disse sygdomme stadig ikke helbredes, og der er et stort behov for at kunne tilbyde disse patienter nye behandlingsmuligheder.

Typer af blodkræft

·  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en form for blodkræft, der udvikler sig langsomt, og som opstår i B-cellerne. Europæiske incidensrater blandt mænd og kvinder er hhv. cirka 5,87 og 4,01 tilfælde pr. 100.000 personer årligt.4

·  En sjælden og aggressiv form for lymfom er Mantle-celle-lymfom (MCL), hvis incidens i Europa estimeres til cirka 0,45 tilfælde pr. 100.000 personer årligt.5

·  Myelomatose er den næstmest almindelige form for knoglekræft og tegner sig for 1 % af alle kræfttilfælde.6

Det er vigtigt at øge forståelsen af og opmærksomheden på blodkræft, ikke kun i september måned men hver dag, i håb om at vi bedre kan hjælpe patienter, der lever med kræft. Janssen arbejder for at ændre kræft til en kronisk sygdom, der kan forhindres eller kureres, ved at tilbyde ekstraordinære diagnostiske og terapeutiske løsninger, der forlænger patienternes liv.

REFERENCER

1  Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Tilgængelig på: http://globocan.iarc.fr Senest tilgået den 16. juli 2014.

2  Anthony Nolan. What is blood cancer? Tilgængelig på: http://www.anthonynolan.org/blood-cancers-and-disorders/what-blood-cancer Senest tilgået den 16. juli 2014.

3  Leukaemia CARE. About Blood Cancer. Tilgængelig på: http://www.leukaemiacare.org.uk/about-blood-cancer Senest tilgået den 16. juli 2014.

4  Sant, M, et al. Incidence of hematological malignancies in Europe by morphological subtype: results of the HAEMACARE project. Blood. 2010; 116(19): 3724-34.

5  Smedby KE, Hjalgrim H. Epidemiology and etiology of mantle cell lymphoma and other non-Hodgkin lymphoma subtypes. Semin Cancer Biol 2011;21:293-8.

Raab MS, Podar K, Breitkreutz I, Richardson PG, Anderson KC. Multiple myeloma. Lancet 2009;374:324–

September er måneden for opmærksomhed på blodkræft. Det er en vigtig mulighed for at skabe øget opmærksomhed, uddanne og mobilisere støtte til emner omkring blodkræft, som diagnosticeres hos mere end 900.000 mænd, kvinder og børn hvert år.1

Læs mere »
Media-no-image

Johnson & Johnson and Janssen respond to Ebola crisis with commitment to accelerate vaccine program

Pressemeddelelser   •   2014-09-04 21:38 CEST

New Brunswick, NJ, September 4, 2014 – Johnson & Johnson today announced it will fast-track the development of a promising new combination vaccine regimen against Ebola and broadly collaborate with its partners in global health to deliver immediate relief aid to address the current Ebola outbreak.

“We recognize the urgency of the situation and the need to collaborate with multiple partners to develop treatment and preventive solutions for Ebola. I also would like to stress the importance of collaborating with Nordic partners which will strengthen the industry in the region”, says Lars Johansson, Managing Director Janssen Nordic.

Nordic media inquiries:
Andreas Palmborg, Medical Advisor, +46 701-851038, apalmbor@its.jnj.com
Lars Johansson, Managing Director Janssen Nordic, +46 (8) 6265060, ljohans1@its.jnj.com

Janssen’s Press Release, click here.


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

New Brunswick, NJ, September 4, 2014 – Johnson & Johnson today announced it will fast-track the development of a promising new combination vaccine regimen against Ebola and broadly collaborate with its partners in global health to deliver immediate relief aid to address the current Ebola outbreak.

Læs mere »
Media-no-image

Den 1. september markedsføres VOKANAMET (canagliflozin + metformin) i Danmark

Pressemeddelelser   •   2014-09-01 12:35 CEST

VOKANAMET® er en kombination af to orale glucosesænkende lægemidler med forskellige og komplementære virkningsmekanismer til at forbedre glykæmisk kontrol hos patienter med Type 2 diabetes: Canagliflozin, der hæmmer SGLT-2 transport proteinet, og metforminhydrochlorid, der hører til gruppen af biguanider. SGLT-2-hæmmere har en ny virkningsmåde i forhold til den mest anvendte behandling, idet reabsorptionen af glucose i nyrerne blokeres. Resultatet er, at udskillelsen af glucose i urinen øges, og plasmakoncentrationen af glucose sænkes. Denne virkningsmekanisme er uafhængig af insulin.

Den øgede udskillelse af glucose i urinen resulterer i kalorietab og dermed vægtreduktion, hvilket er påvist i studier med patienter med Type 2 diabetes.1

Vokanamet® er tilskudsberettiget.

1) Godkendt produktresume


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, myelomatose, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  


Kontakt: Inger Sandberg, Public Affairs Leader, isandber@its.jnj.com, 29998256

Janssen-Cilag A/S markedsfører i dag VOKANAMET® (canagliflozin+metformin) – en tabletbehandling, der tilbyder en ny mulighed – som supplement til diæt og motion - for forbedring af glykæmisk kontrol hos patienter med Type 2 diabetes, der får den maksimale tolererede dosis metformin sammen med andre glucosesænkende lægemidler, når disse ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol.1)

Læs mere »
Media-no-image

Professor Bengt Jönsson om forslag til forbedret kræftbehandling

Nyheder   •   2014-08-28 17:14 CEST

Ud over at påvise ulighederne foreslås også forskellige forbedringer med det formål at mindske forskellene. Blandt andet anbefales øget finansiering af innovativ forskning på kræftområdet. I denne film fortæller professor Bengt Jönsson, hvordan han ønsker at forbedre den nuværende kræftbehandling.

I IHE rapporten " Access to high-quality oncology care across Europe " fremgår det, at adgangen til god kræftbehandling varierer betydeligt mellem EU-landene.

Læs mere »
Media-no-image

First treatment approved for the management of MCD in Europe

Pressemeddelelser   •   2014-06-04 15:53 CEST

Janssen-Cilag International NV announced today that the European Commission (EC) has approved the use of SYLVANT® (siltuximab) for the treatment of adult patients with multicentric Castleman's disease (MCD) who are human immunodeficiency virus (HIV) negative and human herpes virus-8 (HHV-8) negative.

SYLVANT® is a monoclonal antibody, a specialised type of protein, that binds selectively to an antigen in the body called interleukin-6 (IL-6). SYLVANT® is administered as an intravenous (IV) infusion once every three weeks and is the first medicine to receive regulatory approval in the EU for the treatment of MCD patients.

Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

Janssen-Cilag announced today that the European Commission has approved the use of SYLVANT® for the treatment of adult patients with multicentric Castleman's disease (MCD) who are HIV negative and HHV-8 negative. SYLVANT® is the firts medicine to recieve regolatory approval in the EU for the treatment of MCD patients.

Læs mere »
Media-no-image

Nyt håb for patienter med kronisk lymfatisk leukæmi

Pressemeddelelser   •   2014-05-31 14:15 CEST

I forbindelse med American Society of Clinical Oncologys (ASCO) årlige kongres præsenterer Janssen i år d. 3. juni i Chicago resultatet af fase III-studiet RESONATE, hvor patienter med kronisk lymfatisk leukæmi og småcellet lymfocytært lymfom enten behandles med ibrutinib eller ofatumumab. Resultatet viser signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse (progression-free survival, PFS) hos patienter behandlet med ibrutinib når sammenlignet med ofatumumab. Risikoen for progression eller dødsfald var reduceret med 79 % hos patienter behandlet med ibrutinib sammenlignet med ofatumumab. PFS var studiets primære endpoint. Det sekundære endpoint var den samlede overlevelse (overall survival, OS), hvor patienter i ibrutinib-armen af studiet havde en reduktion af dødsfald på 57 % i forhold til patienter der blev behandlet med ofatumumab.

RESONATE er et ”open-label” randomiseret fase III-studie, der sammenligner ibrutinib med ofatumumab i behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og småcellet lymfocytært lymfom (SLL), som har modtaget minimum én tidligere behandling.  

I Januar 2014 blev RESONATE studiet stoppet efter anvisning af IDMC (Independent Data Monitoring Committee), da studiet viste en signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse hos de patienter, der blev behandlet med ibrutinib sammenlignet med kontrolarmen. IDMC anbefalede derfor at de studieansvarlige gjorde ibrutinib tilgængeligt for patienterne i ofatumumab-armen af studiet.

Resultatet af dette studie er netop blevet publiceret i New England Journal of Medicine[1] og bliver præsenteret på ASCO i Chicago d. 3. juni.

Kronisk lymfatisk leukæmi er den mest almindelige form for leukæmi i den vestlige verden[2]  og der diagnosticeres hvert år ca. 400 nye tilfælde i Danmark.[3]

Læs pressemeddelelsen fra Janssen EMEA her.

For mere information kontakt (Janssen):
Mikael Själin, Therapeutic Area Head, Janssen, msjalin@its.jnj.com, +46 8 626 51 73

Om ibrutinib
Ibrutinib er i dag godkendt i USA med indikation til at behandle patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og mantle celle lymfom (MCL), der har modtaget mindst en tidligere behandling.[4]-5 I Danmark er ibrutinib endnu ikke markedsført. Ibrutinib virker ved at blokere et specifikt protein, der kaldes Brutons Tyrosin Kinase (BTK). 4-5 BTK er et vigtigt protein i den intracellulære signaleringsvej, der kontrollerer B-cellers modning og overlevelse, samt gør det muligt for ondartede B-celler at formere og sprede sig i kroppen.6 Ibrutinib blokerer specifikt BTK og hæmmer derved cancercellernes overlevelse og spredning.4-5

[1] Byrd, JC. Ibrutinib versus Ofatumumab in Previously Treated Chronic Lymphoid Leukemia. NEJM. 2014. http://www.nejm.org/. Henvist 28.5.2014

[2] Decision Resources, estimat, 2013.

[3] Dansk lymfomgruppes årsrapport 2012.

[4] U.S. Food and Drug Administration. Pressemeddelelse: FDA approves Imbruvica for rare blood cancer. Nov 2013. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm374761.htm. Henvist 28.5.2014.

5 U.S. Food and Drug Administration. Pressemeddelelse: FDA approves Imbruvica to treat chronic lymphocytic leukemia. Feb 2014. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm385764.htm. Henvist 28.5.2014.

6 Genetics Home Reference. Isolated growth hormone deficiency. http://ghr.nlm.nih.gov/condition/isolated-growth-hormone-deficiency. Henvist 28.5.2014.


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.

I forbindelse med American Society of Clinical Oncologys (ASCO) årlige kongres præsenterer Janssen i år d. 3. juni i Chicago resultatet af fase III-studiet RESONATE, hvor patienter med kronisk lymfatisk leukæmi og småcellet lymfocytært lymfom enten behandles med ibrutinib eller ofatumumab

Læs mere »
Media-no-image

Fortune Magazine Names Johnson & Johnson #1 in Pharmaceuticals

Nyheder   •   2014-03-04 08:10 CET

Fortune Magazine Names Johnson & Johnson #1 in Pharmaceuticals

Johnson & Johnson has been ranked as the #1 company in the Pharmaceuticals category on Fortune Magazine’s 2014 list of the World’s Most Admired Companies.  

At the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, we collaborate with the world for the health of everyone in it. The last several years transforming our business – focusing on five core therapeutic areas, investing in innovation wherever it resides, seeking medical breakthroughs wherever they occur and collaborating with top minds around the world. Recently we have also invested in industry-leading initiatives, including:

Read more in our Newsroom (Johnson & Johnson): http://t.co/X7eYBdnzDJ $JNJ

Johnson & Johnson has been ranked as the #1 company in the Pharmaceuticals category on Fortune Magazine’s 2014 list of the World’s Most Admired Companies. At the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, we collaborate with the world for the health of everyone in it.

Læs mere »
Media-no-image

Hvad er Rare Disease Day (28. februar 2014)?

Nyheder   •   2014-02-28 09:00 CET

Sjældne-dagen (Rare Disease Day) er en årlig, international dag, der skal gøre offentligheden og beslutningstagere opmærksomme på sjældne sygdomme og deres betydning for patienternes liv. Dagen koordineres af EURORDIS – en europæisk sammenslutning af patientorganisationer for sjældne sygdomme – på internationalt niveau sammen med nationale sammenslutninger og patientorganisationer.

Fredag den 28. februar er 7. år, Sjældne-dagen afholdes.

Temaet for 2014 er "Join Together for Better Care."

Yderligere oplysninger: www.rarediseaseday.org

Sjældne-dagen (Rare Disease Day) er en årlig, international dag, der skal gøre offentligheden og beslutningstagere opmærksomme på sjældne sygdomme og deres betydning for patienternes liv.

Læs mere »
Media-no-image

JOHNSON & JOHNSON OFFENTLIGGØR AFTALE MED YALE SCHOOL OF MEDICINE OM DELING AF KLINISKE DATA

Pressemeddelelser   •   2014-01-30 12:51 CET

Ifølge aftalen står YODA for uafhængigt at evaluere og træffe den endelige beslutning, hver gang der forespørges om virksomhedens kliniske testdata, herunder også vores kliniske testrapporter (CSR) og anonymiserede patientdata. Medlemmer af YODA-teamet kan godt henvende sig til forskere fra Janssen med spørgsmål, men den endelige beslutning om datadeling træffes af YODA. YODA-teamet hos Yale School of Medicine udpeger og nedsætter et uafhængigt, eksternt panel af ikke-Janssen-relaterede eksperter, der kan hjælpe med at evaluere forespørgsler.

Foruden deling af data fra kliniske tests af lægemidler via aftalen med YODA forpligter Johnson & Johnson sig også til at dele data fra kliniske tests af medicinske apparater og konsumentprodukter.

”Ansvarlig deling af kliniske testdata fremmer forskningen og lægevidenskaben og er en del af Johnson & Johnsons forpligtelse over for læger, sygeplejersker, patienter, forældre og alle andre, der anvender vores produkter,” siger Paul Stoffels, MD, Chief Scientific Officer hos Johnson & Johnson og Worldwide Chairman for Pharmaceuticals. ”Vores aftale med YODA betyder, at vi nu yderligere øger vores engagement i forskningen, lægevidenskaben og folkesundheden ved at skabe en standardiseret, uafhængig, gennemsigtig og reproducerbar proces til deling af vores kliniske data.”

Johnson & Johnson har desuden lanceret en ny, webbaseret funktion, der skal lette forskernes mulighed for at anmode om adgang til data fra virksomhedens kliniske tests. Eksterne forskere kan anmode om kliniske testdata for produkter fra Johnson & Johnsons medicinalvirksomheder via følgende link: www.clinicaltrialstudytransparency.com.

”Vi har allerede veletablerede politikker for registrering og offentliggørelse af kliniske testresultater i eksterne registre og offentliggørelse af resultater i lægevidenskabelige tidsskrifter, og historisk set har vi også samarbejdet med eksterne forskere om andre typer dataforespørgsler,” siger Bill Hait, MD, PhD, Global Head hos Janssen R&D.

”Det er os en glæde, at vi nu via aftalen med YODA, kan dele data fra vores kliniske tests i form af kliniske testrapporter (CSR) og data på deltagerniveau på en systematisk og objektiv måde, der er med til at fremme lægevidenskaben og det lægefaglige vidensniveau, mens patientens anonymitet og fortrolighed samtidig beskyttes,” tilføjer Dr. Hait.

Yderligere information om YODA-projektet kan ses på http://medicine.yale.edu/core/projects/yodap/index.aspx


Om Johnson & Johnson

Omsorg for mennesker i hele verden, ét menneske ad gangen … er dét, der inspirerer og samler medarbejderne i Johnson & Johnson. Vi favner forskningen og videnskaben og bidrager med innovative idéer, produkter og ydelser for at fremme folkesundheden og den menneskelige trivsel. Vi har ca. 128.000 ansatte i over 275 Johnson & Johnson-virksomheder, der samarbejder med vores partnere i sundhedssystemet om at øge livskvaliteten for mere end en milliard mennesker hver dag, verden over.

Ved spørgsmål, kontakt:
Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, akall@its.jnj.com, +46 (8)626 50 29 

Mikael Själin, Nordic Medical Affairs Director, Janssen, +46 (8)626 5173, msjalin@its.jnj.com

Om Janssen
Medicinalfirmaet Janssen bestræber sig konstant på at opfylde de største og mest presserende medicinske behov, der findes i verden i dag. Med ansatte i over 50 lande arbejder vi for at kunne tilbyde patienter i hele verden innovative idéer, produkter og ydelser.


Johnson & Johnson - via sit datterselskab Janssen Research and Development, LLC - har indgået en ny aftale med Yale School of Medicine’s Open Data-projekt (YODA) for at øge virksomhedens engagement i at dele kliniske data. Det er første gang i historien, at en virksomhed indgår samarbejde med en uafhængig tredjepart om at evaluere og træffe beslutninger vedrørende forespørgsler om kliniske data.

Læs mere »

Billeder & Videoer 6 billeder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Inger Sandberg, Public Affairs Leader
  • Public Affairs & Tender
  • isandber@its.jnj.com