Media-no-image

Ny forenklet behandling til danskere som lever med HIV

Pressemeddelelser   •   2015-03-17 08:30 CET

De danske sundhedsmyndigheder har netop godkendt REZOLSTA®, en ny lægemiddelkombination, som gør livet nemmere for HIV-ramte danskere.

Nu er der godt nyt til danske HIV-patienter. I disse dage lancerer medicinalfirmaet Janssen HIV-lægemidlet REZOLSTA®, som består af darunavir (PREZISTA®) og boosteren cobicistat kombineret i samme tablet i stedet for to.

Lægemidlet blev i 2014 godkendt til markedsføring i EU og fås nu i Danmark1.

- Der er stor erfaring med darunavir i behandlingen af HIV4-9. Nu kan darunavir gives med booster i samme tablet, hvilket forenkler behandlingen for mange HIV-patienter, da de slipper for at tage to tabletter dagligt,” siger Stefan Lindbäck, Senior Medical Advisor hos Janssen.

Godkendelsen er baseret på bioækvivalensdata, som har vurderet den faste dosiskombination darunavir/cobicistat sammenlignet med darunavir boostet med ritonavir2, og desuden et fase 3-studie, som vurderede sikkerhed og effekt af darunavir/cobicistat til behandling af HIV-1-infektion hos voksne3.

REZOLSTA®(darunavir 800 mg/cobicistat 150 mg) er beregnet til anvendelse i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af human immundefekt virus (HIV-1)-infektionhos voksne på 18 år eller derover1.

Yderligere information:
Inger Sandberg, Public Affairs Leader, isandber@its.jnj.com, + 45 29998256
Stefan Lindbäck, Senior Medical Advisor, slindback@its.jnj.com, +46 8 626 5054

# # #

Om HIV
Cirka 75 millioner er smittet med HIV siden epidemien startede10. Skønsmæssigt lever 35 millioner mennesker i verden med sygdommen i dag, og hvert år smittes yderligere ca. 2,5 millioner10,11.

Om PREZISTA® (darunavir)
Darunavir er en proteasehæmmer til behandling af human immundefekt virus (HIV-1)-infektion og tages altid sammen med ritonavir (til voksne og børn fra 3 år) eller cobicistat (kun voksne). Darunavir blev første gang godkendt i Europa i 2007 til meget behandlingserfarne HIV-1 patienter. Indikationen er siden udvidet til også at inkludere patienter, der er behandlingsnaive, behandlingserfarne og børn (på 3 år og derover, som vejer mindst 15 kg)12.

Om TybostTM (cobicistat)
TybostTM (cobicistat 150 mg) er en selektiv hæmmer af subfamilien CYP3A af cytokrom P450. Den booster koncentrationen af darunavir og atazanavir ved at hæmme CYP3A, et enzym som metaboliserer disse lægemidler i kroppen. Cobicistat har ingen egen antiviral aktivitet13,14. Cobicistat er udviklet af Gilead og anvendes ud over som booster til darunavir og atazanavir, også i STRIBILD (elvitegravir/cobicistat/emtricitabin/tenofovir). Gilead er ansvarlig for produktion, udvikling og markedsføring af cobicistat som enkeltprodukt.

Janssen og HIV
Janssen er engageret i forskning og udvikling af lægemidler til behandling af HIV-infektion og har i dag 4 lægemidler registreret til behandling af HIV-1-infektion (REZOLSTA®, PREZISTA®, INTELENCE® og EDURANT®). Janssen udfører også tidlig grundforskning i HIV-vaccine.

Referencer

1.REZOLSTA® Summary of Product Characteristics Nov 2014
2.Kakuda TN et al. J Clin Pharmacol. 2014; 54: 949–57
3.Tashima et al. AIDS Research and Therapy 2014 ; 11: 39
4.Llibre JM et al. AIDS Rev 2013; 15: 112-121
5.Ortiz R et al. AIDS 2008; 22: 1389-1397
6.Mills AM et al. AIDS 2009; 23: 1679-1688
7.Orkin C et al. HIV Med 2013; 14: 49-59
8.Cahn P et al. AIDS 2011; 25: 929-939.
9.Nelson M et al. J Antimicrob Chemother 2010; 65: 1505-1509
10.World Health Organization. Global Health Observatory (GHO). HIV/AIDS. Available at: http://www.who.int/gho/hiv/en/ Last accessed November 2014.
11.World Health Organization. Global summary of the AIDS epidemic 2011. Available at: http://www.who.int/hiv/data/2012_epi_core_en.png Last accessed November 2014
12.PREZISTA® Summary of Product Characteristics Nov 2014
13.Marknadsförs som Tybost™ av Gilead Sciences Sweden AB
14.TybostTM Summary of Product Characteristics Oct 2014

Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

De danske sundhedsmyndigheder har netop godkendt REZOLSTA®, en ny lægemiddelkombination, som gør livet nemmere for HIV-ramte danskere.

Læs mere »
Media-no-image

Banebrydende kræftlægemiddel klar til brug i Danmark

Pressemeddelelser   •   2014-12-16 16:59 CET

IMBRUVICA®, som er baseret på det aktive stof IBRUTINIB, er det første lægemiddel af en ny type kræftlægemidler, der fungerer ved at hæmme et særligt protein, ‘Brutons Tyrosin Kinase’ (BTK), som hjælper visse kræftceller med at overleve og formere sig. Dermed kan lægerne helt stoppe udviklingen af kræftceller, hvilket både øger levetiden for patienterne og minimerer de ellers svære bivirkninger, der er forbundet med fx kemoterapi. Med godkendelsen af IMBRUVICA® i Danmark er der banet vej for et paradigmeskifte i den danske lymfom- og leukæmibehandling.”Med de nye kinasehæmmere bevæger vi os væk fra den hårde kemoterapibehandling og mod en mere målrettet, intelligent behandling, helt nede på det molekylære niveau. Vi er så at sige helt inde i sygdommens maskinrum. Man kan endnu ikke tale om helbredelse, men vi har mulighed for at bringe sygdommen under kontrol. Og det vil forbedre både symptomer og overlevelse betydeligt hos patienterne,” fortæller Christian Geisler, professor på hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet.”Foran os venter en årrække med store studier, der lære os at kombinere de nye lægemidler til CLL og de andre B-celle lymfekræftsygdomme. Det nye lægemiddel afspejler et paradigmeskift i behandlingen og er absolut godt nyt for patienterne, ” siger Christian Geisler.Overbevisende resultater – få bivirkningerPå grund af særdeles gode resultater fra hhv. fase 2 og 3 forsøg, blev IMBRUVICA® allerede i november 2013 godkendt i USA under en fremskyndet godkendelsesproces. Det er muligt ved behandlinger af livstruende sygdomme, når de kliniske data er så overbevisende, at det må anses for givet, at lægemidlet vil gavne patienterne. I oktober i år kom så den europæiske godkendelse, og fra i dag kan de danske patienter med de to sjældne blodkræftsygdomme så se frem til at blive behandlet med IMBRUVICA®.Hos patientforeningen for lymfekræft og leukæmi, LyLe, glæder de sig over den nye behandlingsmulighed og ser positivt på de få bivirkninger.”Som patientforening er vi først og fremmest optaget af patienternes livskvalitet og af at de får det bedre i hverdagen. Derfor er det meget glædeligt, at der her kommer en ny behandling, der har få bivirkninger og som efter alt at dømme har en livsforlængende effekt”, siger Rita O. Christensen, som er formand i LyLe. Fordi IMBRUVICA® tages som tabletter én gang dagligt, kan patienterne behandles hjemme

.IMBRUVICA® er udviklet i samarbejde mellem Cilag GmbH International og Pharmacyclics Inc. og markedsføres i Danmark af Janssen-Cilag A/S. Lægemidlet er i Danmark godkendt til:• Behandling af voksne patienter med recidiverende eller refraktært mantle celle lymfom (MCL)• Behandling af voksne patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), som har modtaget mindst én tidligere behandling, eller som første linje behandling ved tilstedeværelse af 17p-deletion eller TP53-mutation hos patienter, for hvem kemo-immunterapi ikke er egnet.

FAKTABOKS om kronisk lymfatisk leukæmi (CLL):- CLL er generelt en langsomt voksende form for leukæmi, der opstår i en særlig type af de hvide blodlegemer kaldet B- lymfocytterne.- B-cellerne er en del af immunsystemet og spiller en vigtig rolle for kroppens forsvar mod infektioner. CLL er resultatet af en funktionsfejl i B-cellerne, som gør dem ondartede og får dem til at vokse og dele sig hurtigt og uhæmmet.- CLL ses oftere hos mænd end hos kvinder og gennemsnitsalderen på diagnosetidspunktet er 70 år.- Den gennemsnitlige overlevelse er ca. 10 år.- Nogle patienter med CLL oplever slet ingen symptomer og skal ikke behandles, men mulige tegn på CLL kan blandt andet være træthed og natlige svedeture, hævede lymfeknuder, smerte eller forstørret milt

.Om mantle celle lymfom (MCL):- MCL påvirker lymfesystemet og er en aggressiv form for lymfom, der ligeledes opstår i B- lymfocytterne.- MCL opstår ved en genetisk mutation i B-lymfocytterne i lymfeknudernes såkaldte mantle zone. På diagnosetidspunktet er halvdelen typisk udbredt til knoglemarven, leveren, milten og tarmsystemet.- MCL er mest udbredt blandt mænd.- Gennemsnitsalderen på diagnosetidspunktet er 70 år, mens den gennemsnitlige overlevelse er ca. 5 år.- De mest almindelige tegn på MCL er vedvarende træthed, uforklarligt vægttab, hævede lymfeknuder, forstørret lever og milt, diarré.

KILDER:1. IMBRUVICA® EPAR  2. IMBRUVICA® produktinformation pr. 25. november 2014

Ved spørgsmål kontakt venligst Public Affairs Leader Inger Sandberg, e-mail: isandber@its.jnj.com eller mobiltelefon: +45 29 99 82 56Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, blodkræft, myelomatose, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

Janssen-Cilag A/S er klar med en ny, banebrydende kræftbehandling: Koordineringsrådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin (KRIS) har den 10. december godkendt IMBRUVICA® som standardbehandling af to typer blodkræft, som omfatter hhv. mantle celle lymfom (MCL) og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Læs mere »
Media-no-image

Janssen satser på hurtig produktion af Ebola-vaccine – De første doser tilgængelige allerede næste år

Pressemeddelelser   •   2014-10-27 10:30 CET

Janssens Ebola-vaccine har vist meget gode resultater i den prækliniske fase. Derfor bruger virksomheden nu omkring 1.200 millioner dansk kroner kroner på at fremskynde produktionen af vaccinen. Allerede i starten af januar 2015 bliver vaccinen testet på raske frivillige. I 2015 regner Janssen med at kunne producere over en million doser.

”Ebola er en alvorlig og stigende trussel mod befolkningen i Vestafrika, og den har potentiale til at sprede sig til mennesker i andre dele af verden. Vi vil bidrage med vores videnskab, teknik, innovation og ressourcer for at forebygge og behandle denne dødelige sygdom," siger adm. dir. Lars Johansson, Janssen i Norden.

Vaccinen blev opdaget ved et forskningsprogram, hvor Johnson & Johnson samarbejdede med National Institute of Health (NIH) og den danske biotekvirksomhed Bavarian Nordic. På baggrund af de lovende resultater blev det i september i år besluttet at tildele vaccinen et såkaldt fast-track. Sammen med Bavarian Nordic har Janssen nu udvidet udviklingen og produktionen. Ud over dem, der får vaccinen i januar, bliver 250.000 doser tilgængelige til kliniske afprøvninger før maj 2015. Virksomhederne regner også med at producere over en million doser det kommende år.

”Der er i dag et stort behov for at udvikle en vaccine mod Ebola. Resultatet fra de prækliniske studier har vist, at vaccinen kan give beskyttelse mod Ebola – derfor sætter vi alle sejl til. Det er også glædeligt, at vi på den baggrund kan medvirke til at udvikle life science-industrien i Norden”, siger Lars Johansson.

Samarbejdet mellem Janssen og Bavarian Nordic om vacciner fortsætter, og dette er første skridt mod udvikling af multivalente vacciner mod Ebola- og Marburgviruset.

Om Ebola
Ebola skyldes et virus og er ofte livstruende. Ebola er en type viral hæmoragisk feber, som også kaldes bløderfeber. Mange af de smittede med Ebola udvikler hurtigt influenzalignende symptomer med høj feber, mathed, hovedpine samt mave- og muskelsmerter. Det kan tage fra to til 21 dage efter, at man er blevet smittet. Derefter følger opkastninger, diarré, udslæt samt lever- og nyresvigt. Til sidst i sygdomsforløbet kan der opstå blødninger. Ebola smitter fra menneske til menneske, bl.a. gennem inficerede legemsvæsker som spyt og blod, men også via nys og hoste. Ebola har en dødelighed på op til 90 % ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO. I øjeblikket finders der ingen godkendt vaccine, behandling eller kur mod denne sygdom.

Yderligere information:
Inger Sandberg, isandber@its.jnj.com,
+45  299 982 56


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

Janssens Ebola-vaccine har vist meget gode resultater i den prækliniske fase. Derfor bruger virksomheden nu omkring 1.200 millioner dansk kroner på at fremskynde produktionen af vaccinen. Allerede i starten af januar 2015 bliver vaccinen testet på raske frivillige. I 2015 regner Janssen med at kunne producere over en million doser.

Læs mere »
Media-no-image

ESMO Sept 28th 2014 in Madrid: Presentation of the COU-AA-302 study

Nyheder   •   2014-09-25 11:00 CEST

Charles Ryan, M.D., Professor of Clinical Medicine, Urology at the University of California, San Francisco, and lead investigator of the COU-AA-302 study, will on Sunday September 28th 11.00 – 12.30 present the following abstract at ESMO:

Final overall survival (OS) analysis of COU-AA-302, a randomized phase 3 study of abiraterone acetate (AA) in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) patients (pts) without prior chemotherapy.

Find the abstract here

For media enquiries and interviews with Charles Ryan please contact:
Satu Glawe, +49 172 294 6264, sglawe@its.jnj.com
Johan Dahlin, +46 72 553 9230, jdahlin@its.jnj.com

Charles Ryan, M.D., Professor of Clinical Medicine, Urology at the University of California, San Francisco, and lead investigator of the COU-AA-302 study, will on Sunday September 28th 11.00 – 12.30 present the following abstract at ESMO

Læs mere »
Media-no-image

September er måneden for opmærksomhed på blodkræft... Hvad har du i blodet?

Nyheder   •   2014-09-10 18:56 CEST


Janssen EMEA lancerer en ny kampagne på de sociale medier, som vi kalder "What's in your blood?" Den spændende og informative kampagne er baseret på det velkendte udtryk "It's in my blood" (Jeg har det i blodet), som bruges til at beskrive en persons karakter eller noget, som man synes er en del af en selv. Hos Janssen synes vi for eksempel, at vi har videnskab i blodet. Kampagnen opmuntrer deltagerne til at:

·  Følge Janssen på Twitter på @JanssenEMEA og dens #WhatsinYourBlood-samtale.

·  Retweete statistikker og information om blodkræft på Twitter.

·  Bruge hashtagget #WhatsinYourBlood på alle opslag på sociale medier.

Vidste du at...

·  Blodkræft er et overbegreb for kræftformer i blodet, knoglemarven og lymfesystemet, og at de fleste er livsfarlige.2

·  Der findes cirka 140 forskellige typer blodkræft, hvoraf de vigtigste er leukæmi, lymfom og myelomatose.3 Til trods for medicinske fremskridt i de senere år kan disse sygdomme stadig ikke helbredes, og der er et stort behov for at kunne tilbyde disse patienter nye behandlingsmuligheder.

Typer af blodkræft

·  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en form for blodkræft, der udvikler sig langsomt, og som opstår i B-cellerne. Europæiske incidensrater blandt mænd og kvinder er hhv. cirka 5,87 og 4,01 tilfælde pr. 100.000 personer årligt.4

·  En sjælden og aggressiv form for lymfom er Mantle-celle-lymfom (MCL), hvis incidens i Europa estimeres til cirka 0,45 tilfælde pr. 100.000 personer årligt.5

·  Myelomatose er den næstmest almindelige form for knoglekræft og tegner sig for 1 % af alle kræfttilfælde.6

Det er vigtigt at øge forståelsen af og opmærksomheden på blodkræft, ikke kun i september måned men hver dag, i håb om at vi bedre kan hjælpe patienter, der lever med kræft. Janssen arbejder for at ændre kræft til en kronisk sygdom, der kan forhindres eller kureres, ved at tilbyde ekstraordinære diagnostiske og terapeutiske løsninger, der forlænger patienternes liv.

REFERENCER

1  Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Tilgængelig på: http://globocan.iarc.fr Senest tilgået den 16. juli 2014.

2  Anthony Nolan. What is blood cancer? Tilgængelig på: http://www.anthonynolan.org/blood-cancers-and-disorders/what-blood-cancer Senest tilgået den 16. juli 2014.

3  Leukaemia CARE. About Blood Cancer. Tilgængelig på: http://www.leukaemiacare.org.uk/about-blood-cancer Senest tilgået den 16. juli 2014.

4  Sant, M, et al. Incidence of hematological malignancies in Europe by morphological subtype: results of the HAEMACARE project. Blood. 2010; 116(19): 3724-34.

5  Smedby KE, Hjalgrim H. Epidemiology and etiology of mantle cell lymphoma and other non-Hodgkin lymphoma subtypes. Semin Cancer Biol 2011;21:293-8.

Raab MS, Podar K, Breitkreutz I, Richardson PG, Anderson KC. Multiple myeloma. Lancet 2009;374:324–

September er måneden for opmærksomhed på blodkræft. Det er en vigtig mulighed for at skabe øget opmærksomhed, uddanne og mobilisere støtte til emner omkring blodkræft, som diagnosticeres hos mere end 900.000 mænd, kvinder og børn hvert år.1

Læs mere »
Media-no-image

Johnson & Johnson and Janssen respond to Ebola crisis with commitment to accelerate vaccine program

Pressemeddelelser   •   2014-09-04 21:38 CEST

New Brunswick, NJ, September 4, 2014 – Johnson & Johnson today announced it will fast-track the development of a promising new combination vaccine regimen against Ebola and broadly collaborate with its partners in global health to deliver immediate relief aid to address the current Ebola outbreak.

“We recognize the urgency of the situation and the need to collaborate with multiple partners to develop treatment and preventive solutions for Ebola. I also would like to stress the importance of collaborating with Nordic partners which will strengthen the industry in the region”, says Lars Johansson, Managing Director Janssen Nordic.

Nordic media inquiries:
Andreas Palmborg, Medical Advisor, +46 701-851038, apalmbor@its.jnj.com
Lars Johansson, Managing Director Janssen Nordic, +46 (8) 6265060, ljohans1@its.jnj.com

Janssen’s Press Release, click here.


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

New Brunswick, NJ, September 4, 2014 – Johnson & Johnson today announced it will fast-track the development of a promising new combination vaccine regimen against Ebola and broadly collaborate with its partners in global health to deliver immediate relief aid to address the current Ebola outbreak.

Læs mere »
Media-no-image

Professor Bengt Jönsson om forslag til forbedret kræftbehandling

Nyheder   •   2014-08-28 17:14 CEST

Ud over at påvise ulighederne foreslås også forskellige forbedringer med det formål at mindske forskellene. Blandt andet anbefales øget finansiering af innovativ forskning på kræftområdet. I denne film fortæller professor Bengt Jönsson, hvordan han ønsker at forbedre den nuværende kræftbehandling.

I IHE rapporten " Access to high-quality oncology care across Europe " fremgår det, at adgangen til god kræftbehandling varierer betydeligt mellem EU-landene.

Læs mere »
Media-no-image

Fortune Magazine Names Johnson & Johnson #1 in Pharmaceuticals

Nyheder   •   2014-03-04 08:10 CET

Fortune Magazine Names Johnson & Johnson #1 in Pharmaceuticals

Johnson & Johnson has been ranked as the #1 company in the Pharmaceuticals category on Fortune Magazine’s 2014 list of the World’s Most Admired Companies.  

At the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, we collaborate with the world for the health of everyone in it. The last several years transforming our business – focusing on five core therapeutic areas, investing in innovation wherever it resides, seeking medical breakthroughs wherever they occur and collaborating with top minds around the world. Recently we have also invested in industry-leading initiatives, including:

Read more in our Newsroom (Johnson & Johnson): http://t.co/X7eYBdnzDJ $JNJ

Johnson & Johnson has been ranked as the #1 company in the Pharmaceuticals category on Fortune Magazine’s 2014 list of the World’s Most Admired Companies. At the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, we collaborate with the world for the health of everyone in it.

Læs mere »
Media-no-image

Hvad er Rare Disease Day (28. februar 2014)?

Nyheder   •   2014-02-28 09:00 CET

Sjældne-dagen (Rare Disease Day) er en årlig, international dag, der skal gøre offentligheden og beslutningstagere opmærksomme på sjældne sygdomme og deres betydning for patienternes liv. Dagen koordineres af EURORDIS – en europæisk sammenslutning af patientorganisationer for sjældne sygdomme – på internationalt niveau sammen med nationale sammenslutninger og patientorganisationer.

Fredag den 28. februar er 7. år, Sjældne-dagen afholdes.

Temaet for 2014 er "Join Together for Better Care."

Yderligere oplysninger: www.rarediseaseday.org

Sjældne-dagen (Rare Disease Day) er en årlig, international dag, der skal gøre offentligheden og beslutningstagere opmærksomme på sjældne sygdomme og deres betydning for patienternes liv.

Læs mere »
Media-no-image

JOHNSON & JOHNSON OFFENTLIGGØR AFTALE MED YALE SCHOOL OF MEDICINE OM DELING AF KLINISKE DATA

Pressemeddelelser   •   2014-01-30 12:51 CET

Ifølge aftalen står YODA for uafhængigt at evaluere og træffe den endelige beslutning, hver gang der forespørges om virksomhedens kliniske testdata, herunder også vores kliniske testrapporter (CSR) og anonymiserede patientdata. Medlemmer af YODA-teamet kan godt henvende sig til forskere fra Janssen med spørgsmål, men den endelige beslutning om datadeling træffes af YODA. YODA-teamet hos Yale School of Medicine udpeger og nedsætter et uafhængigt, eksternt panel af ikke-Janssen-relaterede eksperter, der kan hjælpe med at evaluere forespørgsler.

Foruden deling af data fra kliniske tests af lægemidler via aftalen med YODA forpligter Johnson & Johnson sig også til at dele data fra kliniske tests af medicinske apparater og konsumentprodukter.

”Ansvarlig deling af kliniske testdata fremmer forskningen og lægevidenskaben og er en del af Johnson & Johnsons forpligtelse over for læger, sygeplejersker, patienter, forældre og alle andre, der anvender vores produkter,” siger Paul Stoffels, MD, Chief Scientific Officer hos Johnson & Johnson og Worldwide Chairman for Pharmaceuticals. ”Vores aftale med YODA betyder, at vi nu yderligere øger vores engagement i forskningen, lægevidenskaben og folkesundheden ved at skabe en standardiseret, uafhængig, gennemsigtig og reproducerbar proces til deling af vores kliniske data.”

Johnson & Johnson har desuden lanceret en ny, webbaseret funktion, der skal lette forskernes mulighed for at anmode om adgang til data fra virksomhedens kliniske tests. Eksterne forskere kan anmode om kliniske testdata for produkter fra Johnson & Johnsons medicinalvirksomheder via følgende link: www.clinicaltrialstudytransparency.com.

”Vi har allerede veletablerede politikker for registrering og offentliggørelse af kliniske testresultater i eksterne registre og offentliggørelse af resultater i lægevidenskabelige tidsskrifter, og historisk set har vi også samarbejdet med eksterne forskere om andre typer dataforespørgsler,” siger Bill Hait, MD, PhD, Global Head hos Janssen R&D.

”Det er os en glæde, at vi nu via aftalen med YODA, kan dele data fra vores kliniske tests i form af kliniske testrapporter (CSR) og data på deltagerniveau på en systematisk og objektiv måde, der er med til at fremme lægevidenskaben og det lægefaglige vidensniveau, mens patientens anonymitet og fortrolighed samtidig beskyttes,” tilføjer Dr. Hait.

Yderligere information om YODA-projektet kan ses på http://medicine.yale.edu/core/projects/yodap/index.aspx


Om Johnson & Johnson

Omsorg for mennesker i hele verden, ét menneske ad gangen … er dét, der inspirerer og samler medarbejderne i Johnson & Johnson. Vi favner forskningen og videnskaben og bidrager med innovative idéer, produkter og ydelser for at fremme folkesundheden og den menneskelige trivsel. Vi har ca. 128.000 ansatte i over 275 Johnson & Johnson-virksomheder, der samarbejder med vores partnere i sundhedssystemet om at øge livskvaliteten for mere end en milliard mennesker hver dag, verden over.

Ved spørgsmål, kontakt:
Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, akall@its.jnj.com, +46 (8)626 50 29 

Mikael Själin, Nordic Medical Affairs Director, Janssen, +46 (8)626 5173, msjalin@its.jnj.com

Om Janssen
Medicinalfirmaet Janssen bestræber sig konstant på at opfylde de største og mest presserende medicinske behov, der findes i verden i dag. Med ansatte i over 50 lande arbejder vi for at kunne tilbyde patienter i hele verden innovative idéer, produkter og ydelser.


Johnson & Johnson - via sit datterselskab Janssen Research and Development, LLC - har indgået en ny aftale med Yale School of Medicine’s Open Data-projekt (YODA) for at øge virksomhedens engagement i at dele kliniske data. Det er første gang i historien, at en virksomhed indgår samarbejde med en uafhængig tredjepart om at evaluere og træffe beslutninger vedrørende forespørgsler om kliniske data.

Læs mere »

Billeder & Videoer 4 billeder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Inger Sandberg, Public Affairs Leader
  • Public Affairs & Tender
  • lgiswpansmzedbrmer@its.jygtqtpqenjqhra.com
  • +45 459 482 82