Skip to main content

Vejstøj rammer boligejere på pengepungen

Pressemeddelelse   •   Jun 24, 2013 14:27 CEST

Danske boligejere risikerer at blive ramt af værditab på deres ejendom i forbindelse med nyetablering eller omlægning af trafikanlæg. Og chancerne for at få erstattet tabet er begrænsede. Det er en af konklusionerne i en ny artikel udgivet i Ugeskrift for Retsvæsen d. 22 juni.

Når trafikale anlæg etableres eller udbygges, risikerer boligejerne i nærheden af disse at lide økonomisk, da vejstøj fra anlæggene ofte medfører et værditab på boligen – uden at boligejeren nødvendigvis har krav på erstatning.

Vejstøj vil ofte være til stor og varig ulempe for boligejere tæt på trafikale anlæg, og spørgsmålet om erstatningsfastsættelsen har da også gennem tiden givet anledning til en række tvister.

Hvorvidt vejstøj, og andre naboretlige ulemper i forbindelse med ekspropriation til etablering af nye trafikanlæg, giver mulighed for erstatning, skal afgøres på baggrund af de naboretlige regler. Det er dog kun den del af ulemperne, som overskrider den naboretlige tålegrænse, der er erstatningsudløsende.

Der er mange faktorer, der indgår i vurderingen af, hvorvidt den naboretlige tålegrænse er overskrevet, som f.eks. støjniveau, bygningernes afstand til vejanlægget, trafikintensiteten, områdets karakter samt ejendommens beliggende og karakter.

En gennemgang af praksis synes at pege på, at det blandt andet er en betingelse for at opnå erstatning, at støjniveauet udenfor skal overskride 59 dB, at ejendommen ikke ligger mere end 100 meter fra trafikanlægget, samt at ejendommen er beliggende i landlige omgivelser. 

Fakta: Omfang og konsekvenser ved vejstøj

·  Metrobyggeriet ingen undtagelse: I byerne anses udbygning af trafikale anlæg og infrastruktur, herunder det igangværende metrobyggeri, som trafikalgener der som udgangspunkt må tåles som led i den almindelige samfundsudvikling. 

·  Ca. 785.000 boliger i Danmark er belastet af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier.

·  Hver tredje europæer føler sig generet af trafikstøj i dagtimerne, og hver femte får forstyrret sin nattesøvn.

·  Uanset at vejstøj beviseligt er den direkte årsag til et prisfald, er det ikke ensbetydende med et krav på erstatning svarende til prisfaldet.


Forfatteroplysninger:

Advokat Morten Ruben Brage, Advokatfirmaet Bruun & Hjejle.


Pressekontakt  Karnov Group:

Magnus Seidler Hviid

Phone: +45 33740700


Direct phone: +45 33741237magnus.hviid@karnovgroup.com

www.karnovgroup.dkKarnov Groups onlineløsninger gør hver dag omkring 30.000 brugere i stand til at træffe vigtige forretningsbeslutninger på et bedre grundlag. De bliver opdateret hver eneste dag, og funktionaliteten på vores platforme bliver løbende udviklet.

I Karnov Group arbejder der ca. 150 medarbejdere, fordelt på vores kontorer i København og Stockholm.

Vi er ejet af GMT Communications Partners, som er en uafhængig kapitalfond, der fokuserer på europæiske virksomheder inden for media, information, telekommunikation og underholdning.

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy