Svfylvw5wcy0plfym38m

Store danske fonde støtter nye modelskoler

Pressemeddelelser   •   Mar 09, 2017 07:45 CET

Kata Fonden står bag initiativet LEAPS, der i samarbejde med fire kommuner over seks år skal udvikle en engagerende læringsform, hvor naturfagene integreres i alle fag, mens undervisningen er projektbaseret og anvendelsesorienteret. De første skoler i Sønderborg og Esbjerg er gået i gang.

Media no image

Førende videns-site videreføres af Alinea: Lærerne skal have flere gratis fagartikler

Pressemeddelelser   •   Aug 21, 2015 06:00 CEST

Undervisningsforlaget Alinea overtager Danmarks førende videns-site blivklog.dk fra Kata Fonden. Nu skal endnu flere lærere have adgang til endnu mere faglig viden – helt gratis.

Det er en betydningsfuld tjeneste, som nu skal videreførers af Danmarks største forlag for undervisningsmidler til grundskolen, Alinea. Kata Fonden, der udvikler og modner projekter med fokus på læring og innovation, har for første gang overdraget et af deres projekter til en virksomhed, nemlig viden-sitet blivklog.dk.

”Vi er meget glade for at overtage blivklog.dk, som med sin grundtanke om at give lærerne gratis viden fortjener endnu større udbredelse,” siger forlagsdirektør hos Alinea, Cliff Hansen.

I dag bruger omkring 10.000 lærere hver en eller flere af de godt 100 fagartikler, der ligger gratis tilgængeligt på blivklog.dk. Men ifølge Cliff Hansen er det oplagt at øget såvel antallet af brugere som indholdet:

”Vi vil sørge for at udvikle sitet, så det får endnu mere indhold og bliver endnu mere praksisnært til gavn for både lærere og lærerstuderende,” siger forlagsdirektøren, som i øvrigt ser gode synergier mellem forretningen Alinea og det nye site:

”Der er oplagte muligheder for at koble Alineas øvrige aktiviteter med blivklog.dk. Men det afgørende er, at alt det gode fagindhold forbliver gratis og umiddelbart tilgængeligt,” siger Cliff Hansen.

Blivklog.dk så dagens lys i 2009, og sitet er siden vokset til i dag at være Danmarks førende videns-site inden for sit fagområde. Ideen var fra starten at tilbyde lærere med en travl hverdag en nem adgang til nye læringsteorier, metoder og redskaber forklarer Peter Skat-Rørdam, direktør for Kata Fonden:

”Det har været afgørende for Kata Fonden at finde en partner, der kunne se ideen i at drive og udbygge blivklog.dk som en gratis tjeneste til gavn for det danske samfund. Vi er glade for, at Alinea har påtaget sig denne opgave som et supplement til sine kommercielle aktiviteter inden for læringsområdet,” siger Peter Skat-Rørdam.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Cliff Hansen

Forlagsdirektør, Alinea

+45 20787170

cliff.hansen@alinea.dk

Peter Skat-Rørdam

Fondsdirektør, Kata Fonden

+45 21159102

psr@katafonden.dk

Fakta om Kata Fonden

Kata Fonden (tidligere Universe Fonden) er en internationalt orienteret forsknings- og udviklingsenhed, der udvikler og driver projekter med fokus på læring og innovation. Blivklog.dk er udviklet med sponsorstøtte fra bl.a. Haldor Topsøe A/S.  

Kata Fonden udvikler og driver projekter på tværs af skoler og erhvervsliv for at skabe viden til læring, kreativitet og innovation.

Undervisningsforlaget Alinea overtager Danmarks førende videns-site blivklog.dk fra Kata Fonden. Nu skal endnu flere lærere have adgang til endnu mere faglig viden – helt gratis.

Læs mere »
Vsoir6z4ycogymshihxl

Enkle forandringer i indretningen, kan øge elevernes interesse for naturfagene

Pressemeddelelser   •   Sep 19, 2014 09:48 CEST

Erfaringer viser at man ved at ændre på indretningen af skolens naturfagslokaler, kan gøre elevernes engagement i naturfagsundervisningen større. I Strandby i Vesthimmerland har man valgt at indrette efter helt anderledes indretningsprincipper, netop for at øge elevernes interesse for faget.

Pnv9rnqjlynkm9rymxcn

Åbent hus i Universe Fondens naturfagshus

Nyheder   •   Sep 17, 2014 13:10 CEST

VI AFHOLDER EN RÆKKE EFTERMIDDAGSARRANGEMENTER FOR JER DER VIL OPLEVE NATURFAGSHUSET OG HAVE INDBLIK I KONCEPTET. DER ER GOD INSPIRATION AT HENTE FOR JER, DER FX STÅR OVERFOR AT SKULLE BYGGE NYT ELLER RENOVERE.

Media no image

Vil du være med til at formidle vigtige projekter om børns læring?

Nyheder   •   Dec 10, 2013 10:37 CET

Universe Fonden søger en kommunikationspraktikant til foråret 2014

Vi har travlt med vores spændende udviklingsprojekter og har brug for en talentfuld kommunikator, som kan hjælpe os med at synliggøre vores arbejde i den brede befolkning og over for vores projekters veldefinerede målgrupper. Der er tale om både at være med til at øge fondens kendskabsgrad og at udbrede kendskabet til resultaterne og den effekt, fondens projekter frembringer.

Du vil komme til at arbejde sammen med forskere, projektudviklere, formidlere og praktikere fra både skoler, kommuner og dansk erhvervsliv.

Profil

 • Du er studerende på en kommunikationsuddannelse og er i gang med din kandidat
 • Du kan lide at skrive og har gode skriftlige formuleringsevner
 • Du går op i at skrive fejlfrit og med øje for målgruppen
 • Du er indstillet på at tilegne dig ny viden inden for læring, undervisning og naturfag

Eksempler på opgaver

Du bliver en vigtig del af vores projekter, og skal i tæt samarbejde med fondens øvrige medarbejdere løse forskellige kommunikationsrelaterede opgaver.

 • Tekstopgaver, fx debatoplæg, webtekster, nyhedsbreve og artikler
 • Pressemeddelelser og kontakt til journalister
 • Udvikling, vedligehold og optimering af hjemmeside + de sociale medier
 • Opsøgende analysearbejde i forbindelse med fx effektdokumentation
 • Ad hoc opgaver i relation til kommunikation, presse og projektkoordinering

Vi tilbyder et fleksibelt praktikophold, hvor du har mulighed for at arbejde hjemmefra et par dage om ugen (der er fast mødedag i Sønderborg tre dage om ugen). Vores kontor i forskerparken på Syddansk Universitet i Sønderborg (Alsion) fungerer som en fælles base for fondens medarbejdere, der kommer fra hele landet – Jylland, Fyn og Hovedstaden.

Praktikken følger et normalt semester fra februar frem til juni 2014. Arbejdstiden er 30 timer om ugen og praktikpladsen er ulønnet. Vi betaler transport og kollegieværelse i forbindelse med dit ophold.

Læs om vores forskellige projekter på www.universefonden.dk

Send os en motiveret ansøgning på sth@universefonden.dk sammen med dit cv samt 2 eksempler på tekster du har skrevet. Det kan være artikler, abstracts eller små rapporter. Skriv ”kommunikationspraktikant” i emnefeltet. Deadline: 6. januar 2014. Spørgsmål kan gå til projektleder Stine Honoré på 51 52 49 44. 

Universe Fonden søger en kommunikationspraktikant til foråret 2014.

Læs mere »
Pnv9rnqjlynkm9rymxcn

Nyt website skal inspirere skoler til at tænke deres naturfagslokaler helt forfra

Nyheder   •   Okt 23, 2013 13:01 CEST

Nyt website fortæller om hvordan skoler kan forbedre naturfagsundervisningens rammer ved at øge naturfagslærernes vilkår for at skabe god, spændende og involverende undervisning. Otte konkrete anbefalinger viser vejen til bedre naturfagslokaler.

Qgbyq7ye6z0uqhdc8fqd

Ny rapport: Vejen til succes i Kina starter hjemme

Pressemeddelelser   •   Maj 13, 2013 14:42 CEST

Det kinesiske midt-marked er ekstremt på mange måder – både hvad angår størrelse, forandringshastighed og intensitet af konkurrence. Potentialet er enormt, men det kræver en væsentlig indsats fra virksomhedernes side. Der er ikke plads til et halvhjertet initiativ. Det er med andre ord ”all in for China”, hvis man vil lykkes.

Pnv9rnqjlynkm9rymxcn

Naturfagene har brug for nye rammer

Pressemeddelelser   •   Okt 01, 2012 00:00 CEST

Et nyudviklet koncept for naturfagslokaler viser overraskende stor indflydelse på elevernes koncentration og læringsmuligheder. En evaluering viser lovende resultater.

Cbjxbiuepy7olagkxuz8hg

Mange naturfagslærere er ensomme

Pressemeddelelser   •   Jun 14, 2012 13:47 CEST

En netop offentliggjort rapport, der omhandler natur- og tekniklærernes vilkår og rolle i den danske grundskole anno 2012, viser, at natur/teknik er et svært fag for de uerfarne lærere. Op mod 24 procent føler sig ensomme.

Media no image

Skoleforskning skal gøre gavn i klasseværelserne

Pressemeddelelser   •   Apr 07, 2011 11:08 CEST

Der er brug for flere tiltag, der kan få skoleforskningen i spil i klasseværelserne på de danske skoler. Derfor har www.blivklog.dk efter to år i luften været igennem et omfattende redesign og fået større fokus på lærerne.

Hjemmesiden blivklog.dk er målrettet lærere og er en samling af artikler, der på lærernes præmisser formidler viden om læring, pædagogik og undervisning. Siden er gratis og er et fagligt tilbud til lærere og lærerstuderende.

Redaktionen bag sitet sikrer at indholdet tager afsæt i lærernes hverdag. Skoleforskningen skal nemlig i spil, hvor den gør bedst gavn.

– Der findes alt for meget god viden, som aldrig får effekt ude i klasseværelserne.Vi sikrer, at opslagene er relevante for lærerne, og at det ikke bliver for teoretisk. Vi ved, at det er det, lærerne efterspørger, siger redaktør Jesper Ingerslev.

Det lidt skæve navn skal tages med et smil.

Navnet skal jo tages med et smil - jeg er selv læreruddannet og ved, at man ikke skal kloge sig over for lærere, men det er heldigvis et navn man husker og det er jo også meningen. Det her handler også om at vi skal blive klogere på lærerne, så vi kan levere det, de har brug for. Så navnet går begge veje, siger Jesper Ingerslev.

Redaktionen bag hjemmesiden, der har omkring 3.000 unikke brugere om måneden, består af både praktikere, forskere og ikke mindst formidlere, der kan sætte skoleforskningen ind i et praktisk ramme. Der publiceres nye artikler hver måned.

Savner du artikler om et bestemt emne, eller har du selv lyst til at bidrage med en artikel hører redaktionen gerne dig. Send blot en mail til redaktionen, som du finder via www.blivklog.dk.

Behov for at skoleforskningen sættes ind i et praktisk ramme
Siden blivklog.dk er blot en af flere aktiviteter i Universe Fonden, som har til formål at bygge bro mellem skoleforskning og lærernes praksis. Baggrunden er, at den danske grundskole står over for en række udfordringer, der skal findes løsninger på, hvis vi vil have flere unge videre i uddannelsessystemet.

Hvis dette skal lykkes, kræver det, at lærerne udvikler deres undervisningskompetencer, blandt andet ved i højere grad at bringe skoleforskningen i spil i deres hverdag. I dag baserer undervisningen sig ikke i tilstrækkelig grad på den viden man har om hvad der virker og hvorfor det virker.

Hvorfor kommer skoleforsningen ikke i spil?
Vi har talt med en række forskere og skolefolk, og de peger selv på en række forhold, der forklarer, hvorfor det forholder sig på den måde:

▪       Lærerne oplever, at de mangler viden om og redskaber til at analysere og evaluere deres egen undervisning. De kan derfor have svært ved at udvikle og forbedre deres egen praksis ved hjælp af systematiske metoder.

▪       Lærerne oplever, at de mangler tid og ressourcer til at sætte sig ind i ny viden.

▪       Mange lærere ser det som skoleledelsens opgave at sætte pædagogisk udvikling på dagsordenen.

▪       Lærere (og lærerstuderende) har en opfattelse af, at teori er langt fra praksis og svært at bruge i klasseværelset.

▪       Der mangler konkrete redskaber/lærerressourcer, der sætter skoleforskningen ind i en praktisk ramme.

KONTAKT
Redaktør og leder af blivklog projektet, Jesper Ingerslev, svarer gerne på spørgsmål på tlf. 29 66 48 81.

 

 

Universe Fonden udvikler og driver projekter på tværs af skoler og erhvervsliv for at skabe viden til læring, kreativitet og innovation.

Der er brug for flere tiltag, der kan få skoleforskningen i spil på de danske skoler. Derfor har online redskabet blivklog.dk fået nyt design med mere fokus på lærerne. Hjemmesiden er bare ét ud af en række tiltag, der skal bringe skoleforskningen i spil i klasseværelset.

Læs mere »

Om Kata Fonden

Innovation i læring og læring i innovation

Kata Fonden (tidligere Universe Fonden) er et internationalt orienteret forsknings- og udviklingscenter, der udvikler og driver projekter med fokus på læring og innovation. I vores projekter arbejder vi på at udvikle konkrete løsninger til, hvordan vi kan fremme børn og voksnes lærings- og innovationsevne, og møde det 21 århundredes udfordringer på en måde, der gavner både den danske skolesektor og dansk erhvervsliv.

Vores projekter realiseres i tæt samarbejde med ministerier, private donorer samt øvrige fonde:

• Bitten og Mads Clausens Fond
• Obel Fonden
• Villum Fonden
• Fremstillingsindustrien
• Danfoss Universe a/s
• Egmont Fonden
• Haldor F. Topsøe
• Industriens Fond
• Ministeriet for Videnskab, Teknologi & Udvikling
• Nordea Fonden
• Undervisningsministeriet

Adresse

 • Kata Fonden
 • Alsion 2
 • 6400 Sønderborg