​24-årigt bandemedlem idømt hård fængselsstraf for besiddelse af skarpladt skydevåben

Pressemeddelelser   •   Aug 17, 2018 14:17 CEST

I dag har Københavns Byret idømt en 24-årig mand 6 års fængsel for besiddelse af et ladt skydevåben på offentligt sted.

Det er anden gang indenfor 2 år, at manden dømmes for denne type kriminalitet.

Besiddelse af skarpladt pistol
Den 24-årige blev dømt for at have været i besiddelse af den skarpladte pistol, der blev fundet af politiet i området omkring Mjølnerparken i forbindelse med to voldelige overfald den 23. oktober 2017. Her angreb LTF i to tilfælde personer med tilknytning til Brothas.

Byretten dømte den 24-årige baseret på et DNA-hit, der kom frem ved undersøgelse af våbnet.

Bandeparagraffen anvendt
Byretten lagde i dag også vægt på, at manden var i besiddelse af våbnet som led i den verserende bandekonflikt mellem Brothas og LTF, hvorfor den særlige bandeparagraf blev taget i anvendelse.

Det fik betydning for den endelige straf, idet retten valgte at forhøje udgangspunktet på 3-3½ års fængsel i sager om gentagen besiddelse af ladte skydevåben på offentligt område, og i den forbindelse idømte manden en straf på seks års fængsel.

Anklager Tomas Hugger udtaler:

”Jeg er særdeles tilfreds med, at retten valgte at følge Anklagemyndighedens argumentation i denne sag. Sagen vedrører et DNA-hit, der er blevet kaldt ”svagt”. Denne sag viser dog med al tydelighed, hvor stærkt et DNA-bevis er, når sagens øvrige omstændigheder kun peger i én retning, nemlig mod den tiltalte”.

Tiltalte ankede via sin forsvarer dommen til frifindelse, og sagen skal nu prøves i Østre Landsret.

Pressekontakt: Anklager Tomas Hugger, 9350-0064.

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Facebook: @KobenhavnPoliti --- www.facebook.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti

I dag har Københavns Byret idømt en 24-årig mand 6 års fængsel for besiddelse af et ladt skydevåben på offentligt sted.

Læs mere »

​Ny anholdelse i sagen om groft røveri og drabsforsøg mod cykelhandler fra Østerbrogade

Pressemeddelelser   •   Aug 02, 2018 14:27 CEST

I forbindelse med sagen om røveri af særlig grov karakter og forsøg på manddrab den 27. februar 2017 mod en 70-årig cykelhandler i hans private hjem på Østerbro, blev en 18-årig mand fra Albanien i februar 2018 i et nævningeting i Københavns Byret idømt ubetinget fængsel i 7 år samt udvist af Danmark for bestandig. Dommen er anket af den dømte.

Herudover sidder en 31-årig makedonsk statsborger varetægtsfængslet, efter at han blev anholdt i Albanien og udleveret til Danmark.

Københavns Politi har nu foretaget endnu en anholdelse i sagen
”Vi har hele tiden ledt efter yderligere en person, og efterforskningen har nu ført til, at vi i dag i københavns-området har foretaget anholdelse af en 45-årig mand af jugoslavisk oprindelse”, oplyser efterforskningsleder Hans Erik Raben, Københavns Politi, Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet. Han fortsætter: ”Den anholdte sigtes som de to andre for drabsforsøg og groft røveri. Han vil senere i dag blive fremstillet grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Der vil blive fremsat begæring om, at grundlovsforhøret afholdes for lukkede døre”.

Københavns Politi ønsker for nuværende ikke at give yderligere oplysninger i sagen.

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Facebook: @KobenhavnPoliti --- www.facebook.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti

Københavns Politi har i dag anholdt endnu en mand, der sigtes for drabsforsøg og groft røveri tilbage i 2017. Han vil i dag blive fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Læs mere »

Københavns Byret idømmer mand 10 års fængsel for drabsforsøg

Pressemeddelelser   •   Jul 11, 2018 14:56 CEST

Københavns Byret idømmer mand 10 års fængsel for drabsforsøg


I dag har Københavns Byret idømt en mand 10 års fængsel for drabsforsøg begået med pistol i Rovsingsgade sidste sommer, og en anden mand er idømt 4 års fængsel for besiddelse af pistolen.

Begge mænd – der er brødre - var tiltalt for drabsforsøg begået som led i bandekonflikten, ved den 25. juli 2017 omkring kl. 18.00 at have kørt i bil til Rovsingsgade på Østerbro i København, hvor den ene bror sprang ud af bilen og straks affyrede 8 skud mod et bandemedlem fra LTF, som flygtede ned i en kælderskakt og alene blev ramt af skud bagi. Brødrene var efter politiets opfattelse medlem af Brothas.

Det var ikke et enigt nævningeting, der afsagde dommen. De tre juridiske dommere og tre nævninge ville tillige dømme den anden bror for medvirken til drabsforsøget, hvilket dog ikke var tilstrækkeligt til en domfældelse.

Der var heller ikke enighed blandt rettens medlemmer om, hvorvidt drabsforsøget var sket som led i bandekonflikten. Alene de tre juridiske dommere og to nævninge fandt, at drabsforsøget var sket som led i bandekonflikten, og der skete på den baggrund frifindelse for overtrædelse af straffelovens § 81 a. Retten lagde her vægt på, at Brothas ikke blev moniteret som værende en bande på gerningstidspunktet.

Anklagemyndigheden tager dommen til efterretning, og vil nu drøfte spørgsmålet om anke med Statsadvokaten. Set i lyset af rettens skyldkendelse er Anklagemyndigheden tilfredse med de udmålte domme.

Pressekontakt: Senioranklager Line Steffensen, telefon:41740447

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Facebook: @KobenhavnPoliti --- www.facebook.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti

I dag har Københavns Byret idømt en mand 10 års fængsel for drabsforsøg begået med pistol i Rovsingsgade sidste sommer, og en anden mand er idømt 4 års fængsel for besiddelse af pistolen.

Læs mere »

Forebyggere skal skabe tryghed og bekæmpe kriminalitet i udsatte boligområder.

Pressemeddelelser   •   Jul 09, 2018 12:21 CEST

9 nye medarbejdere er ansat i Københavns Politi til forebyggende arbejde med fokus på unge i særligt udsatte boligområder.

25 nye medarbejdere bliver på landsplan ansat i dansk politi for at forebygge og styrke kampen mod banderne i særligt udsatte områder. 9 af de nye medarbejdere er ansat i Københavns Politi. Indsatsen er et led i Justitsministeriet udspil ”Trygheden skal tilbage i gaderne - 12 initiativer” fra august. Initiativerne skal bidrage til at forebygge kriminalitet bl.a. i forhold til rocker- og bandemiljøerne.

Fokus på udsatte unge
Forebyggerne vil i tæt samarbejde med politifolk bidrage til at styrke den borgernære forebyggelse til gavn for beboerne i de særligt udsatte områder. Forebyggerne skal således supplere den eksisterende indsats, hvor de i udvalgte boligområder vil være ansvarlige for Københavns Politis socialpædagogiske- og kriminalpræventive indsats – i tæt samarbejde med Den Kriminalpræventive Sektions kontaktfolk og Lokalpolitiet.

Forebyggerne er fagligt uddannet som fx pædagog, socialrådgiver og lærer. Der er i forbindelse med rekruttering lagt særlig vægt på kommunikative og relationsskabende kompetencer.

De skal deltage i det opsøgende og relationsbyggende arbejde med unge og understøtte samarbejdet med lokale samarbejdspartnere som skoler, kommuner, klubber, lokale beboere m.v.

Samspil mellem forebyggere og politi
”Vi ser frem til, at forebyggerne starter deres relationsopbyggende arbejde i lokalmiljøerne. Hvis vi skal knække rekrutteringen til banderne, så er det vigtigt, at vi går på to ben, hvor vi både forebygger, men også slår hårdt ned på kriminalitet” siger fungerende vicepolitiinspektør Riad Tolba.

Understøtte lokalpolitiets indsatser
Forebyggerne skal understøtte lokalpolitiets kriminalpræventive indsatser for unge på kanten af bandemiljø og kriminalitet. Forebyggernes arbejde vil bl.a. bestå af:
• fast støtte for udsatte unge og deres familier
• opfølgning på hjemmebesøg foretaget af socialforvaltningen og politiet
• at indgå i SSP-samarbejdet
• relationsarbejde mellem unge og lokalpolitiet

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Facebook: @KobenhavnPoliti --- www.facebook.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti

Forebyggere skal skabe tryghed og bekæmpe kriminalitet i udsatte boligområder. 9 nye medarbejdere er ansat i Københavns Politi til forebyggende arbejde med fokus på unge i særligt udsatte boligområder

Læs mere »

Københavns Byret dømmer 27-årig banderelateret mand for forsøg på våbenbesiddelse i Mjølnerparken

Pressemeddelelser   •   Jul 04, 2018 15:59 CEST

I dag har Københavns Byret idømt en 27-årig mand - med tilknytning til bandegrupperingen Brothas – fem år i fængsel for at have forsøgt at besidde en skarpladt pistol med magasin og tilhørende lyddæmper i Mjølnerparken i forbindelse med bandekonflikten sidste sommer.

Den 27-årige blev samtidig udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

To tiltalte fra forældregenerationen blev af et delt nævningeting frifundet for medvirken.
Det er første gang, at anklagemyndigheden har tiltalt forældregenerationen med henvisning til straffelovens § 81a, hvorefter straffen kan stige med indtil det dobbelte for besiddelse af våben under en verserende bandekonflikt.

”Retten har i dag sendt et klart signal om, at vi som samfund ikke accepterer våbenbesiddelse midt under bandekonflikten. Dommen er i tråd med den seneste praksis, hvor personer, der deltager i voldelige konflikter, får forhøjet straf ved besiddelse af skydevåben og viser, hvor alvorligt det er, når man deltager og støtter op om en voldelig konflikt. Den del af dommen er jeg tilfreds med. Det forhold at tre juridiske dommere og tre nævninge ville dømme de to ældre tiltalte gør, at jeg vil indstille overfor statsadvokaten, at dommen ankes til Østre Landsret”, siger anklager Maja Schiøtz.

Den 27-årige har bedt om betænkningstid i forhold til, om han vil anke sagen til landsretten.

Pressekontakt: Anklager Maja Schiøtz, telefon: 93500543

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Facebook: @KobenhavnPoliti --- www.facebook.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti

​I dag har Københavns Byret idømt en 27-årig mand - med tilknytning til bandegrupperingen Brothas – fem år i fængsel for at have forsøgt at besidde en skarpladt pistol med magasin og tilhørende lyddæmper i Mjølnerparken i forbindelse med bandekonflikten sidste sommer.

Læs mere »

​Nye oplysninger om drabet på den 16-årige Servet Abdija fra Ragnhildgade

Pressemeddelelser   •   Jul 03, 2018 09:51 CEST

Københavns Politi offentliggør nu nye oplysninger, herunder fotos, af de to våben, gerningsmændene anvendte til drabet – og politiet håber samtidig, at vidner kan fortælle, hvorfra våbnene stammer.

​Københavns Byret idømmer længerevarende fængselsstraffe til otte personer for hashhandel på Christiania

Pressemeddelelser   •   Jun 29, 2018 11:14 CEST

Otte personer er i dag idømt længerevarende fængselsstraffe for hashhandel på Christiania.

Københavns Byret fandt de otte skyldige i at have bestredet forskellige roller i en professionel og hierarkisk opbygget organisation og herved at have medvirket til et dagligt salg af ikke under 2 kg. cannabisholdige produkter – i alt op til 364 kg. cannabisholdige produkter – som led i den organiserede hashandel på Christiania i perioder indenfor gerningstidsrummet fra den 6. oktober 2016 til den 4. april 2017.

Alle otte havde nægtet sig skyldige.

Forud for anholdelserne af de tiltalte den 5. april 2017 havde Københavns Politi under en længerevarende efterforskning fokuseret på at følge pengestrømmene fra hashhandelen på Christiania og derved forsøgt at afdække bagmændene.

Penge efterladt på gemmesteder
Det lykkedes politiet at finde frem til gemmesteder, hvor der med jævne mellemrum blev fundet bundtede pengesedler.

To fuldgyldige medlemmer af Hells Angels og en tredje person blev fundet skyldige i som bagmænd at have modtaget fortjenesten fra hashhandlen.

Var prøveløsladt for manddrab
Det ene Hells Angels-medlem – en 56årig mand – var prøveløsladt fra en livstidsdom for manddrab. Københavns Byret traf afgørelse om, at han skal genindsættes til afsoning af livstidsstraffen:

”Dommen viser, hvordan det i denne sag er lykkedes politiets efterforskere at optrevle et helt netværk af personer, der har været involveret i hashhandlen på Christiania, herunder også afdækket bagmændene. De er i dag blevet stillet til ansvar, og retten har ved strafudmålingen lagt særlig vægt på den enkeltes rolle. Det er jeg godt tilfreds med”, udtaler senioranklager Rasmus von Stamm.

Han tilføjer:

”Det har hele tiden været min opfattelse, at der er tale om alvorlig narkotikakriminalitet begået over en længere periode, og at dette udgør en så grov overtrædelse af vilkårene for prøveløsladelsen, at den dømte rocker bør genindsættes til afsoning af livstidsstraffen. Jeg er naturligvis stærkt tilfreds med, at retten er af samme opfattelse”.

To ankede ved domsafsigelse sagen til landsretten, de andre seks personer bad om betænkningstid mht. at anke.

Pressekontakt: Senioranklager Rasmus von Stamm: 72588274.

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Facebook: @KobenhavnPoliti --- www.facebook.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti

Otte personer er i dag idømt længerevarende fængselsstraffe for hashhandel på Christiania.

Læs mere »

​Politiet efterlyser mistænkt gerningsmand til opbevaring af 52,7 kg amfetamin i Næstved

Pressemeddelelser   •   Jun 25, 2018 11:05 CEST

Københavns Politi offentliggør nu identitet og billeder af en mistænkt gerningsmand til opbevaring af 52,7 kg. amfetamin. 

Det var efterforskere fra Københavns Politis afdeling Særlig Efterforskning Øst, der fandt amfetaminen ved en ransagning i narkomiljøet d. 30 maj 2018 i en aflåst garage i Næstved.

Den efterlyste er den 42 årige Steven Levinson, som er dansk statsborger og beskrives som: Mand, kraftig af bygning, 176 cm høj, kronraget. Se billeder.

Efterlyst internationalt
Steven Levinson har siden ransagningen været forsvundet, hvorfor han er efterlyst både i Danmark og internationalt. Han formodes at opholde sig et ukendt sted på Sjælland, men han kan også være søgt mod andre egne af landet eller til udlandet.

- Vi offentliggør billederne i håb om hurtigst muligt med offentlighedens hjælp at få pågrebet Steven Levinson, med henblik på at fremstille ham i retten og varetægtsfængsle ham, så efterforskningen kan fortsætte, siger politikommissær Espen Godiksen fra Særlig Efterforskning Øst, Københavns Politi

Hvis du har oplysninger om opholdssted eller andet af interesse for sagen, så kontakt nærmeste politi på telefonnummer 114 eller 33 14 14 48.

Da efterforskningen fortsat pågår, har Københavns Politi ikke yderligere oplysninger i sagen.

Pressekontakt: Politikommissær Espen Godiksen – telefon 7258-8751

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Facebook: @KobenhavnPoliti --- www.facebook.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti

Københavns Politi offentliggør nu identitet og billeder af en mistænkt gerningsmand til opbevaring af 52,7 kg. amfetamin.

Læs mere »

​Københavns Politi fastholder presset i Pusher Street

Pressemeddelelser   •   Jun 22, 2018 14:21 CEST

Fredag 25 maj 2018 begyndte Københavns Politi en forstærket indsats mod den organiserede hashhandel på Christiania, og indsatsen giver gode resultater: 

Gennem knapt en måned har politiet fjernet de faste boder og beslaglagt mere end 130 kg. hashprodukter og over 18.000 joints, mere end 600.000 kr. samt anholdt 111 personer, hvoraf 44 er fængslet.

-Vi gør alt for at stække den organiserede hashhandel på Christiania, og indsatsen giver gode resultater. De mange sigtelser og fængslinger påvirker pusherne og deres bagmænds muligheder for at fortsætte den ulovlige virksomhed, der skaber stor utryghed. Derfor fastholder vi presset og fortsætter kampen mod den åbenlyse organiserede hashhandel, siger politidirektør Anne Tønnes.

Indsats mod købere

Men det er ikke kun pusherne, som mærker den intensiverede indsats. Københavns Politi har også stor fokus på køberne af hash. Den seneste måned er mere end 600 personer blevet sigtet for køb og salg af hash.

-Køb af hash er ikke alene ulovligt – det understøtter også en organiseret kriminalitet. Samtidig tror mange fejlagtigt, at det er lovligt at besidde hash til eget forbrug. Vi har derfor også fokus på køberne i området, understreger hun.

Afskærmning mod stenkast fjernet

Samtidig bemærker hun, at Christiania nu har fjernet de flag i Pusher Street som i praksis forhindrede betjentene i at se sten- og flaskekast før det var for sent:

  • -Vi har med tilfredshed noteret os, at Christiania har fulgt vores påbud om at fjerne det tætte ophæng som udgjorde en sikkerhedsmæssig fare for vores patruljerende betjente, og således tager afstand fra vold mod politiet.

Resultater siden 25 maj:

140 indre patruljer

27 rydninger af boder

37 aktioner mod købere og sælgere, som har ført til mere end 650 sigtelser.

22 aktioner mod pusherne

111 anholdelser, hvoraf 44 gerningsmænd er fængslet ved grundlovsforhør.

Udstedelse af 61 zoneforbud samt sigtelser for 9 overtrædelser af zoneforbud.

9 sigtelser for overtrædelse af knivloven

11 sigtelser i øvrige våbenlovssager

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Facebook: @KobenhavnPoliti --- www.facebook.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti

Fredag 25 maj 2018 begyndte Københavns Politi en forstærket indsats mod den organiserede hashhandel på Christiania, og indsatsen giver gode resultater:

Læs mere »

​Forlængelse af visitationszone i Københavns Politikreds

Pressemeddelelser   •   Jun 22, 2018 10:45 CEST

I medfør af lov om politiets virksomhed § 6 har politidirektøren i København i dag den 22. juni 2018 truffet beslutning om, at politiet fortsat i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Københavns Politis pressetelefon besvares i tidsrummet fra kl. 0800-1500 ved personale i Kommunikationssektionen. Uden for denne... Vis flere

Om Københavns Politi

Københavns Politi

Københavns Politi er Danmarks største politikreds målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver.

Københavns Politi skal sikre tryghed i Danmarks hovedstad og være foregangskreds for hele dansk politi og anklagemyndighed. Det kræver en åben, resultatorienteret og innovativ politikreds, der går forrest i kriminalitetsbekæmpelsen og skaber gode rammer for en effektiv og konsekvent retshåndhævelse.

Vores kerneopgave er med andre ord klar: Vi skal skabe tryghed i København, og vi skal sikre en konsekvent og effektiv retsforfølgning, så kriminelle stilles til regnskab og uskyldige beskyttes.

Adresse

  • Københavns Politi
  • Politigården
  • 1567 København V