Skip to main content

EU-borger udvist for tiggeri

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2016 13:32 CET

Københavns Byret har tirsdag den 29. november dømt og udvist en slovakisk kvinde for at have betlet (tigget) penge fra borgere i Københavnsområdet. Kvinden var tidligere straffet flere gange for betleri, og byretten idømte hende derfor 40 dages ubetinget fængsel for, i to tilfælde, at have tigget penge fra forbipasserende.

Det er første gang, at en person er blevet udvist af Danmark for at have tigget.

Det kom frem under dagens retsmøde, at den slovakiske kvinde var kommet til Danmark med det ene formål at ernære sig ved tiggeri, ligesom hun også flere gange tidligere havde være i Danmark for at tigge.

Byretten lagde i dommen vægt på, at kvinden tidligere var straffet flere gange for betleri. Selvom kvinden er EU-borger, og derfor nyder en udvidet beskyttelse mod udvisning, så vurderede retten, at der var grundlag for udvisning.

Anklagemyndigheden er tilfreds med dommen og anklagerfuldmægtig Anne Jacobsen udtaler:

”Det kan virke hårdt at udvise en person for at tigge penge, men faktum er, at betleri er ulovligt i Danmark. Når en person gentagne gange kommer til Danmark udelukkende for at ernære sig ved kriminalitet, så må man på et tidspunkt sige fra. Og det er det retten har gjort i dag, siger anklagerfuldmægtig Anne Jacobsen, Københavns Politi.

Den slovakiske kvinde udbad sig betænkningstid.

"Efter straffelovens § 197 straffes den, der imod politiets advarsel gør sig skyldig i betleri, med fængsel indtil 6 måneder."

Spørgsmål kan rettes til anklagerfuldmægtig 

Anne Jacobsen, tlf. 7258 9426

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti