Skip to main content

Formålet var at afværge ulovligheder

Pressemeddelelse   •   Sep 28, 2014 15:15 CEST

Københavns Politi har modtaget henvendelser i anledning af Berlingskes artikler om konkrete aflytninger under COP15. Københavns Politi har denne opfølgende kommentar:

Aflytningen af det pågældende telefonnummer er et af flere hastende efterforskningsskridt, som iværksættes om natten efter Greenpeace aktionen ved den officielle afslutningsmiddag på Christiansborg. Forhandlingerne er slut, og der er kun meget kort tid til at afværge eventuelle ulovlige anslag forud for den amerikanske præsidents ankomst kl. 8.30 næste morgen.

Sagen bliver forelagt retten straks om morgenen kl. 9.30. To aflytninger bliver ikke godkendt. Retten er enig med politiet i, at retsplejelovens mistankekrav er opfyldt i de to sager, men finder ikke at disse to aflytninger er tilstrækkeligt hastende og afgørende for efterforskningen. De nedtages derfor igen umiddelbart efter retsmødets afslutning over middag.

- Formålet har altså på ingen måde været at spionere mod forhandlingerne, men at afværge ulovligheder, som - i en situation med så mange VIP'ere og deres sikkerhedsfolk forsamlet - i værste fald kunne have fået alvorlige konsekvenser for både mødedeltagere og aktivister, siger politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi.

Københavns Politi har ikke yderligere kommentarer, da sagen er underlagt tavshedspligt - også af hensyn til de involverede personer.


Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti