Skip to main content

Frivilligt møde i Fogedretten eller tvungen overnatning i Vestre Fængsel?

Pressemeddelelse   •   Sep 25, 2014 12:32 CEST

I uge 40 gennemfører Københavns Politi en aktion mod personer, der er efterlyst til at møde i Fogedretterne på Frederiksberg og i København.

Borgerne har tidligere modtaget en indkaldelse til at møde i Fogedretten, men er ikke mødt op. Derfor sætter politiet massivt ind for at sikre et stort fremmøde.

- De pågældende risikerer at blive afhentet og tilbageholdt af politiet, indtil de kan fremstilles i Fogedretten. Det kan betyde en overnatning i Vestre Fængsel eller risiko for at komme for sent på arbejde. Så det er smartest for os alle sammen, hvis borgerne møder op i Fogedretten og får deres sag ud af verden, siger fg. politikommissær Mikkel Clausen, Eftersøgningssektionen, Københavns Politi.

Fogedretternes åbningstider er 9-12 alle hverdage. Møder man i det tidsrum, er man sikker på at komme til samme dag.

Yderligere oplysninger:
Fg. politikommissær Mikkel Clausen, Eftersøgningssektionen, Københavns Politi: 7258 9056

Baggrund:
Hvis man skylder penge og ikke kan eller vil betale dem, så ender det ofte med, at man bliver indkaldt til et møde i Fogedretten.

Hvis man ikke møder op til et indkaldt møde i fogedretten, risikerer man at blive tilbageholdt af politiet. Man kan blive tilbageholdt på sin arbejdsplads, i sit hjem, når man fornyr pas eller i lufthavnen på vej til ferie. Desuden løber der mange ekstra omkostninger på, som skyldneren skal betale.

Generelt om Fogedretternes virke: Fogedretternes hovedopgave er tvangsinddrivelse af skyldige pengekrav i henhold til domme, forlig, gældsbreve, pantebreve etc. Dvs. at kravene som altovervejende hovedregel er fastslået på forhånd, hvis man f. eks. skylder et beløb i henhold til en dom. Fogedretten kan i et vist omfang prøve indsigelser imod krav. F. eks. kan Fogedretten ikke prøve indsigelser imod en dom. Men Fogedretten kan i stedet prøve en indsigelse om, at kravet er betalt efterfølgende, f.eks. ved modregning. Tvangsinddrivelse sker ved, at fogedretten foretager udlæg (stifter en retspanteret) i penge, løsøre eller fast ejendom med henblik på, at aktivet efterfølgende realiseres på tvangsauktion.

Fogedretten kan træffe bestemmelse om, at udlagt løsøre ikke skal fratages skyldneren, hvis han overholder en afdragsordning.

Hvis en skyldner udebliver til et møde trods en lovligt forkyndt indkaldelse, kan Fogedretten kan ved kendelse træffe bestemmelse om, at skyldneren skal tages i forvaring af politiet, indtil skyldneren kan fremstilles i fogedretten.

Fogedretten har en vejledningsforpligtelse over for skyldnere, men kan ikke rådgive om en samlet løsning, herunder tilrettelægge en akkordordning, som er en samlet ordning med kreditorerne. Disse opgaver henhører under skifteretterne, som kan træffe afgørelse om gældssanering og akkord.

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti