Skip to main content

Status in Submarine Case

Pressemeddelelse   •   Aug 23, 2017 14:48 CEST


There is a DNA match between the female torso, blood found on the submarine and missing Swedish journalist.

Monday the 21st of August, the body of a female with no head, arms nor legs was found on the shoreline of southwestern Amager.

The Department of Forensic Medicine concluded the autopsy of the body last night at 10 pm. The DNA material from the body has been compared to DNA from missing Swedish journalist Kim Wall. The investigation shows that there is a DNA match. Furthermore, there is a DNA match with DNA found on board the submarine.

Chief Investigator Jens Møller Jensen from Copenhagen Police states:

”I would like to express my deepest sympathy with Kim Wall’s family whom we had to give the definitive news last night, that we now have a DNA match between Kim Wall and the torso found. Naturally, the DNA match is a relatively large break through in the investigation which will now continue until we have built all possible information in the case.”

The autopsy also shows that there was metal attached to the torso. At the same time, the body bears the mark of having, most likely, been inflicted deliberate damage with the purpose of ensuring that gasses can pass out of the body – possibly in an attempt to avoid that a body rises from the seabed.

Copenhagen Police will now continue their extensive investigation. The investigators are awaiting the results of further technical investigations. There will be further interrogations and the many tips from the public regarding the case are currently being looked into.

Furthermore, today a large search for remaining body parts and clothing will take place in the area around Amager.

”With support from emergency services, we are now searching for remaining body parts and clothing. We are searching in coastal areas with staff on land and with divers in proximity of where the body was discovered as well as in the known positions of the submarine. We would still like to ask the public for help and if anyone has information of interest to the case, we would like to be contacted.”

If you have information in the case, please contact Copenhagen Police by dialling 1-1-4.

Currently, Copenhagen Police has no further comments on the case. We will post on Twitter when there is any news.

FACTS regarding the preliminary charge
The prosecution at Copenhagen Police state that on the 11th of August 2017, Peter Madsen was charged preliminarily with manslaughter according to the Criminal Code section 237, which contains a range of penalties from 5 years of imprisonment until life imprisonment.

On the 12th of August 2017, Peter Madsen was presented at the preliminary examination at the City Court of Copenhagen.

The court found that there was at least reasonable suspicion of Peter Madsen being guilty of involuntary manslaughter under particularly aggravating circumstances, which contains a range of penalties from a fine until 8 years of imprisonment.

The preliminary charge is subsidiary compared to the preliminary charge of manslaughter. The charge of manslaughter is still maintained.

So far, Peter Madsen is remanded in custody until the 5th of September 2017.

The case is still covered by closed doors.

IN DANISH - PÅ DANSK:

Status i sag om ubåd

Der er dna-match mellem kvindetorso, blod fundet på ubåden og savnet svensk journalist.

Mandag den 21. august blev en kvindekrop uden hoved, arme og ben fundet i vandkanten på det sydvestlige Amager.

Retsmedicinsk Institut afsluttede obduktionen af liget kl. 22 i går. DNA-materiale fra liget er blevet sammenlignet med DNA fra den forsvundne svenske journalist Kim Wall. Undersøgelsen viser, at der er et DNA-match. Der er desuden DNA-match med blod fundet ombord på ubåden.

Drabschef Jens Møller Jensen fra Københavns Politi siger:

”Jeg vil gerne udtrykke min allerdybeste medfølelse med Kim Walls familie, som vi i nat måtte give den definitive meddelelse om, at vi nu har et DNA-match mellem Kim Wall og den fundne torso. DNA-matchet betyder selvfølgelig et relativt stort gennembrud i efterforskningen, som nu fortsætter, til vi har opbygget alle de oplysninger i sagen, der findes.”

Obduktionen viser desuden, at der var metal fæstnet til torsoen. Liget bar samtidig præg af formentligt bevidst at være påført skader med det formål at sikre, at luftgasser kan passere ud af kroppen – muligvis i et forsøg på at undgå, at en krop hæver sig fra havbunden.

Københavns Politi fortsætter nu den omfattende efterforskning. Efterforskerne afventer resultaterne fra yderligere tekniske undersøgelser. Der vil blive foretaget yderligere afhøringer, ligesom de mange henvendelser fra borgere i sagen er i gang med at blive undersøgt.

I dag finder en større eftersøgning efter de resterende ligdele og tøj desuden sted i området omkring Amager.

”Med støtte Beredskabsstyrelsen leder vi nu efter de resterende ligdele og tøj. Vi leder både helt kystnært med personale på land og med dykker i nærområdet, hvor liget blev fundet, samt fra de positioner, vi har på ubåden. Vi vil fortsat rigtig gerne have hjælp fra offentligheden, så hvis nogen ligger inde med oplysninger af interesse for sagen, vil vi meget gerne kontaktes.”

Hvis du ligger inde med oplysninger i sagen, kontakt Københavns Politi på 1-1-4.

Københavns Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt. Vi melder ud via Twitter, når der er nyt.


FAKTA om sigtelsen
Anklagemyndigheden ved Københavns Politi kan oplyse, at Peter Madsen den 11. august 2017 blev sigtet for manddrab efter straffelovens § 237, som indeholder en strafferamme på mellem 5 års fængsel og fængsel indtil livstid.

Den 12. august 2017 blev Peter Madsen fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret.

Retten fandt, at der ihvertfald forelå en begrundet mistanke om at Peter Madsen var skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, som indeholder en strafferamme på mellem bøde og fængsel indtil 8 år.

Sigtelsen er en subsidiær sigtelse i forhold til sigtelsen for manddrab. Sigtelsen for manddrab opretholdes fortsat.

Peter Madsen er foreløbig varetægtsfængslet frem til den 5. september 2017.

Der er fortsat lukkede døre i sagen.

Københavns Politi
Kommunikationssektionen

Tlf.: +45 3521 9260
Mail: kbh-presse@politi.dk

Twitter: @KobenhavnPoliti --- www.twitter.com/KobenhavnPoliti
Youtube: www.youtube.com/user/koebenhavnspoliti