Skip to main content

Ugentlig Renteinformation

Nyhed   •   Nov 14, 2019 10:00 CET

KommuneKredit er i gang med at opdatere dette nyhedsbrev. Vi håber, at I synes om det nye layout og modtager gerne feedback på mdr@kommunekredit.dk. God læselyst!

 

De korte danske markedsrenter fortsætter den stabile udvikling, der er set gennem de seneste Den seneste uge har der ikke været de store ændringer i de korte danske markedsrenter. Der er fortsat forventninger om at en rentenedsættelse fra ECB til december kan bringe de korte DKK-renter ned mod den hidtidige bund på -0,48% inden udgangen af året. På kort sigt er der ikke meget der tyder på, at renterne vil bevæge sig fra det nuværende niveau.

 

DKK er, på trods af et mindre støtteopkøb fra Nationalbanken i oktober, fortsat med at blive svækket og handler for tiden på det svageste niveau mod EUR i adskillige år. Markedet vurderer, at Nationalbanken kan fortsætte det gradvise støtteopkøb af DKK i løbet af november og december for at undgå yderligere svækkelse af DKK mod EUR. Det er samme taktik fra tidligere på året, hvor DKK ligeledes var under pres. Der ventes ikke en forhøjelse af Nationalbankens nuværende rente på -0,75% på 12 måneders sigt.

 

De lange renter har fortsat den stigende tendens fra de seneste uger. Først og fremmest er forventningerne til yderligere en sænkning af FEDs rente blevet kraftigt mindsket. Der er nu bredere enighed om kun en enkelt nedsættelse fra FED i 2020 mod tidligere op til 3 nedsættelser. Det skyldes bl.a., at de økonomiske nøgletal, fra især USA, har rettet sig lidt i de sidste uger. FED har selv nævnt, at de foretrækker at være på pause de nærmeste måneder. Effekten af stigninger i de lange amerikanske renter har forplantet sig til de tilsvarende europæiske renter.

 

Der er usikkerhed om, hvorvidt der kommer endnu en rentenedsættelse fra ECB på årets sidste møde i december. Det har været luftet fra den nye ledelse i ECB, at yderligere rentenedsættelser ikke ventes at kunne hjælpe europæisk økonomi eller få inflationen til at stige mod ECBs mål på ca. 2%. Det skulle i højere grad være de enkelte landes finanspolitik, der skulle være med til at hjælpe Eurozonens samlede økonomi. Endelig er den politiske usikkerhed formindsket med udsigten til en første delaftale i handelskonflikten mellem USA og Kina og et parlamentsvalg i Storbritannien den 12. december. Det har ligeledes været med til at sende de lange renter lidt højere.

 

 

 

 

DISCLAIMER

 

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit. 

 

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

 

CIBOR renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag - er grundlaget for prisfastsættelse af KKcibor og KKfast lån i KommuneKredit.