Se kriminalforsorgens seneste statistik

Nyheder   •   Nov 20, 2018 12:02 CET

Kriminalforsorgens statistik for 2017 er blevet offentliggjort og ligger på kriminalforsorgen.dk.

Ændret ind- og udlukning af indsatte skal hjælpe ansatte

Nyheder   •   Nov 19, 2018 13:57 CET

Et pilotforsøg med ændrede tidspunkter for ind- og udlukning af indsatte i visse fængsler og arresthuse skal lette presset på fængselsbetjentene.

Trivselsmåling viser høj jobtilfredshed i kriminalforsorgen

Nyheder   •   Nov 15, 2018 08:59 CET

Resultaterne af tre store målinger, arbejdspladsvurdering, trivselsmåling og ledelsesevaluering, er overordnet positive: Mange er glade for deres arbejde i kriminalforsorgen og tilfredse med ledelsen.

Ringe Fængsel er nu officielt udvisningsfængsel

Nyheder   •   Nov 06, 2018 15:49 CET

Justitsminister Søren Pape Poulsen har været på besøg i Ringe Fængsel, der har fungeret som udvisningsfængsel siden 1. oktober. Der er plads til 86 udvisningsdømte udlændinge i fængslet.

Sygefraværet i kriminalforsorgen er på vej ned

Nyheder   •   Okt 31, 2018 15:09 CET

Sygefraværet i kriminalforsorgen er inde i en positiv udvikling. Det viser de seneste tal fra kriminalforsorgen.

Bilerne er ankommet

Nyheder   •   Okt 30, 2018 16:01 CET

Alle bilerne til kriminalforsorgens transportopgave er nu ankommet og klar til at transportere arrestanter. Se billederne af bilerne her.

Flere end 200 nye uniformerede kolleger i 2018

Nyheder   •   Okt 17, 2018 15:23 CEST

I 2018 er 205 ansøgere kommet ind på en af kriminalforsorgens betjentuddannelser.

Kriminalforsorgen er klar til transportopgave

Nyheder   •   Okt 16, 2018 10:15 CEST

Kriminalforsorgen er ved at være klar til den 1. december, hvor opgaven med arrestanttransporter overtages fra politiet.

Sygeplejersker ser frem til ny sundhedsbetjening

Nyheder   •   Okt 10, 2018 14:19 CEST

Kriminalforsorgens Område Syddanmark arbejder med at nytænke sundhedsbetjeningen. To sygeplejersker ser frem til mere videndeling og sparring på tværs af institutionerne.

Den ’bløde’ udslusning kan være hård

Nyheder   •   Okt 04, 2018 11:04 CEST

Kriminalforsorgens fortælling om pensionerne som ’bløde’ institutioner, der skal reparere de indsatte efter opholdet i de ødelæggende og ’hårde’ fængsler, er for unuanceret, viser ph.d.-afhandling.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Om Kriminalforsorgen

Om Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens overordnede mål er at medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles for hele det strafferetlige system - det vil sige politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg.

Kriminalforsorgens rolle er at sikre, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet i overensstemmelse med de regler, der findes i Straffuldbyrdelsesloven. Det skal ske med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med den nødvendige respekt for de dømtes borger- og menneskerettigheder.

Kriminalforsorgen vil sætte klienten i centrum, skabe sammenhæng på tværs og bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

Direktoratet varetager den overordnede strategi, styring og koordinering på tværs af hele Kriminalforsorgen.

Adresse

  • Kriminalforsorgen
  • Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100
  • 1401 København K
  • Denmark