Llkznpdpbvnh68pifxmc

Færre fængselspladser, men bedre udnyttelse

Nyheder   •   Dec 15, 2017 14:20 CET

Kriminalforsorgens kapacitet skal modsvare behovet. Den nye flerårsaftale for Kriminalforsorgen indebærer bl.a., at udnyttelsesprocenten i fængslerne forhøjes fra 94 til 96%.

Lwlgvbuimdhewqbr3a6y

Kriminalforsorgen styrker sikkerheds- og efterretningsarbejdet

Nyheder   •   Dec 14, 2017 13:36 CET

Sikkerheds- og efterretningsarbejdet får større fokus. Kriminalforsorgen skal blive bedre til at sikkerhedsvurdere de indsatte, så de placeres i institutioner med det rigtige sikkerhedsniveau.

Jwdzdvhce1hhaescvn2w

Kriminalforsorgen sidestilles med politiet

Nyheder   •   Dec 13, 2017 12:11 CET

Ansatte i Kriminalforsorgen skal på lige fod med politifolk kunne tildeles en særlig erstatning, hvis de kommer alvorligt til skade i forbindelse med visse farlige arbejdsopgaver.

Tshdjfmutjfid9eegt3h

En mere effektiv og moderne kriminalforsorg

Nyheder   •   Dec 12, 2017 13:46 CET

Den nye flerårsaftale tegner konturerne af fremtidens kriminalforsorg. En mere effektiv og moderne virksomhed, som baserer sin indsats på fakta og evidens, hvor kapaciteten løbende tilpasses de forskellige typer af dømte, og hvor vagtplanlægning, ledelse og styring er mere konsekvent og ensartet på tværs af landet.

El9ku1rhgfwydbghywka

Servicetjek af disciplinærstraffe

Nyheder   •   Dec 11, 2017 12:47 CET

Kriminalforsorgen skal undersøge de nuværende disciplinærstraffe i fængsler og arresthuse og se på, om de virker i praksis.

Ckfkqbqb5xwjmdgb0pyg

ADHD-ramte vender oftere tilbage til kriminalitet

Nyheder   •   Dec 11, 2017 09:17 CET

Personer, der har siddet i fængsel og har ADHD, er mere psykosocialt belastede end andre, der har begået kriminalitet. De har også større risiko for recidiv. Det fremgår af en ny kortlægning, som VIVE har foretaget for Socialstyrelsen og Kriminalforsorgen.

N3i1vndkulzmgde4vxlx

Resocialiseringsarbejdet fortsætter

Nyheder   •   Dec 09, 2017 10:07 CET

Selv om effektivisering, sikkerhed og tryghed for personalet fylder meget i Kriminalforsorgens nye flerårsaftale, er der også et stærkt fokus på resocialisering i aftalen, som blandt andet viderefører og genfinansierer alle de resocialiserende indsatser fra den foregående aftaleperiode.

Rulz3mafjq0illrxtv8i

Kriminalforsorgen overtager politiets transporter

Nyheder   •   Dec 07, 2017 12:13 CET

Fra næste år skal Kriminalforsorgen transportere hovedparten af de personer, som sidder varetægtsfængslet i landets arrester, til og fra bl.a. retsmøder.

Sq9rcrp0tqhpyp1mj4r7

Dynamisk sikkerhed over for bandekriminelle styrkes i fængsler og arrester

Nyheder   •   Dec 06, 2017 13:06 CET

I alt 90 fængselsbetjente bliver en del af en styrket bemanding i fængsler og arrester, der kæmper med bandeproblemer eller har brug for en særlig indsats i en periode.

M0aeqwznec7jzpa2vuzi

Arrestsektoren skal moderniseres

Nyheder   •   Dec 05, 2017 13:39 CET

Efter år 2021 skal der bygges et stort områdearresthus i nærheden af København. Projektet bliver en hjørnesten i en reform, som skal ruste arrestsektoren i Danmark til fremtidens kriminelle.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Pressekonsulent
  • sabrinaejstrup.vig@kriminalforsorgen.dk
  • 7255 4144

Om Kriminalforsorgen

Om Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens overordnede mål er at medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles for hele det strafferetlige system - det vil sige politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg.

Kriminalforsorgens rolle er at sikre, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet i overensstemmelse med de regler, der findes i Straffuldbyrdelsesloven. Det skal ske med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med den nødvendige respekt for de dømtes borger- og menneskerettigheder.

Kriminalforsorgen vil sætte klienten i centrum, skabe sammenhæng på tværs og bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

Direktoratet varetager den overordnede strategi, styring og koordinering på tværs af hele Kriminalforsorgen.

Adresse

  • Kriminalforsorgen
  • Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100
  • 1401 København K
  • Denmark