Skip to main content

Tags

beskæftigelse

Kriminalforsorgens koncernledelse

institutioner

Indsatte

Medarbejdere

Kriminalforsorgen

Storstrøm Fængsel

Vridsløselille Fængsel lægges i dvale

Vridsløselille Fængsel lægges i dvale

Nyheder   •   Jan 23, 2018 16:06 CET

På grund af et lavt belæg i Vridsløselille Fængsel lægges fængslet fra den 1. februar 2018 i dvale. Kriminalforsorgen vil i stedet tage andre – og billigere – pladser i brug til at huse frihedsberøvede afviste asylansøgere.

Skudsikker transport fra fængsel til domstol

Skudsikker transport fra fængsel til domstol

Nyheder   •   Jan 22, 2018 14:38 CET

I 2019 overtager Kriminalforsorgen opgaven med at transportere arrestanter fra politiet. Transport af indsatte til bl.a. retssale er i dag en del af fængselsbetjentenes hverdag.

De har lagt volden bag sig

De har lagt volden bag sig

Nyheder   •   Dec 27, 2017 10:00 CET

Når vold er det sprog man taler bedst, kan det være svært at lægge fra sig. Det er alligevel lykkedes for Amir og Henrik. På et voldsforebyggelsesprogram i fængslet har de lært at bruge dialog i stedet for.

Storstrøm Fængsel klar til bandemedlemmer

Storstrøm Fængsel klar til bandemedlemmer

Nyheder   •   Dec 22, 2017 12:08 CET

Den 1. februar åbner afdeling E på Storstrøm Fængsel. Her bliver der plads til 34 indsatte med relationer til bandemiljøet.

Kriminalforsorgen afprøver GPS-fodlænker

Kriminalforsorgen afprøver GPS-fodlænker

Nyheder   •   Dec 22, 2017 09:41 CET

Kriminalforsorgen starter et forsøg med GPS-fodlænker. Forsøget gælder for indsatte i Nyborg-, Enner Mark og Storstrøm Fængsel med tilknytning til rocker- og bandemiljøet.

Fængselsbetjentuddannelsen under lup

Fængselsbetjentuddannelsen under lup

Nyheder   •   Dec 18, 2017 13:59 CET

Fængselsbetjentenes uddannelse skal have et grundigt eftersyn for at sikre, at de også i fremtiden er godt rustet til jobbet.

Færre fængselspladser, men bedre udnyttelse

Færre fængselspladser, men bedre udnyttelse

Nyheder   •   Dec 15, 2017 14:20 CET

Kriminalforsorgens kapacitet skal modsvare behovet. Den nye flerårsaftale for Kriminalforsorgen indebærer bl.a., at udnyttelsesprocenten i fængslerne forhøjes fra 94 til 96%.

Kriminalforsorgen styrker sikkerheds- og efterretningsarbejdet

Kriminalforsorgen styrker sikkerheds- og efterretningsarbejdet

Nyheder   •   Dec 14, 2017 13:36 CET

Sikkerheds- og efterretningsarbejdet får større fokus. Kriminalforsorgen skal blive bedre til at sikkerhedsvurdere de indsatte, så de placeres i institutioner med det rigtige sikkerhedsniveau.

Kriminalforsorgen sidestilles med politiet

Kriminalforsorgen sidestilles med politiet

Nyheder   •   Dec 13, 2017 12:11 CET

Ansatte i Kriminalforsorgen skal på lige fod med politifolk kunne tildeles en særlig erstatning, hvis de kommer alvorligt til skade i forbindelse med visse farlige arbejdsopgaver.

En mere effektiv og moderne kriminalforsorg

En mere effektiv og moderne kriminalforsorg

Nyheder   •   Dec 12, 2017 13:46 CET

Den nye flerårsaftale tegner konturerne af fremtidens kriminalforsorg. En mere effektiv og moderne virksomhed, som baserer sin indsats på fakta og evidens, hvor kapaciteten løbende tilpasses de forskellige typer af dømte, og hvor vagtplanlægning, ledelse og styring er mere konsekvent og ensartet på tværs af landet.

Servicetjek af disciplinærstraffe

Servicetjek af disciplinærstraffe

Nyheder   •   Dec 11, 2017 12:47 CET

Kriminalforsorgen skal undersøge de nuværende disciplinærstraffe i fængsler og arresthuse og se på, om de virker i praksis.

ADHD-ramte vender oftere tilbage til kriminalitet

ADHD-ramte vender oftere tilbage til kriminalitet

Nyheder   •   Dec 11, 2017 09:17 CET

Personer, der har siddet i fængsel og har ADHD, er mere psykosocialt belastede end andre, der har begået kriminalitet. De har også større risiko for recidiv. Det fremgår af en ny kortlægning, som VIVE har foretaget for Socialstyrelsen og Kriminalforsorgen.

Resocialiseringsarbejdet fortsætter

Resocialiseringsarbejdet fortsætter

Nyheder   •   Dec 09, 2017 10:07 CET

Selv om effektivisering, sikkerhed og tryghed for personalet fylder meget i Kriminalforsorgens nye flerårsaftale, er der også et stærkt fokus på resocialisering i aftalen, som blandt andet viderefører og genfinansierer alle de resocialiserende indsatser fra den foregående aftaleperiode.

Kriminalforsorgen overtager politiets transporter

Kriminalforsorgen overtager politiets transporter

Nyheder   •   Dec 07, 2017 12:13 CET

Fra næste år skal Kriminalforsorgen transportere hovedparten af de personer, som sidder varetægtsfængslet i landets arrester, til og fra bl.a. retsmøder.

Dynamisk sikkerhed over for bandekriminelle styrkes i fængsler og arrester

Dynamisk sikkerhed over for bandekriminelle styrkes i fængsler og arrester

Nyheder   •   Dec 06, 2017 13:06 CET

I alt 90 fængselsbetjente bliver en del af en styrket bemanding i fængsler og arrester, der kæmper med bandeproblemer eller har brug for en særlig indsats i en periode.

Arrestsektoren skal moderniseres

Arrestsektoren skal moderniseres

Nyheder   •   Dec 05, 2017 13:39 CET

Efter år 2021 skal der bygges et stort områdearresthus i nærheden af København. Projektet bliver en hjørnesten i en reform, som skal ruste arrestsektoren i Danmark til fremtidens kriminelle.

Udvisningsfængsel i Ringe

Udvisningsfængsel i Ringe

Nyheder   •   Dec 04, 2017 15:24 CET

Som en del af Kriminalforsorgens flerårsaftale er det besluttet, at Ringe Fængsel i løbet af 2018 skal omdannes til et fængsel for udvisningsdømte udlændinge.

Kvindefængsel er den bedste løsning

Kvindefængsel er den bedste løsning

Nyheder   •   Dec 03, 2017 16:12 CET

I 2020 forventes Jyderup Fængsel at være ombygget til et kvindefængsel, og derved skal kvinderne samles på en matrikel i stedet for fire steder som i dag.

En god dag for Kriminalforsorgen

En god dag for Kriminalforsorgen

Nyheder   •   Nov 28, 2017 17:07 CET

Der er indgået en politisk aftale om Kriminalforsorgens økonomi for de næste fire år.

Fængselspersonale deler erfaringer med togpersonale

Fængselspersonale deler erfaringer med togpersonale

Nyheder   •   Nov 22, 2017 11:14 CET

Togførere og lokomotivførere fra DSB var for nylig på besøg i Vestre Fængsel for at høre om, hvordan fængselsbetjente håndterer konflikter med indsatte.