Skip to main content

Sådan sikrer du succes i IT-udbud efter ikraftttrædelsen af udbudsloven (Del 2): Evalueringsmodeller

Nyhed   •   Maj 12, 2016 13:05 CEST

Kromann Reumert facade

FORUDGÅENDE OFFENTLIGGØRELSE AF EVALUERINGSMETODE

Et grundlæggende princip i den udbudsretlige regulering er at sikre gennemsigtighed i udbudsprocessen. Efter den nye § 160 i Udbudsloven skal ordregivere allerede i udbudsmaterialet offentliggøre en beskrivelse af evalueringsmetoden, samt hvad der vil blive lagt vægt på ved tilbudsevalueringen.

Ifølge EU-Kommissionen følger kravet om forudgående offentliggørelse af evalueringsmodellen allerede af praksis fra EU-Domstolen og principperne i Udbudsdirektivet. Dette ændrer dog ikke på, at bestemmelsen fraviger tidligere dansk klagenævnspraksis og derfor i Danmark vil blive oplevet som et nyt krav.

HVORNÅR KAN DER KLAGES OVER EVALUERINGSMETODEN?

Offentliggørelsen af evalueringsmetoden giver tilbudsgivere mulighed for at kontrollere, at tilbuddene reelt bliver evalueret i overensstemmelse med den offentliggjorte metode. Er dette tilfældet, kan der som udgangspunkt alene indgives klagesag, såfremt evalueringsmetoden ikke overholder de øvrige udbudskrav, herunder særligt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.

KONSEKVENSER FOR TILBUDSGIVERE OG ORDREGIVERE

Bestemmelsen vil sandsynligvis - som følge af den øgede gennemsigtighed - opleves som en forbedring for tilbudsgivere, idet de allerede fra udbudsmaterialets offentliggørelse kan se, hvordan ordregiver vil foretage evalueringen, og hvad der vil blive lagt vægt på. Tilbudsgiverne vil eksempelvis kunne se, hvordan en offentlig myndighed vil evaluere i forhold til service og teknisk bistand. Det giver tilbudsgivere bedre mulighed for at optimere deres tilbud.

Den nye bestemmelse vil fra ordregivers side nok opleves som en ekstra byrde, idet beslutningen om valg af evalueringsmetode skal tages allerede i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Det er specielt en udfordring ved udbud af komplekse it-kontrakter. Samtidig indskrænkes fleksibiliteten ved den efterfølgende evaluering. På den anden side forventer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at den øgede gennemsigtighed vil mindske antallet af klagesager over den anvendte evalueringsmetode, og at optimeringen af de indkomne tilbud vil forbedre konkurrencen.

VALG AF EVALUERINGSMETODE FORUDSÆTTER MARKEDSKENDSKAB

De nævnte fordele kan dog ikke skjule det faktum, at det for en ordregiver uden særligt kendskab til mulige IT-løsninger kan være kompliceret at fastsætte evalueringsmetoden på forhånd, da valget af den mest hensigtsmæssige metode vil kunne afhænge af, hvilke IT-løsninger, der bliver tilbudt. Det forudsætter derfor, at ordregiver har et vist markedskendskab. Dette kan eksempelvis opnås ved at gennemføre en markedsdialog, som beskrevet i forrige nyhedsbrev under del 1 i denne artikelserie.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.