Skip to main content

Tags

spildevand 28 renseanlæg 24 drikkevand 12 ressourcegenvinding 12 billund biorefinery 10 termisk hydrolyse 9 biogas 7 biogasproduktion 7 Hospital spildevand 3 Jordoprensning 3 blødgøring 3 klimatilpasning 3 vandværk 3 fremtidens renseanlæg 2 pesticider 2 klimasikring 2 bioøkonomi 2 akvakultur 2 hormonforstyrrende stoffer 2 vandmiljø 2 miljøfremmede stoffer 2 miljø 2 exelys 2 online styring 2 skybrudssikring 2 danida 1 vandrensning 1 rent drikkevand 1 spildevandsteknik 1 årsmøde 1 gribvand 1 afløbsteknik 1 afløbssystem 1 fiskeopdrætsanlæg 1 recirkulering af vand 1 fosforgenvinding 1 helsingør renseanlæg 1 skybrudsvarsel 1 vandværker 1 rent vand 1 pumpestation 1 Herning Vand 1 lægemiddelrester 1 Fyrtårnsprojekt 1 Skrift 31 1 oversvømmelseskort 1 afløbssystemer 1 pumpestationer 1 rådgivning spildevand 1 blødgøring drikkevand 1 sikker vandforsyning 1 blødgøring af drikkevand 1 DNA analyser 1 rensning af spildevand 1 lakseopdræt 1 landbaseret fiskfarm 1 chloridazon 1 Forureningsoprensning 1 oprensning af forurenet jord 1 BlueKolding 1 aktivt kulanlæg 1 Generationsforurening 1 Høfde42 1 Termisk oprensning 1 energi 1 milljøfremmede stoffer 1 bioraffinaderi 1 Aquaculture 1 fosfor 1 stf 1 mikrobiologi 1 smart grid 1 bæredygtig 1 oversvømmelse 1 skybrud 1 miljøminister 1 struvit 1 miljøteknologi 1 mikroplast 1 eu's miljøpris 1 afkalkning 1 hørning stationsby 1 hydrotech-filtre 1 vandforsyning 1 elmarkedet 1 biopolymer 1 fremtidens vand 1 water dtu 1 Christiansborg Rundt 1 Krüger Stafetten 1 Vis alle tags

Seneste nyheder

Afløbsdatabasen i dag – svarer datakvaliteten til den øgede anvendelse?

Afløbsdatabasen i dag – svarer datakvaliteten til den øgede anvendelse?

Nyheder   •   Aug 21, 2019 14:46 CEST

En afløbsdatabase er et uvurderligt værktøj. Databasen skaber overblik over hele forsyningens område og kan give detaljer om afløbssystemets funktion og behovet for renovering. Men det kræver, at den er opdateret.

AAU bruger små fede syrer til at gøre rensningsanlæg mere klimavenlige

AAU bruger små fede syrer til at gøre rensningsanlæg mere klimavenlige

Pressemeddelelser   •   Jul 02, 2019 09:39 CEST

Bedre og mere fleksibel udnyttelse af kulstof fra spildevand skal være med til at sikre mere klimavenlige rensningsanlæg. Et nyt samarbejdsprojekt på AAU er med til at udvikle ny teknologi, som reducerer udledningen af drivhusgasser markant.

Resultater fra Danang baner vejen for ny storstilet oprensning af dioxinforurening

Resultater fra Danang baner vejen for ny storstilet oprensning af dioxinforurening

Nyheder   •   Jun 04, 2019 12:45 CEST

Vietnamkrigen spøger stadig. Ny omfattende oprensning af dioxin er nu på vej på tidligere amerikansk luftbase.

Ledøjes borgere kan nu igen drikke rent vand fra vandhanen

Ledøjes borgere kan nu igen drikke rent vand fra vandhanen

Pressemeddelelser   •   Jun 03, 2019 14:36 CEST

Med en akut renseløsning kan Ledøje Vandværk nu levere rent drikkevand til sine borgere igen. Det sker ved, at drikkevandet bliver sendt igennem et filter med aktivt kul, som fjerner de pesticider, der er i vandet.

Nye kæmpe-vandværker skal give københavnerne blødere drikkevand

Nye kæmpe-vandværker skal give københavnerne blødere drikkevand

Pressemeddelelser   •   Apr 26, 2019 09:14 CEST

HOFOR er i gang med at erstatte tre af deres allerstørste vandværker med helt nye og topmoderne anlæg, så hovedstadsområdet kan få blødere drikkevand og bedre forsyningssikkerhed. Fra et fælles projektkontor i Rødovre arbejder landets førende specialister sammen om at løse det udfordrende stor-skala projekt.

Nye kæmpe-vandværker skal give københavnerne blødere drikkevand

Nye kæmpe-vandværker skal give københavnerne blødere drikkevand

Nyheder   •   Apr 25, 2019 14:43 CEST

HOFOR er i gang med at erstatte tre af deres allerstørste vandværker med helt nye og topmoderne anlæg, så hovedstadsområdet kan få blødere drikkevand og bedre forsyningssikkerhed. Fra et fælles projektkontor i Rødovre arbejder landets førende specialister sammen om at løse det udfordrende stor-skala projekt.

Omfattende renovering sikrer bedre udnyttelse af slammet

Omfattende renovering sikrer bedre udnyttelse af slammet

Nyheder   •   Apr 02, 2019 10:55 CEST

På Aalborg Renseanlæg Vest er Aalborg Forsyning i gang med en større renovering af rådnetanke og biogasanlæg. Krüger har hjulpet med at projektere og føre tilsyn. Målet er at sikre bedre udnyttelse af slammet og undgå driftsproblemer. Arbejdsmiljø og fremtidssikring er endvidere tænkt ind i projektet.

Ressourceoptimering i Roskilde

Ressourceoptimering i Roskilde

Nyheder   •   Mar 26, 2019 10:25 CET

Bjergmarkens Renseanlæg ved Roskilde er blevet opgraderet gennem 2018 for at energi- og ressourceoptimere anlægget og øge kapaciteten. Krüger har været rådgiver på projektet.

Optimering af indsats mod uvedkommende vand

Optimering af indsats mod uvedkommende vand

Nyheder   •   Mar 15, 2019 10:33 CET

​Indsivning af uvedkommende vand er en udfordring for mange forsyninger, for uvedkommende vand belaster pumpestation og renseanlæg unødigt. I HEPWAT – fremtidens spildevandsløsninger – har Krüger udviklet en indsivningsfunktion, som optimerer indsatsen mod uvedkommende vand.

Overbevisende resultater lover godt for oprensning af giftdepot på Harboøre Tange

Overbevisende resultater lover godt for oprensning af giftdepot på Harboøre Tange

Pressemeddelelser   •   Mar 01, 2019 07:31 CET

De store mængder kviksølv og stærkt toksiske pesticider kan nu endelig fjernes fra giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Det viser et netop afsluttet pilotprojekt, der er gennemført af Krüger A/S på forureningsgrunden ved Vesterhavet

Rejsegilde på Snekkersten Vandværk

Rejsegilde på Snekkersten Vandværk

Nyheder   •   Feb 25, 2019 13:51 CET

Fredag var der rejsegilde på Helsingør Forsynings nye state-of-the-art vandværk i Snekkersten. Vandværket ligger højt og smukt med udsigt ud over Øresund og der er lagt stor vægt på det arkitektoniske og æstetiske udtryk. Værket får en kapacitet på 400 m3/t fordelt på 2 linjer, der kan køre uafhængigt af hinanden, og det betyder, at drikkevands- og forsyningskvaliteten er på højeste niveau.

Seks faktorer i valg af blødgøringsmetode

Seks faktorer i valg af blødgøringsmetode

Nyheder   •   Feb 21, 2019 16:14 CET

For vandforsyninger, der overvejer blødgøring af drikkevandet, er der en række forhold, der er vigtige at tænke over. Krüger har samlet seks parametre, som vi mener, man bør tage højde for, når man vælger blødgøringsanlæg.

Når sikkerheden er helt i top

Når sikkerheden er helt i top

Nyheder   •   Feb 15, 2019 11:55 CET

Heldragter, friskluftsmasker, gasmålere og sikkerhedsline hører til udstyret, når installationer nede i renseanlæggets dyb skal renoveres.

Flere krav til kontrol af drikkevandet

Flere krav til kontrol af drikkevandet

Nyheder   •   Feb 12, 2019 10:36 CET

Ny drikkevandsbekendtgørelse betyder flere krav til kontrol hos vandselskaberne. Krüger hjælper dem med at lave et enklere individuelt kontrolprogram.

Ny effektiv plan for drikkevandssikkerhed

Ny effektiv plan for drikkevandssikkerhed

Nyheder   •   Feb 08, 2019 14:11 CET

Nordsjællandske Novafos har fået hjælp af Krüger til at udvikle en fælles plan for drift og vedligehold af sine vandforsyningsanlæg med vægt på brugervenlighed og overskuelighed.

Møns nye vandværk holdt rejsegilde

Møns nye vandværk holdt rejsegilde

Nyheder   •   Feb 07, 2019 16:18 CET

Et af verdens mest forurenede områder er nu renset

Et af verdens mest forurenede områder er nu renset

Nyheder   •   Feb 06, 2019 16:19 CET

Giften Agent Orange, som blev anvendt under Vietnamkrigen, findes stadig på såkaldte ’hotspots’ i Vietnam. Men et nyt projekt har fjernet giften helt i et af de stærkt forurenede områder.

Samarbejde om rent vand og sanitet styrker folkesundheden i Zambia

Samarbejde om rent vand og sanitet styrker folkesundheden i Zambia

Nyheder   •   Jan 16, 2019 11:39 CET

​Krüger er ved at afslutte en omfattende renovering af drikke- og spildevandsforsyningen i det nordlige Zambia. Projektet, som skal resultere i mindre vandspild, færre overløb og bedre sundhed, fik stort fokus undervejs pga. en koleraepidemi.

Lokal uddannelse sikrer fortsat drift

Lokal uddannelse sikrer fortsat drift

Nyheder   •   Jan 16, 2019 11:38 CET

​Det er ikke nok at renovere drikke- og spildevandsforsyningen. Ligeså væsentligt er det at sikre sig, at anlæggene i lokalområdet driftes korrekt og fortsat fungerer, når projektet afsluttes. Derfor bliver de lokales kompetencer opgraderet, så de passer til de nye anlæg.

Fra Filantropi til Forretning

Fra Filantropi til Forretning

Nyheder   •   Jan 11, 2019 10:52 CET

​Med FNs verdesnmål er der taget hul på at løse de meget alvorlige udfordringer, som verden står over for, hvis de næste generationer skal leve under ordentlige vilkår. Det gælder f.eks. klimaet, miljøet i verdenshavene, luftforurening, fattigdom og mangel på drikkevand og gode sanitære forhold. Det er udfordringer, som kun kan løses med virksomhedernes teknologi og innovation.