Skip to main content

Masterplan for Svendborgs vandudfordringer

Nyhed   •   Jan 18, 2016 14:19 CET

Det skal være muligt at svømme i Svendborg Havn. Sådan lyder et af ønskerne fra borgerne i Svendborg til byens fremtidige vandmiljø. Men for at opfylde det og andre ønsker til kvaliteten af vand og spildevand har forsyningsselskabet Vand og Affald i Svendborg bedt Krüger udarbejde en masterplan, hvor man fra et helikopterperspektiv ser ud over kommunens udfordringer indenfor regn- og spildevand.

I Svendborg ser man vand som en fælles værdi og en fælles udfordring, som alle kan tage medansvar for. Derfor er et tæt samarbejde mellem vandets aktører – først og fremmest forsyningsselskab og kommune – en nødvendighed.

Formålet med en masterplan for regn- og spildevand er at sørge for, at al tilgængelig viden bringes sammen, analyseres og vurderes i et samlet overblik, som kan give Vand og Affald i Svendborg et udgangspunkt for den mest hensigtsmæssige planlægning i fremtiden. På den måde kan kommunen og forsyningen bruge planen i det fælles arbejde med vand og miljø.

Arbejdet blev sat i gang ved at Krügers specialister i en workshop satte sig sammen med folk fra forsyningsselskab og kommune, så alle ideer, ønsker og planer kunne komme på bordet.

I masterplanen er følgende tre områder analyseret:

  • Ressourceanalyse. Her er udarbejdet en energianalyse, der undersøger energiforbruget ved pumpning og rensning og muligheden for energiproduktion.
  • Håndtering af skybrud. Her er udarbejdet et kort, der udpeger marker og veje, der kan oversvømmes ved skybrud, så det har så lille en skadelig effekt som muligt.
  • Udfordringer i 26 kloakerede oplande. Her har man set på, hvilke kloakeringsformer, der er mest hensigtsmæssige i forhold til konkrete problemer og planer i de enkelte oplande og på, hvordan regnvand delvist kan frakobles fra spildevandet for at pumpe mindre og minimere aflastninger til vandmiljøet i fremtiden.

Med Masterplanen får kommune og forsyning en samlet strategi med retningslinjer, som de kan bruge som udgangspunkt for at løse de kommende års udfordringer på regn- og spildevandsområdet.