Skip to main content

Ny effektiv plan for drikkevandssikkerhed

Nyhed   •   Feb 08, 2019 14:11 CET

Nordsjællandske Novafos har fået hjælp af Krüger til at udvikle en fælles plan for drift og vedligehold af sine vandforsyningsanlæg med vægt på brugervenlighed og overskuelighed.

Novafos og Krüger har arbejdet tæt sammen om at udvikle en plan for standardiseret drift og vedligehold af boringer, vandværker og ledningsnet overalt i selskabet. Målet for den fælles plan er at skabe fundamentet for en sikker og effektiv styring og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæggene.

– Vi er ret glade for planen, vi nu har fået bygget op. Den er brugervenlig og overskuelig, og det fungerer godt ved drift og vedligehold af anlæggene, siger Helle Juul Hansen, der er projektleder hos Novafos. 

Hun påpeger at planen benyttes både af ledelse og medarbejderstab, men i det daglige er det primært driftsfolkene for vandværker og ledningsnet, der er brugerne. 

Brugervenligt og fleksibelt værktøj

I praksis er planen et excelark med søgekriterier, så man kan udvælge de punkter, der er aktuelle for præcis det vandværk, man skal ud at servicere. Fordelen er, at der er lavet en markering ud for de opgaver, som skal udføres på det enkelte vandværk. Det samme gælder for dem, der arbejder med distribution af drikkevandet. De vælger den liste, der er relevant for dem.

– Jeg står for at administrere systemet og har hele tiden muligheden for at sætte en ny linje ind i excelarket, hvis der opstår behov for nye opgaver. Så systemet er meget fleksibelt for ændringer, og samtidig er det ikke lange talrækker, men korte og kontante tekster, som folk kan arbejde ud fra, siger Helle Juul Hansen. 

Standardiseringen er udført med henblik på at blive ISO certificeret, og auditeringen er netop afsluttet succesfuldt.

Mere systematisk tilsyn

– Standardiseringen betyder bl.a. færre men mere systematiske og grundige tilsyns- og vedligeholdelsesbesøg på vandforsyningsanlæggene, siger Christian Rosen Balder, der har været Krügers rådgiver for Novafos.

Han fortæller, at den nye fælles plan sikrer, at uanset hvilket anlæg man arbejder på, er risici og indsats prioriteret ud fra ensartet vurdering af risici. Det medvirker til, at ressourcerne anvendes der, hvor de skaber størst værdi.

– Der står skrevet i planen, hvad der skal gøres, og hvilke anlæg man skal besøge hvornår. Udgangspunktet i planen er halvårlige grundige tilsyn på vandværkerne. Der vil selvfølgelig ske ting undervejs, hvor man så kører ud og reparerer. De grundigere halvårlige besøg skal sikre, at man kommer i bund og får serviceret alt relevant. Det viser sig at være svært at gøre, når man baserer sig på hyppige runderinger, siger Christian Rosen Balder.

Planen for drift og vedligehold er ikke den eneste metode, der anvendes til at styre vandforsyningsanlæggene i Novafos. Man overvåger også informationer fra målinger af vandkvalitet, SRO data fra boringer og vandbehandlingsprocesser.

Medarbejderne vil få et fagligt løft, fordi de skal håndtere mange flere typer af anlæg end tidligere, og de skal kunne de fælles regler og metoder, der indgår i planen. Det forventes også at medvirke til at sikre kvaliteten i arbejdet og dermed øge drikkevandssikkerheden.

– Det er altid vigtigt, at implementeringen sker med inddragelse af medarbejderne, og at de oplever det som noget positivt. Det har ledelsen hos Novafos fra starten af projektet været meget opmærksom på. En anden prioritet har været, at systemet er tro mod virkeligheden, så medarbejderne let kan se fornuften i systemets regler og rutiner, siger Christian Rosen Balder.

INFO:
DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) er grundlaget for drift og vedligehold og for en fælles kultur i Novafos.