Skip to main content

L'Oréal-UNESCO For Women in Science Nu kan kvindelige forskere søge

Pressemeddelelse   •   Jan 18, 2016 14:03 CET

Nu starter ansøgningsperioden til L’ORÉAL-UNESCO ’For Women in Science’ Priserne med støtte af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

For at bringe de gode rollemodeller frem i lyset og tiltrække flere kvinder til naturvidenskabelig forskning uddeles L’Oréal-UNESCO For Women in Science Priserne i Danmark for 9. gang. Priserne er et partnerskab mellem L’Oréal Danmark, Den danske UNESCO National kommission og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Priserne uddeles hvert år til op til tre lovende forskere inden for de naturvidenskabelige fag. Sammen med æren følger en pris på 110 000 kr., der uddeles ved en ceremoni på Carlsberg Akademi den 31. maj 2016. Ansøgning foretages senest 7. marts på www.royalacademy.dk

’Der er ikke radikale forskelle på mænd og kvinder i forskning, men der er stadig en kønsbaseret forskel på de forskningsområder, de vælger at opdyrke. Og unge generationer har brug for rollemodeller for at se, at det er muligt at kombinere en krævende forskerkarriere med et velfungerende familieliv’, siger Kirsten Hastrup, professor i antropologi ved Københavns Universitet, D.Phil og dr.scient.soc, Præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

’UNESCOs fokusområder inden for videnskab er innovation og bæredygtig udvikling. I Danmark vil vi bidrage til fokus på høj kvalitet i ’science education’ og formidling af gode rollemodeller, og der er bl.a. udviklet en fornem tradition, i samarbejde med L’Oreal Danmark, for profilering af kvinder i videnskab, gennem uddeling af nationale L’Oréal priser’, Jens Dalsgaard, Generalsekretær, Den danske UNESCO-nationalkommission.

Hvorfor flere kvinder i forskning?1)

I 2013 var der næsten lige mange mænd (50,2%) og kvinder (49,8%), som startede på en ph.d.-uddannelse. Samlet udgør kvinderne dog kun knapt en tredjedel af universiteternes forskerstab på adjunkt-, lektor- og professorniveau, og jo højere op ad karrierestigen man kommer, desto mindre en andel udgør de kvindelige forskere.

Kun knapt hver femte professor er kvinde (18%), og dermed placerer Danmark sig ringere end de øvrige nordiske lande og under EU- og OECD-gennemsnittene. 2)Danmark har brug for, at de bedste talenter bringes i spil, hvis vi skal fastholde og udbygge vores position som et førende vidensamfund.

Et eminent videnskabeligt bedømmelsesudvalg

Fra Videnskabernes Selskab: Søren-Peter Olesen, direktør for Danmarks Grundforskningsfond og professor på Københavns Universitet, Anja Boisen, professor i fysik på DTU Nanotech, Trine Bilde, professor i biologi på Aarhus Universitet. Fra Den danske UNESCO Nationalkommission Minik Rosing, professor i geologi, Statens Naturhistoriske Museum. Fra L’Oréal; Jeanette Haugel-Nielsen, ph.d. i molekylær biologi, Scientific Director Nordic L’Oréal.

  1. Citat: ’Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning, April 2015, udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet
  2. Kilde: Eurostat og SHE-figures 2012

Om L’Oréal-UNESCO For Women in Science Priserne med støtte af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

  • L’Oréal-UNESCO For Women in Science Awards stiftedes af L’Oréal Foundation og UNESCO i 1998
  • Siden begyndelsen har mere end 2000 kvindelige forskere i verden modtaget priser, 2 har efterfølgende modtaget Nobelprisen
  • Årligt udvælges fem senior pristagere fra fem kontinenter samt 15 International Rising Talents fra hele verden. Blandt disse var i 2015 Signe Normand, Ass. Professor Aarhus Universitet og modtager af den danske L’Oréal-UNESCO For Women in Science Pris 2014.
  • Nationale programmer findes i mere end 50 lande. I Norden findes L’Oréal-UNESCO For Women in Science Priserne i Danmark og Finland og fra 2016 i Sverige.

Om L’Oréal

L’Oréal har arbejdet passioneret med skønhed i mere end 105 år. Med sin enestående portefølje på 32 internationale og meget forskellige mærker har virksomheden i 2014 nået en omsætning på 22,5 milliarder euros og beskæftiger 78.600 medarbejdere verden over. Forskning og innovation og et dedikeret forsker team på 3.600 medarbejdere er grundstenen i L'Oréals strategi, som er at leve op til alle behov for skønhedsprodukter i hele verden og tiltrække en milliard nye forbrugere i de kommende år. L'Oréals nye bæredygtighedsmål pr 2020 'Sharing beauty with all' definerer klare mål for bæredygtig udvikling i hele virksomhedens værdikæde. I 2015 fik L’Oréal for sjette gang tildelt udmærkelsen som et af ’verdens mest etiske virksomheder’ af Ethisphere Institute. L’Oréal har støttet op om de 10 principper i FNs Global Compact siden 2003. www.loreal.com

Om Unesco

Unesco er FNs organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab. Organisationens formål er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde mellem nationerne inden for de nævnte områder. UNESCO iværksætter også praktiske samarbejdsprojekter inden for de fire områder. UNESCOs videnskabs-samarbejde har til formål at fremme bæredygtig udvikling og socialt bæredygtige samfund samt interkulturel dialog. En af UNESCOs prioriteter i alle dets aktiviteter er ligestilling. I Danmark koordineres UNESCO-arbejdet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling..

Om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse. Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet. Selskabet udøver sin virksomhed ved at afholde medlemsmøder, ved udgivelse af bøger, ved rådgivende og formidlende virksomhed, samt ved deltagelse i internationalt samarbejde. Selskabet har 260 danske medlemmer og mere end 200 udenlandske medlemmer.

Selskabet søger bl.a. gennem alment forståelige offentlige foredrag af høj kvalitet at udbrede forståelse for videnskabelig forsknings natur og betydning. Der arrangeres både foredragsaftener med enkelte forskere og foredragsaftener med en række forskellige foredrag, bl.a. med tre modtagere af For Women In Science-priserne. Derudover arrangerer Selskabet en serie med Nobelpristagere eller tilsvarende internationale fremragende forskere inden for humaniora og samfundsfag.

KONTAKT:

L’Oréal Danmark: Sonja Christensen, tlf. 4324 6650. e-mail: sonja.christensen@loreal.com

Den danske UNESCO Nationalkommission: Jens Dalsgaard, tlf. 3395 5420 e-mail: jens.dalsgaard@uvm.dk

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: Eva Bang-Hansen, tlf. 33 43 53 00 e-mail: ebh@royalacedemy.dk

L’Oréal har arbejdet passioneret med skønhed i mere end 105 år. Med sin enestående portefølje på 28 internationale og meget forskellige mærker har virksomheden i 2014 nået en omsætning på 22,5 milliarder euros og beskæftiger 78.600 medarbejdere verden over. Som verdens førende beautyvirksomhed findes L'Oréal i alle distributionskanaler: den brede distribution, stormagasiner, apoteker, hos Matas, i travel retail og med egne forretninger for visse mærker.

Forskning og innovation og et dedikeret forsker team på 3600 medarbejdere er grundstenen i L'Oréals strategi, som er at leve op til alle behov for skønhedsprodukter i hele verden og tiltrække en milliard nye forbrugere i de kommende år. L'Oréals nye bæredygtighedsmål pr 2020 'Sharing beauty with all' definerer ambitiøse målsætninger for bæredygtig udvikling i hele virksomhedens værdikæde. www.loreal.com