Skip to main content

Lidl i front på effektiv energi

Pressemeddelelse   •   Jan 17, 2018 08:31 CET

Fra venstre: Adm. direktør for Lidl Danmark, Dirk Fust og udviklings- og ejendomsdirektør for Lidl Danmark, Mads T. Nielsen med ISO 50001 certifikatet

Også på energiområdet, udviser Lidl lederskab i forreste række. Kæden kunne hænge et ISO 50001-certifikat på væggen i slutningen af november 2017. En certificering, der gavner både butikker, kunder og miljøet.

Spar på energien. Det hører vi ofte. Og nu har Lidl bevis for, at de har helt styr på energiforbruget. Dagligvarekædens 110 butikker, 2 logistikcentre og hovedkvarteret er blevet certificeret i effektiv energi, og den ressourcebevidste udnyttelse af energi – der er til gavn for både butikker, kunder og miljøet – er en bedrift, dagligvarekæden er stolt af.

”Jeg er meget stolt over vores ISO 50001-certificering, som vi modtog den 17. november 2017. Vi har arbejdet målrettet på at få denne certificering siden 2016, og med en relativ ny butiksflåde, kræver det alligevel lidt at energioptimere i en grad, så godkendelsen kom i hus”, siger en glad udviklings- og ejendomsdirektør for Lidl Danmark, Mads T. Nielsen. Han tilføjer:

”Vi bygger mange butikker i disse år, og med certificeringen her sørger vi for, at det bliver gjort på den mest bæredygtige måde. Den er et redskab til, at vi hele tiden systematisk kan gennemtænke vores energiforbrug og -optimering”.

Europas grønneste dagligvarebutik
Solcelleanvendelse, LED-belysning, varmepumpe og genvinding på køl er alle eksempler på, hvordan Lidl over de sidste mange måneder har arbejdet med energioptimering i butikkerne.

Allerede tilbage i januar 2015 kunne kæden slå dørene op til Europas Grønneste Dagligvarebutik, der ligger på Sjælør Boulevard i Valby. Butikken er bygget efter bæredygtige principper med fokus på den nyeste teknologi, innovative løsninger og med et stærkt reduceret ressourceforbrug i kraft af blandt andet genbrug, miljøhensyn, energibesparelser og mindre CO2-udledning. Butikken er som den eneste dagligvarebutik i Europa tildelt den højeste certificeringsgrad inden for byggestandarden LEED Platinum (Leadership in Energy & Environmental Design).

Den energi- og miljørigtige butik har fungeret som testbutik for Lidl, hvor dagligvarekæden har opsamlet viden og erfaringer, der har kunnet videreføres til eksisterende og kommende butikker.

I tråd med CSR-strategiLidls fokus på bæredygtighed og energiforbrug er et led i den CSR-strategi, der netop er meldt ud i dagligvarekædens første CSR-rapport. CSR-strategien opstiller ambitiøse mål frem til 2020, blandt andet inden for områderne miljø, samfund og medarbejdere. I forbindelse med certificeringen har Lidl også involveret sine medarbejdere i både butikker, på lagrene og på hovedkontoret via konkurrencer, hvor medarbejderne har kunnet dele deres egne tips og tricks til energioptimering.

”Det stopper selvfølgelig ikke her. Vi vil gerne blive endnu bedre over de næste år, når det gælder effektiv energi, og arbejder lige nu på de næste ambitiøse mål inden for energioptimering af virksomheden. Dette giver os ikke alene mulighed for på længere sigt at bidrage til miljøbeskyttelse, men også til vores rentabilitet,” fortæller adm. direktør for Lidl Danmark, Dirk Fust.

Han fortæller, at Lidl også internationalt arbejder på at opnå den eftertragtede energicertificering i dagligvarekædens 27 lande + USA, som den samlet set har 10.000 butikker i. Indtil videre er Lidl blevet ISO 50001-certificeret i 16 lande. Lidl begyndte den systematiske ISO 50001-certificering i 2013, hvor Holland var første land. I 2017 var der i 16 lande certificeret cirka 8.200 butikker, 90 logistikcentre og 9 administrative bygninger (Hovedkvarter). Danmark blev sammen med fem andre lande ISO 50001-certificeret i løbet af 2017, hvormed Lidl nu har opnået ISO 50001-certificering i 22 lande.

I Danmark er alle 110 butikker, to logistikcentre og hovedkvarteret i Kolding inkluderet i certificeringen. ISO 50001 er en international standard udviklet af International Organization of Standardization (ISO), der leverer en struktur til at etablere, styre og forbedre organisationens energiforbrug og -besparelse.

Om Lidl:

  • 29. september 2005 åbnede Lidl de første 13 danske butikker og har i dag 110 dagligvarebutikker og flere end 2.500 medarbejdere i Danmark.
  • Med flere end 10.000 butikker i 27 europæiske lande og USA - og over 225.000 medarbejdere er Lidl en af Europas førende dagligvarekæder.