Skip to main content

LIVSFORANDRENDE TEKNOLOGI

Nyhed   •   Dec 21, 2015 11:30 CET

Det lykkedes kirurgerne at implantere to tynde ledninger i Grindleys hjerne under udsendelsen, der blev sendt på kanalen National Geographic. Lægerne håber, at DBS-indgrebet (DBS - Deep Brain Stimulation) kan hjælpe med at kontrollere de rystelser, som patienten har lidt af i 11 år grundet Parkinsons sygdom. Se en video med Greg Grindley før operationen.

Ved hjælp af en 3D-billedbaseret kortlægning af patientens hjerne udførte neurokirurg dr. Jonathan Miller og et team af kirurger og neurologer indgrebet på University Hospitals Case Medical Center i Cleveland. Den 3D-billedbaserede kortlægning hjalp teamet med at føre ledningerne præcist ind i bestemte områder af Grindleys hjerne. Impulser fra ledningerne forventedes at blokere de fejlagtige hjernesignaler, der fremkalder hans rystelser, og dermed reducere ufrivillige spjæt, trækninger samt rystende og rykvise bevægelser.

Kirurgerne tændte for de elektriske impulser kl. 21:45 CDT, og Grindleys rystelser aftog straks. Se videoen , da systemet tændes.

"Wauw," siger Grindley, mens han holder de hænder op, han ikke har kunnet holde i ro i over 10 år. "Det havde jeg slet ikke forventet." Han benyttede derefter en iPad til at sende en besked til sin kone og familie, der så med fra et lokale i nærheden.

Om en uges tid vil kirurgerne implantere en pacemaker-lignende enhed, der skal levere permanent elektrisk stimulation til nøje udvalgte områder i hans hjerne. Derefter følger yderligere to besøg for at programmere det implanterede DBS-system optimalt. Ledningerne og andre komponenter i DBS-systemet er produceret af Medtronic. Sådan virker DBS.

"Vi opnåede gode resultater," udtalte dr. Jennifer Sweet fra det kirurgiske team, som den, der forklarede under udsendelsen. "Bedre end vi forventede, bedre end vi kunne tillade os at forvente," sagde hun.

De testimpulser, der blev leveret tidligere under det kirurgiske indgreb, fungerede tydeligvis også. Grindleys rystelser reduceredes markant.

"Wauw", sagde Grindley efter testen af den første elektrode. "Tusind tak."

Omtrent en time inde i udsendelsen lo Grindley, mens han lyttede til, at kirurgen snakkede med National Geographics vært Bryant Gumbel.

"Jeg er glad for at høre, at jeg har en normal hjerne," lo han. Se klippet.

Grindley var lige gået på pension efter 20 år i flåden, da han først begyndte at lægge mærke til rystelserne. I starten ignorerede han dem, men det blev værre. Behandling med medicin hjalp, men blev med tiden mindre og mindre effektiv.

Dr. Miller og National Geographic siger, at de håber, at den direkte udsendelse medvirker til at lære folk mere om DBS og også afmystificerer hjernekirurgi og bidrager til at øge interessen for mere forskning i hjernen.

DBS kan ikke kurere Parkinsons, men har vist sig som en effektiv måde at kontrollere rystelserne på samt andre af sygdommens symptomer, selv om lægerne endnu ikke med sikkerhed kan sige præcis, hvordan det virker.

Dr. Miller udtrykte optimisme med hensyn til, at hjerneforskere på et tidspunkt finder ud af det og muligvis afslører hemmelighederne bag andre neurologiske lidelser, så der kan udvikles lignende behandlinger for dem.

"Grænserne for det mulige flytter sig, som tiden går," udtalte han.

Andre neurologer var enige.

"Vi står ved tærsklen til en helt ny æra, hvor DBS-enheder både vil stimulere og også registrere hjerneaktivitet," sagde dr. William Marks, professor i neurologi ved University of California, San Francisco. "Dette er kun den indledende fase af det, der bliver en bemærkelsesværdig udvikling af vores viden, og det vil hjælpe os til en bedre forståelse af mange forskellige hjernelidelser og danne basis for udviklingen af endnu mere effektive behandlinger."

Denne type forskning er så småt i gang, men det kommer til at tage år at afdække alle hjernens mysterier.

Det anslås, at én mio. amerikanere lider af Parkinsons sygdom, og DBS blev godkendt af den amerikanske myndighed for fødevarer og medicin (FDA) til behandling af symptomerne på fremskreden Parkinsons syge i 2002. Siden behandlingen blev introduceret første gang for mere end 25 år siden, har mere end 135.000 personer over hele verden modtaget Medtronic DBS-behandling i forbindelse med symptomer på omfattende neurologiske lidelser som f.eks. Parkinsons sygdom og rystelser (Essential Tremor).

Det DBS-indgreb, der blev foretaget på Greg Grindley, adskilte sig ikke fra hundredvis af andre indgreb foretaget af hospitalets neurokirurgiske team. Den eneste markante forskel var, at det blev sendt direkte på tv via National Geographic og blev set i 171 lande på 45 sprog.

Grindley forventedes at forlade hospitalet og tage hjem inden for 24 timer.

Denne behandling er ikke velegnet for alle. Kontakt din læge. Klik her for at få mere at vide om DBS (Deep Brain Stimulation).

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Medtronic DBS-behandling for Parkinsons sygdom: Patienter bør altid diskutere de potentielle risici og fordele med en læge.

Medtronic DBS-behandling for Parkinsons sygdom

Bilateral stimulering af den interne globus pallidus (GPi) eller nucleus subthalamicus (STN) med Medtronic DBS-behandling for Parkinsons syge angives som supplerende behandling til reduktion af nogle af symptomerne på fremskreden, levodoparesponsiv Parkinsons sygdom, som ikke kan reguleres tilstrækkeligt med medicin.

Kontraindikationer

Kontraindikationer omfatter patienter, som vil blive udsat for MRI med en helkrops-RF-spole, en hovedspole, der kun kan modtage, eller en hovedsenderspole, der strækker sig over brystområdet, patienter, som ikke er i stand til at betjene neurostimulatoren korrekt eller, i forbindelse med Parkinsons sygdom og Essentiel Tremor, patienter, for hvem teststimulering ikke gav et godt resultat. Desuden kontraindiceres diatermi (f.eks. kortbølgediatermi, mikrobølgediatermi eller terapeutisk ultralydsdiatermi), da diatermiens energi kan overføres gennem det implanterede system (eller en af de separate implanterede komponenter), hvilket kan forårsage skader på væv eller det neurostimulerende system og medføre alvorlig personskade eller død. Transkraniel magnetisk stimulation (TMS) kontraindiceres for patienter med et implanteret DBS-system.

Advarsler/forholdsregler/bivirkninger

Der er en potentiel risiko for vævsskade ved indstillinger af stimuleringsparametre med høje amplituder og brede impulsbredder. Der skal udvises ekstremt stor forsigtighed ved ledningsimplantering i patienter med forhøjet risiko for intrakraniel blødning. Ledningsforlængelsens stik bør ikke placeres i det bløde væv på halsen grundet forøget risiko for ledningsfraktur. Tyveridetektorer og enheder til sikkerhedsscreening kan forårsage stimulering, der aktiverer eller deaktiverer implantatet, og kan medføre, at nogle patienter oplever en midlertidig forøget mærkbar stimulering. Selv om visse MRI-procedurer kan foretages sikkert med et implanteret DBS-system, bør læger grundigt overveje beslutningen om at bruge MRI på patienter med et implanteret DBS-system. MRI kan medføre inducerede spændinger i neurostimulatoren og/eller ledningen og eventuelt medføre ubehagelige, stødvise eller stødagtige stimuleringsniveauer. Patienter, der bruger en genopladelig neurostimulator i forbindelse med behandling til kontrol af Parkinson eller rystelser, bør undersøges for hudirritation eller rødmen i nærheden af neurostimulatoren under eller efter genopladning, og patientens læge bør kontaktes, hvis symptomerne ikke ophører.

DBS-systemet kan påvirkes af eller selv påvirke medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere eller pacemaker-behandlinger, cardioverter/defibrillatorer, eksterne defibrillatorer, ultralydudstyr, elektrokauterisation eller røntgenbehandling. Der er ikke etableret sikkerhed og effektivitet for patienter med neurologiske lidelser - ud over Parkinsons sygdom eller Essentiel Tremor (rystelser) - tidligere kirurgiske amputationer, demens, koagulopatier eller moderat til svær depression; gravide patienter, patienter under 18 eller over 80 år mht. Medtronic DBS-behandling for tremor (rystelser). For patienter med dystoni (ufrivillige muskelsammentrækninger) foreslås alderen for indsætning af implantatet at være den, hvor hjernens vækst er 90 % komplet eller derover. Depression, tanker om selvmord og selvmord er blevet rapporteret for patienter, der modtog Medtronic DBS-behandling for bevægelsesforstyrrelser, selv om der ikke var nogen indikation for direkte forbindelse mellem årsag og virkning.

Pludseligt ophør af stimulation bør undgås, da det kan forårsage tilbagevenden af sygdomssymptomerne, i nogle tilfælde med forværring af disse til følge i forhold til tiden før implanteringen af systemet ("rebound"-effekt). Bivirkninger i forbindelse med behandlingen, enheden eller indgrebet kan omfatte: stimulationen er ikke effektiv, kognitive lidelser, smerter, dyskinesi, dystoni, taleforstyrrelser inklusive dysartri, infektioner, paræstesi, intrakraniel blødning, elektromagnetisk interferens, cardiovaskulære problemer, synsforstyrrelser, føleforstyrrelser, enhedsmigrering, parese (lammelse)/asteni, unormal gang, bevægelsesforstyrrelser, hovedpine, ledningerne flytter sig, unormale tanker, enhedseksplantat, hemiplegi, ledningsfraktur, anfald, respirationsproblemer og stødagtig eller stødvis stimulation.

USA Rx only Rev 1013

Vedhæftede filer

Word-dokument