Skip to main content

Offerrådgivningen - GRATIS hjælp til ofre, pårørende og vidner

Pressemeddelelse   •   Aug 11, 2015 17:58 CEST

Landsdækkende oplysningskampagne om Offerrådgivningen i ugerne 33-36
Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland er også med og kan nu kontaktes på ét fælles tlf.nr:       2368 6006
Kampagnen er økonomisk støttet af midler fra Offerfonden, og Offerrådgivningen i Danmark (OID) står bag den landsdækkende kampagne, som bl.a. bliver synlig på busreklamer og på DSB stationerne

I Midt- og Vestjylland har Offerrådgivningen eksisteret i flere år, og de uddannede offerrådgivere dækker alle 11 kommuner i Danmarks geografisk største politikreds.

Der er et veletableret samarbejde mellem Offerrådgivningen og Midt- og Vestjyllands Politi, der i mange tilfælde henviser traumatiserede borgere til at kontakte offerrådgiverne.

Pr. 1. juli 2015 fik Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland etableret ét fælles tlf.nr.: 2368 6006, hvor ofre, pårørende eller vidner anonymt kan henvende sig, såfremt de har været udsat for kriminalitet, ulykke eller andre traumatiske oplevelser. Man kan også henvende sig på: midtvestjyl@offerraadgivning.dk

"P.t. er vi 17 uddannede rådgivere, som er klar til at lytte og hjælpe borgerne videre, når alting måske er kaos efter barske eller ulykkelige oplevelser. I det forløbne halvår har vi bl.a. hjulpet borgere videre efter vold, tyveri, trusler, seksuelle krænkelser, ulykker og selvmord. Og med det nye fælles tlf.nr. 2368 6006, er det nu nemt at få hurtig HJÆLP", udtaler Anna-Lise Lisbjerg, som er formand for Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland.

Rådgivningen er gratis, og alle henvendelser til offerrådgiverne bliver naturligvis behandlet med diskretion. I Midt- og Vestjylland har rådgiverne en vagtordning mandag-fredag mellem kl. 10.00-19.00, men ringer borgerne uden for dette tidsrum viderestilles der automatisk til OIDs landstelefon, der har døgnåbent alle dage.   

Ultimo 2014 og i hele 2015 forsøger Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland at blive endnu mere synlig for borgerne via deltagelse i lokale "open by night" arrangementer i samtlige 11 kommuner. Denne markedsføring er i øvrigt også støttet af midler fra Offerfonden.

For yderligere oplysninger kontakt:

Anna-Lise Lisbjerg, tlf. 2990 6522 eller via mail: midtvestjyl@offerraadgivning.dk

Info:

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Se mere på: www.offerraadgivning.dk

Landsdækkende gratis vagttelefon: 116 006

Vedhæftede filer

PDF-dokument