Skip to main content

Væltet installationsfartøj ved den jyske vestkyst

Pressemeddelelse   •   Feb 03, 2016 14:34 CET

Et installationsfartøj, der bruges i forbindelse med havvindmøller, har siden 27. januar ligget på grund syd for Hvide Sande. I aftes væltede fartøjet "Sea Worker" så på grund af den kraftige vind og ligger nu næsten med bunden i vejret syv kilometer nord for Nymindegab.


Fartøjet "Sea Worker" ligger her til morgen næsten med bunden i vejret nord for kysten ved Nymindegab. De første meldinger om fartøjets tilstand er, at der ikke er tegn på olieudslip.


Lille risiko for lækage
Myndighederne følger sagen nøje og er klar i tilfælde af, at "Sea Worker" mod forventning skulle begynde at lække olie.Søværnet er på opgaven til havs med miljøskibe, mens beredskabet på land står klar til at indsamle eventuelle olierester. Miljømæssigt vil et olieudslip kunne give lugtgener. Umiddelbart er der ikke tegn på, at dieselolien ellers vil forvolde store skader, fordi dieselolie over tid fordamper og forsvinder af sig selv.


Lad strandet gods ligge
Der er i forbindelse med grundstødningen strandingsgods på en strækning cirka 7 km nordpå fra Nymindegab. Midt- og Vestjyllands Politi gør opmærksom på, at det ikke er lovligt for borgere at fjerne strandet gods fra området. Skulle man være i besiddelse af strandet gods, så skal det afleveres - strandfoged Claus Ottesen kan kontaktes på 60 20 16 16. 

Læs endvidere Forsvarets pressemeddelelse her:

http://www2.forsvaret.dk/nyheder/nationale_opgaver/Pages/ForsvaretholderøjemedSeaWorker.aspx