Skip to main content

Uddrag af døgnrapport fra tirsdag 100418 kl. 0700 til onsdag 110418 kl. 0700.

Nyhed   •   Apr 11, 2018 09:52 CEST

Arkivfoto af et færdselsuheld ved en motorvej.

(Uddrag af døgnrapport, pressemeddelelser m.v. bliver dagligt opdateret på www.politi.dk – Midt- og Vestsjællands Politi og app’en POLITI. Følg os på Twitter: @MVSJPoliti).

Døgnets anmeldelser vedrørende:

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Københavnsvej, Roskilde

Engelstrupvej, Grevinge

Motorgangen, Karlslunde

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Bøgetoften, Gørlev

Vestergade, Roskilde

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

-------------

Færdselsuheld – Holbækmotorvejen, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 0652 fik politiet melding om et færdselsuheld på motorvejen i østgående retning lidt før Kornerup rasteplads, hvor venstre spor var spærret af et par biler. Tidspunktet og dermed myldretidstrafikken bevirkede, at en tavlevogn sammen med bugseringskøretøjer blev rekvireret til uheldsstedet. En 32-årig kvinde fra Holbæk var i en personbil kørt op i bagenden af den forankørende personbil ført af en 52-årig mand fra Holbæk. Den kvindelige fører blev i en tilkaldt ambulance transporteret til kontrol på skadestuen i Holbæk, men hun var sluppet uskadt ligesom den 52-årige. Bugseringskøretøjer fik fjernet de to implicerede biler, så motorvejen fra kl. ca. 0730 atter var farbar i begge spor.

Kørsel uden førerret – Langelandsvej, Køge

Kl. 0750 kontrollerede politiet en kvindelig bilist i en personbil, der ankom til Hastrupskolen for at sætte to børn af. Føreren af bilen var en 25-årig kvinde fra Køge, som ikke havde noget kørekort. Hun blev derfor sigtet for den overtrædelse af færdselsloven, og i forbindelse med afhøringen oplyste hun, at hun havde modtaget både teori- og køreundervisning inden den planlagte køreprøve i morgen torsdag. Uagtet disse omstændigheder vil hun høre nærmere fra politiet, når sagen vedr. kørsel uden førerret skal afgøres.

Brandundersøgelse – Skørpingevej, Havnelev, Rødvig – Stevns

Kl. 0759 slog personalet på en produktionsvirksom alarm til brandvæsnet, efter at personalet havde fået en mindre brand i produktionsrummet. Indledningsvist var der sket en mindre eksplosion, hvorefter en mindre brand, som personalet selv kunne slukke, var opstået. En dampgenerator havde fået skader efter formentlig et overtryk, som var opstået af ukendte årsager. Derfor blev Arbejdstilsynet rekvireret til stedet for nærmere undersøgelse af brandstedet sammen med politiet i et forsøg på at finde årsagen til eksplosionen og den efterfølgende mindre brand. Personale fra Stevns kommunes miljøafdeling var også tilkaldt til stedet til vurdering af, om der var fare for spildevandet i området. Efter et tilsyn forlod brandvæsnet stedet, men blev kl. 1040 kaldt retur til virksomheden, hvis tag nu brændte med kraftig røgudvikling til følge. Brandvæsnet kom hurtigt retur, men vurderede, at branden i tagkonstruktionen nu var så kraftig, at produktionsbygningen ikke stod til at redde. Den kontrollerede nedbrænding medførte tilkald af brandvæsner fra flere andre brandstationer samt assistance fra Beredskabsstyrelsen. Branden og den kraftige røgudvikling medførte, at Skørpingevej blev afspærret. Af miljømæssige årsager besluttede Stevns kommune at spærre for spildevandsudledningen i området, således at en slamsuger samlede spildevand fra virksomheden op. Brandvæsnet var færdige med brandslukningen kl. ca. 1900, men har i nattens løb holdt brandvagt på stedet, ligesom brandstedet har været under bevogtning af hjemmeværnet, indtil politiet i løbet af onsdag skal kigge nærmere på brandstedet for at finde årsagen til den første brands opståen. Ingen kom til skade ved branden, og privat beboelse ved virksomheden blev også reddet i forbindelse med slukningsindsatsen.

Færdselsuheld – motorcyklist omkommet – Vestmotorvejen, Ringsted

Kl. 0950 fik politiet via alarm 112 melding om et alvorligt færdselsuheld på motorvejen i vestgående retning mellem rasteplads Kværkeby og afkørsel 35 Ringsted Ø, hvor en motorcyklist var forulykket. Motorvejen blev i vestgående retning straks spærret for alt trafik ved afkørsel 34 Borup under redningsarbejdet på ulykkesstedet. Ud over ambulance- og redningspersonale var en lægehelikopter sendt til stedet, hvor en livløs mand blev fundet i midterrabatten, hvor en svensk registreret motorcykel også lå. Vragdele fra motorcyklen samt førerens styrthjelm var ifølge vidner røget over på den modsatte side af motorvejen, hvor effekterne blev knust af trafikanter i det østgående spor. Den livløse mand blev i en ambulance bragt til skadestuen i Slagelse, hvor en læge erklærede manden for død. Der var tale om en svensk motorcykel, hvis fører ifølge vidner var kørt i vestlig retning i vognbanen nærmest midterrabatten. Pludselig var han begyndt at trække ud mod midterrabatten, hvor han mistede herredømmet over motorcyklen og blev slynget af den ind i autoværnet med diverse kvæstelser til følge. Ingen andre trafikanter var involveret i ulykken, og en bilinspektør har undersøgt uheldsstedet og den implicerede motorcykel. Kl. ca. 1120 var der ryddet op på uheldsstedet, så trafikken igen kunne passere uheldsstedet. Den dræbte motorcyklist var en 65-årig mand fra Sverige, hvis pårørende er blevet underrettet af svensk politi.

Uro på rådhuset – Rådhusbuen, Roskilde

Kl. 0955 havde en 19-årig mand fra Roskilde skabt så meget uro på jobcentret, at man ønskede politiet tilkaldt til at lægge en dæmper på manden, som skulle bortvises fra stedet. Politiet fik uden problemer bortvist den 19-årige, der blev oplyst om ikke at vende retur, fordi han var uønsket på grund af sin adfærd. Ca. 20 minutter senere måtte politiet retur til rådhuset, hvor den 19-årige igen havde indfundet sig. Da han ikke havde taget ved lære af politiets henstilling at blive væk, blev han frihedsberøvet for at skabe ro på stedet og endvidere sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved ikke at efterkomme politiets anvisning for at opretholde roen. Den 19-årige fik lov til at tænke over tingene i knap fem timer i politiets varetægt, hvorefter han blev løsladt med oplysning om, at han senere vil modtage en bøde.

Tyveri fra lomme – hævekort misbrugt – Greve

Kl. 1319 anmeldte en 76-årig kvinde fra Greve, at hun kl. ca. 1230 havde opdaget, at hun ubemærket havde fået stjålet sit dankort, rejsekort og pensionistkort. Forud for tyveriet havde hun på Ishøj S-station tanket sit pensionistkort op og i den forbindelse anvendt sit hævekort. To fremmede mænd havde stået meget tæt på hende og var endda fulgt efter hende i toget, da hun tog toget til Greve S-station og rejste videre til Føtex for at foretage indkøb, som hun betalte med sit dankort. Da hun forlod Føtex for at tage, så hun igen de to fremmede mænd, som hun nu mistænkte for at stå bag tyveriet samt efterfølgende uberettiget hævning af 10.000 kr. fra hendes bankkonto. De to forfølgende mænd blev sparsomt beskrevet som: A: mand, anden etnisk oprindelse end dansk, ca. 30 år, iført lysgrå jakke; og B: mand, dansk af udseende, ca. 30 år, ikke meget hår på hovedet. Politiet forsøger nu at få de to mænd identificeret for at få afklaret deres rolle i sagen.

Lokalpolitiet i Køge hører gerne fra personer, der har bemærket de to mænd i området ved Greve S-station og Greve Midtby Center. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen. Politiet formoder, at PIN-koden til den forurettedes dankort på et tidspunkt er blevet afluret. Derfor opfordrer politiet kraftigt til at skjule indtastningen af PIN-koden, når et betalingskort anvendes. Uden afluret PIN-kode er et dankort intet værd for en tyv.

Kørsel uden førerret – Holbækmotorvejen, Roskilde

Kl. 1325 standsede politiet på motorvejen en personbil, fordi bilejeren i politiets systemer var efterlyst af politiet. Bag rattet i bilen sad en 29-årig mand fra Hvalsø, som havde lånt bilen af dens ejer. Den 29-årige havde dog ikke noget kørekort, hvorfor politiet for anden gang inden for en uge sigtede ham for kørsel uden førerret i den lånte bil, hvis bilnøgler politiet tog sig af med henblik på udlevering til rette ejer. Bilejeren, der er en 52-årig mand fra Ikast, og som er eftersøgt af Midt- og Vestjyllands Politi til afhøring i en straffesag, kan afhente bilnøglerne hos politiet, der nok også vil tale med ham om at overlade føringen af bilen til en person uden førerret.

Tyveri fra lomme – Ølbycenter, Køge

Kl. 1440 anmeldte en 73-årig mand fra Køge, at han netop havde opdaget, at han efter indkøb i Føtex, Ølbycentret, havde fået sin pung med bl.a. to dankort, øvrige kort og mindre kontantbeløb. Han havde intet bemærket i forbindelse med tyveriet. Da han ringede til banken for at spærre dankortene, kunne banken oplyse, at det ene dankort allerede var blevet misbrugt for et p.t. ukendt beløb.

Politiet formoder også, at PIN-koden til dankortene er blevet afluret, da misbrug til hævning af kontanter ellers ikke kan lade sig gøre. Husk af skjule PIN-koden, når denne indtastes ved brug af dankortet, således at kortet ikke kan misbruges i tilfælde af f.eks. tyveri. Uden afluret PIN-kode er et dankort intet værd for en tyv.

Mistænkelig mand ved bank – Gammel Landevej, Roskilde

Kl. 1445 henvendte bankpersonale sig til politiet, fordi en mand med fuldskæg havde gået rundt ved banken og på nogle tidspunkter kigget ind ad vinduerne, samtidig med at han havde holdt en hånd ind under sin jakke. På et tidspunkt var han på vej ind i banken, men fortrød og gik væk i retning mod Algade. Politiet kørte til området og fik kontakt til en 44-årig mand fra Roskilde, som passede på beskrivelsen af den mistænkelige mand ved banken. Ud over nogle LP-plader, som han havde på sig under jakken, havde han ikke genstande, der kunne bruges til noget kriminelt over for bankpersonalet. Derfor fik manden lov til at gå, men årsagen til adfærden ved banken kendes ikke.

Kørsel i frakendelsestiden / efterlyste nummerplader mv. – Kalundborgvej, Snertinge – Kalundborg

Kl. 1638 fik en politiassistent fra lokalpolitiet i Kalundborg under fodpatrulje i Snertinge øje på en personbil, der netop var kørt ind på en tankstation. Personbilen havde efterlyste nummerplader monteret og endda to forskellige plader hhv. foran og bag på bilen, der således ikke var hverken registreret eller lovpligtigt ansvarsforsikret under kørsel på offentlige veje. Bag rattet sad en 20-årig mand fra Kalundborg, som var politiassistenten bekendt, og som i forvejen var frakendt kørekortet og derfor ikke måtte køre bil. Den 20-årige blev sigtet og afhørt til de forskellige overtrædelser af lovgivningen. Senere kan han forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Bortvisning af uønsket person – Rampelyset, Roskilde

Kl. 2247 ønskede en 24-årig kvinde fra Roskilde assistance fra politiet til at få fjernet en mand, der gennem ca. 15 minutter havde hamret på hendes dør. Politiet kørte til stedet og bortviste en 31-årig mand fra Albertslund fra stedet uden problemer. Om der var en relation – eller havde været – mellem parterne, kender politiet ikke noget til.

Bortvisning af truende kunder – Klosterparks Alle, Ringsted

Kl. 0003 ønskede personalet i en fastfoodrestaurant assistance fra politiet til at bortvise nogle kunder, som opførte sig truende på stedet, og som ikke ville gå trods opfordring fra personalet om at ændre adfærd. Politiet fik kl. 0007 kontakt til to mænd på 20 og 21 år fra Køge og en 23-årig mand fra Haslev, som alle blev bortvist fra stedet uden problemer. Ingen af dem blev sigtet for noget i anledning af deres adfærd.

Fremmed mand ved døren – Vordingborgvej, Sædder, Tureby

Kl. 0140 kontaktede en lokal borger politiet, fordi en fremmed mand, der måske ikke kunne klare sig selv, havde henvendt sig. Politiet kørte til stedet og fik klarlagt, at der var tale om en 55-årig mand fra Frederikssund, som faktisk var efterlyst som savnet fra sit opholdssted i Frederikssund. Han blev i en tilkaldt taxa sendt retur til sit opholdssted til fornøden omsorg. Politiet har ingen oplysninger om, hvordan han var havnet i Sædder-området.

Mistænkeligt forhold – Chr. Hansensvej, Svinninge – Holbæk

Kl. 0459 fik politiet en henvendelse om, at en person fra formentlig en polsk bil lyste ind på husene i området. Politiet kørte til området og fandt den polske bil, hvis fører var avisbud og med en lygte havde brug for at finde de rigtige husnumre, hvor dagens avis skulle afleveres. Politiet foretog sig ikke yderligere i sagen efter denne konstatering.


OPFØLGNING

Varetægtsfængsling – Forsøg på røveri mod tankstation – Køgevej, Ringsted

En 26-årig mand fra Ringsted, som mandag formiddag blev anholdt som mistænkt for røveriforsøget mod tankstationens butik 2. påskedag, blev tirsdag kl. 0930 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde som sigtet for røveriforsøget, ulovlig besiddelse af en peberspray samt uberettiget optagelse af et lån ved misbrug af en anden identitetsoplysninger. Ved retsmødet blev han varetægtsfængslet foreløbigt til den 3. maj 2018, så politiet kan arbejde videre med sagen i forsøget på at identificeret både flugtbilen og dens fører.