Skip to main content

29 % fald i antallet af indbrud i privat beboelse i 2015

Pressemeddelelse   •   Jan 28, 2016 13:18 CET

Indbrud i privat beboelse skaber utryghed og er ofte til stor gene for de berørte borgere, der risikerer at få stjålet ejendele, der ikke kun har en vis økonomisk værdi, men som i mange tilfælde også har en stor affektionsværdi, der ikke kan erstattes elle genskabes.

Der har igennem flere år været ydet en målrettet indsats fra politiet på at få nedbragt antallet af indbrud – en indsats, der i henhold til den nyligt indgåede flerårsaftale for Dansk Politi 2016-2019 fortsat skal være et højt prioriteret nationalt indsatsområde.

Det er derfor med tilfredshed, at vi i Midt- og Vestsjællands Politi kan konstatere, at indbrudstallene for 2015 ser væsentligt bedre ud end for året før.

I politikredsens 10 kommuner er antallet af indbrud i privat beboelse således faldet fra 3354 indbrud (2014) til 2385 indbrud (2015) – et fald på næsten 29 pct.

  • "Vi er meget tilfredse med, at kurven for indbrud i privat beboelse har fået et så tydeligt knæk. Faldet i antallet af indbrud gør dog ikke, at vi hviler på laurbærrene. Uanset det kraftige fald har vi har stadig mange indbrud, og derfor vil indsatsen også fortsætte i 2016 i tæt samarbejde med kommuner, grundejerforeninger og mange andre interessenter", siger politidirektør Anne Tønnes.

Det er næppe muligt at pege på en enkeltstående årsag til, at antallet af indbrud er faldet så drastisk, men politiinspektør Michael Flemming Rasmussen har følgende bud på, hvad der kan have været væsentlige medvirkende årsager:

  • "Vi oplever en stigende interesse for konceptet "nabohjælp", hvor man – typisk i et lille lokalområde, en villavej, en boligblok eller en parcelhuskvarter – hjælper hinanden med i fællesskab at kigge efter alle områdets boliger, når der ikke er nogen hjemme. Mange har også sikret deres boliger bedre med nye låse, alarmer m.v. Endelig oplever politiet, at mange ringer til os med informationer om mistænkelige biler eller personer, og det er klart medvirkende til, at det er blevet sværere at være indbrudstyv", fortæller politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, der er chef for politikredsens forebyggende arbejde.

Tallene for 2015 viser, at faldet fordeler sig forskelligt i politikredsens 10 kommuner, hvilket indikerer, at den forebyggende indsats skal tilpasses de lokale forhold og ske i dialog med lokalsamfundet.

En af de kommuner, der har oplevet et markant fald i antallet af indbrud fra 2014 til i år, er Holbæk.

Borgmester Søren Kjærsgaard udtaler i den forbindelse:

  • "Som borgmester i Holbæk Kommune er jeg på borgernes vegne meget tilfreds med det store fald i antallet af indbrud. Men vi skal endnu længere ned, og fra kommunal side er vi klar til – sammen med politiet – at fortsætte den målrettede indsats her i kommunen."
Kommune Gerning År 2014 2015
253 - Greve 75211 - Indbrud i villa og lignende    397    285
253 - Greve 75212 - Indbrud i lejlighed      71      20
253 - Greve 75213 - Indbrud i værelse        1        1
253 - Greve 75217 - Indbrud i landejendom        1        1
259 - Køge 75211 - Indbrud i villa og lignende    514    319
259 - Køge 75212 - Indbrud i lejlighed      54      20
259 - Køge 75213 - Indbrud i værelse        0        2
259 - Køge 75217 - Indbrud i landejendom      13        8
265 - Roskilde 75211 - Indbrud i villa og lignende    380    349
265 - Roskilde 75212 - Indbrud i lejlighed     68      49
265 - Roskilde 75213 - Indbrud i værelse        2      29
265 - Roskilde 75217 - Indbrud i landejendom        6        4
269 - Solrød 75211 - Indbrud i villa og lignende    165    138
269 - Solrød 75212 - Indbrud i lejlighed      17        4
269 - Solrød 75217 - Indbrud i landejendom        3        3
306 - Odsherred 75211 - Indbrud i villa og lignende    141      76
306 - Odsherred 75212 - Indbrud i lejlighed      11      15
306 - Odsherred 75213 - Indbrud i værelse        2        0
306 - Odsherred 75217 - Indbrud i landejendom      12      10
316 - Holbæk 75211 - Indbrud i villa og lignende    423    285
316 - Holbæk 75212 - Indbrud i lejlighed      34      38
316 - Holbæk 75213 - Indbrud i værelse        1        2
316 - Holbæk 75217 - Indbrud i landejendom      19      18
326 - Kalundborg 75211 - Indbrud i villa og lignende    279    181
326 - Kalundborg 75212 - Indbrud i lejlighed      37      20
326 - Kalundborg 75213 - Indbrud i værelse        2        0
326 - Kalundborg 75217 - Indbrud i landejendom      27      15
329 - Ringsted 75211 - Indbrud i villa og lignende    288    229
329 - Ringsted 75212 - Indbrud i lejlighed      32      15
329 - Ringsted 75217 - Indbrud i landejendom      10      13
336 - Stevns 75211 - Indbrud i villa og lignende    100      76
336 - Stevns 75212 - Indbrud i lejlighed        6        3
336 - Stevns 75217 - Indbrud i landejendom      16        9
350 - Lejre 75211 - Indbrud i villa og lignende    210    138
350 - Lejre 75212 - Indbrud i lejlighed        3        3
350 - Lejre 75213 - Indbrud i værelse       0         1
350 - Lejre 75217 - Indbrud i landejendom        9        6
3.354 2.385

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 800 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 600 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti