Skip to main content

Færdsel på isen kan være farligt.

Pressemeddelelse   •   Jan 19, 2016 15:27 CET

Det kan være fristende, men også farligt at begive sig ud på tynd is. Rundt omkring begynder søer, vandløb og fjorde at fryse til.

Det er naturligvis fristende at gå ud på isen for at opleve dette, men det kræver, at isen er sikker. Det kan få katastrofale følger at falde i vandet på denne årstid, og derfor opfordrer vi til stor forsigtighed.

Hvornår må man færdes på isen

I Midt- og Vestsjællands Politikreds er det op til kommunerne at tillade færdsel på isen.

Nedennævnte er reglerne, der findes på politi.dk/midtvestsjaelland:

Færdsel på isen

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 (ordensbekendtgørelsen) § 15, stk. 1.står anført: "Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.”

Midt- og Vestsjællands politi har den 3. oktober 2008 bemyndiget politikredsens 10 kommuner til ved opslag eller offentlig bekendtgørelse, at forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.

Har du spørgsmål, om der er forbud mod at færdes på isen, skal du rette henvendelse til den aktuelle kommune.

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 800 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 600 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti