Skip to main content

Forhøjet vandstand i Østersøen – status onsdag eftermiddag

Pressemeddelelse   •   Jan 04, 2017 18:01 CET

Den lokale beredskabsstab (LBS) har nu igen drøftet situationen efter den seneste prognose fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om den forhøjede vandstand, der forventes at kulminere om et par timer i den østlige del af Midt- og Vestsjællands politikreds.

Indsatsen mod at sikre sig mod eventuelle oversvømmelser går efter planen overalt i de primært berørte kommuner Greve, Solrød, Køge, Stevns og Kalundborg.

Den største præventive indsats foregår i området ved Køge, hvor bebyggelserne på Havstokken forsøges skærmet mod den kommende vandstandshøjde med såkaldte ”watertubes”. Ved Blegdammen er der heftig aktivitet med at fylde og udlevere sandsække til borgere, der har akut behov for at beskytte sig mod vandmasserne.

I Stevns kommune er myndighederne meget opmærksomme på den kommende vandstand i Rødvig, men umiddelbart skønnes der ikke at være særlig fare i området. Myndighederne holder endvidere øje med Kystvejen i Strøby Egede med henblik på eventuel lukning. I givet fald vil der blive givet yderligere information herom senere.

I Kalundborg kommune vil Reersøvej (vejen til og fra Reersø) mellem Skiftevej og Dalbyvej blive spærret kl. ca. 18.00 for at modstå vandmasserne. Redningsmyndighederne er orienteret herom, såfremt der skulle opstå behov for afhentning af akut og/eller alvorligt syge borgere på Reersø, ligesom trafikselskaberne er orienteret om spærringen af vejen.


Generel information

Brug kun alarmtelefon 112 i tilfælde af akut nød eller livsfare. I øvrige tilfælde kontaktes politiet på tlf. 114.

Hold dig informeret via forskellige medier og myndighedernes hjemmesider.

Sørg for at sikre din bolig, hvis du bor i områder med risiko for oversvømmelser, samt generelt sikre dine værdier mod ødelæggelser.

Undlad at søge mod kystnære områder eller havne med risiko for oversvømmelser. Det kan være livsfarligt!

Oversvømmelse med kloakvand? – Find gode råd på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed – www.stps.dk – Forholdsregler efter oversvømmelse med regnvand og kloakvand.

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 740 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 540 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti Følg os på appén POLITI