Skip to main content

Forhøjet vandstand i Østersøen – status onsdag formiddag

Pressemeddelelse   •   Jan 04, 2017 11:27 CET

Den lokale beredskabsstab (LBS), der omfattede Midt- og Vestsjællands Politi, det lokale redningsberedskab for Øst- og Vestsjælland samt hjemmeværnet, har onsdag morgen igen været samlet i anledning af varslingen om forhøjet vandstand i Østersøen onsdag og torsdag.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har i de seneste prognoser varslet lidt højere vandstand i Østersøen i løbet af onsdag og torsdagen.

Der er således fortsat risiko for oversvømmelse ved de østvendte kyster på Sjælland i kommunerne Greve, Solrød, Køge og Stevns i Midt- og Vestsjællands politikreds. DMIs seneste prognose har bevirket, at dele af Kalundborg kommunes vestvendte kystområder (især Reersø-området) også kan blive berørt af den forhøjede vandstand.

Myndighederne i den lokale beredskabsstab kan oplyse, at de berørte kommuner i løbet af tirsdag aften nedsatte lokale krisestabe for at vurdere, hvor risikoen for oversvømmelser lokalt er størst samt iværksatte forebyggende foranstaltninger i fornødent omfang inden vandstandsstigningen.

”Myndighederne følger situationen nøje i de kommende timer for at vurdere, hvordan vi i den lokale beredskabsstab kan koordinere den forebyggende indsats inden vandstandsstigningen samt sende materiel og mandskab til de steder, hvor risikoen for oversvømmelser er størst”, udtaler lederen af den lokale beredskabsstab, politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi.


Sandsække-depoter oprettet i Køge / Greve / Solrød / Kalundborg

Tre kommuner har oprettet depoter med sandsække, som borgerne selv kan afhente ved behov herfor til at afværge oversvømmelser:

Køge kommune: Blegdammen, 4600 Køge. Hjemmeværnet sørger for trafikregulering på stedet.

Solrød kommune: Materielgården, Den lille Gade, Solrød landsby (fra i eftermiddag).

Greve kommune: P-plads ved Olsbækken (kun for berørte hustande, som kommunen har kontaktet).

Kalundborg kommune: Reersø havn, Strandvejen 114, Reersø, 4281 Gørlev & Brandstationen, Rynkevangen 12-16, 4400 Kalundborg (efter kl. 1300).


Borgerne i de berørte kommuner i Midt- og Vestsjællands politikreds opfordres stadig til at holde sig orienteret via kommunernes hjemmesider, politiets hjemmeside www.politi.dk/midtvestsjaelland, app’en POLITI samt via Twitter, hvor informationer fra myndighederne om den forhøjede vandstand vil blive sendt ud.

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 740 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 540 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti Følg os på appén POLITI