Skip to main content

Høj tryghed i Midt- og Vestsjællands politikreds

Pressemeddelelse   •   Dec 08, 2015 09:55 CET

Ni ud af ti borgere i Midt- og Vestsjællands politikreds føler sig trygge i deres nabolag, viser helt nye tal fra politiets årlige tryghedsmåling.

For tredje år i træk har Dansk Politi gennemført en undersøgelse, der måler borgernes tryghed og tillid til politiet, og de netop offentliggjorte tal viser, at 89,8 procent af borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag.

Samtidig er tilliden til Midt- og Vestsjællands Politi stigende: 81,9 procent af borgerne har tillid til politiet mod 79,2 procent sidste år.

Politidirektør Anne Tønnes glæder sig over de flotte tal og udtaler: "Jeg er glad for, at borgerne her i politikredsen føler sig trygge dér, hvor de bor. Vi oplever et stort fald i kriminaliteten i disse år, så det har de heldigvis også god grund til at føle. Det er afgørende, at vi fortsætter det gode samarbejde på tværs af myndigheder, boligselskaber, foreningslivet osv.; for tryghed skabes ved en fælles indsats."

Midt- og Vestsjællands Politi har i 2015 gennemført en organisationsændring, som betyder, at der i fremtiden bliver satset markant på det forebyggende arbejde. Politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, der har ansvaret for Forebyggelse, Plan og Analyse, tager også tryghedsindeksets resultater til sig:

"Tryghedsindekset indgår som et element i vores analyser, når vi skal udvælge og forme de forebyggende indsatser, som vi i kredsen vælger at prioritere. Vi skal holde fast i den tendens, som vi ser, og arbejde for, at vores borgere også næste år må føle sig endnu mere trygge. Det er samtidig vigtigt for os, at endnu flere borgere har tillid til os. Tillid er noget, vi opbygger over tid, og derfor er vi glade for at se en stigende tendens, men vi vil gerne komme længere endnu." 

De udsatte boligområder oplever også højere tryghed

Udover den generelle tryghedsmåling i hele politikredsen, så bliver der også målt specielt på den grundlæggende tryghed hos beboerne i særligt udsatte boligområder. Her oplever man ligeledes en markant stigning i trygheden. Både i Karlemosen, Ellemarken og Askerød er der mange beboere, der er grundlæggende trygge.

Greves borgmester Pernille Beckmann er glad for den positive tendens, der viser sig i Askerød, og udtaler:

"I Askerød har vi set en stor stigning i borgernes grundlæggende tryghed de seneste år. I 2013 svarede 52,9 procent af beboerne ja til, at de følte sig trygge i deres nabolag. Det tal er i år oppe på 68,3 procent, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Vi skal dog gerne endnu højere op, og det arbejder vi i fællesskab på at komme. Greve Kommune har et rigtig godt samarbejde med bl.a. Midt- og Vestsjællands Politi om den fælles indsats i Askerød, og jeg har store forventninger til politikredsens nye fokus på det forebyggende arbejde."

Også Køges borgmester Flemming Christensen er glad for udviklingen:

"Både i Ellemarken og Karlemosen oplever vi en flot stigning i antallet af beboere, der er grundlæggende trygge. Det er glædeligt, når man kan se, at en fælles indsats giver gode resultater, og jeg er glad på beboernes vegne, for folk skal kunne føle sig trygge dér, hvor de bor. Køge Kommune og politiet har en række fælles mål – herunder at skabe tryghed i vores lokalområder – og vores gode samarbejde gør målene opnåelige."    


Eventuelle pressehenvendelser rettes til politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, tlf. 4036 1598.

Baggrund:

Om Politiets Tryghedsindeks

Spørgeskemaundersøgelsen måler trygheden og tilliden til politiet i de særligt udsatte boligområder, i de fem største byer, i de 12 politikredse og i hele landet.

Danmarks Statistik har stået for indsamlingen af spørgeskemadata for Rigspolitiet i perioden fra 25. juni 2015 til 28. september 2015. Af 19.335 repræsentativt udvalgte respondenter på 15 år og derover svarede 11.047, hvilket giver en svarprocent på 57,1.

Politiets Tryghedsindeks er udarbejdet på baggrund af tre faktorer, der har betydning for borgernes tryghed:

  • Nabolagsproblemer: Borgernes vurdering af om en given type kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd forekommer i nabolaget.
  • Oplevet tryghed: Borgernes tryghed ved de forskellige typer kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd, der forekommer i nabolaget.
  • Anmeldelser: Borgernes anmeldelse af kriminalitet pr. 1000 indbyggere.

De særligt udsatte boligområder fastlægges af politiet en gang årligt. Det er områder, de enkelte politikredse har peget på som særlige indsatsområder på baggrund af omfattende analyser af de lokale udfordringer.

Grundlæggende tryghed 2013 2014 2015
Midt- og Vestsjællands Politikreds
Tryg 88,4 87,5 89,8
Ved ikke/ ikke besvaret 0,2 0,0 0,3
Hverken/eller 4,0 5,3 3,9
Utryg 7,4 7,2 5,9
I alt 100,0 100,0 100,0
Askerød
Tryg 52,9 64,5 68,3
Ved ikke/ ikke besvaret 1,9 0,0 0,0
Hverken/eller 15,4 12,3 15,2
Utryg 29,9 23,2 16,5
I alt 100,0 100,0 100,0
Ellemarken
Tryg 56,1 69,0 74,4
Ved ikke/ ikke besvaret 0,3 0,0 0,0
Hverken/eller 12,3 12,1 6,7
Utryg 31,2 18,8 19,0
I alt 100,0 100,0 100,0
Karlemosen
Tryg 69,7 67,8 71,8
Ved ikke/ ikke besvaret 0,8 1,8 0,0
Hverken/eller 8,0 11,9 16,1
Utryg 21,5 18,6 12,1
I alt 100,0 100,0 100,0
Tillid 2013 2014 2015
Midt- og Vestsjællands Politikreds
Ja 78,5 79,2 81,9
Nej 20,6 17,7 16,6
Ved ikke/ ikke besvaret 0,9 3,1 1,6
I alt 100,0 100,0 100,0
Askerød
Ja 70,6 65,7 68,7
Nej 26,1 31,4 28,9
Ved ikke/ ikke besvaret 3,2 3,0 2,4
I alt 100,0 100,0 100,0
Ellemarken
Ja 82,2 74,1 79,6
Nej 17,0 23,3 19,3
Ved ikke/ ikke besvaret 0,8 2,6 1,1
I alt 100,0 100,0 100,0
Karlemoseparken
Ja 78,0 79,9 76,9
Nej 20,9 17,2 20,8
Ved ikke/ ikke besvaret 1,0 3,0 2,3
I alt 100,0 100,0 100,0

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 800 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 600 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti