Skip to main content

Kriminaliteten falder i Midt- og Vestsjællands politikreds.

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2016 13:38 CET

De seneste tal for 2015 viser således, at der i politikredsens 10 kommuner har været et samlet fald på over 10 % i antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser fra 2014 til 2015 – en fortsat meget positiv udvikling, så tallet nu i perioden fra 2010 til er faldet hele 30%.

 

Faldet i de lokale tal følger med den landsdækkende udvikling. Tal fra Rigspolitiet viser, at der på landsplan i 2015 var ca. 13.000 færre anmeldelser for overtrædelse af straffeloven sammenlignet med 2014 – et fald på knap 4 %.

 

Der er således god grund til at føle sig mere tryg som borger i politikredsen. Faldet i kriminaliteten følger på den måde tendensen fra politiets tryghedsmåling i 2015, der bl.a. viste, at ni ud af ti borgere i Midt- og Vestsjællands politikreds føler sig trygge i deres nabolag.

 

Hvis man ser nærmere på tallene, fremgår det, at ungdomskriminaliteten er kraftigt dalende – en udvikling, der er vigtig at holde fast i. Således blev der i politikredsen i 2015 kun registreret 615 antal sager om overtrædelse af straffeloven begået af unge mellem 15 og 17 år mod 749 sager året før - et fald på knap 18%. Og ser man over en længere periode er faldet fra 2010 til nu på ca. 34%.

 

At ungdomskriminaliteten falder i Midt- og Vestsjællands politikreds, stemmer overens med udviklingen i resten af samfundet. En forskningsrapport fra Justitsministeriet fra december 2015 viste således, at antallet af afgørelser om overtrædelser af straffeloven siden 2005 er faldet med 45 % for de unge mellem 15 og 17 år.

  • "Det er meget tilfredsstillende, at kriminaliteten fortsætter med at falde i vores politikreds. Risikoen for, at man som borger i politikredsen bliver udsat for kriminalitet, er således væsentlig mindre end for bare få år siden", siger politidirektør Anne Tønnes, og fortsætter: "Det store fald i ungdomskriminaliteten er samtidig med til at skabe de bedst mulige vilkår for, at tallene vil kunne falde yderligere. Når færre unge end tidligere begynder en kriminel løbebane, kan det få betydning i mange år frem, da personer, som afholder sig fra at begå alvorlig kriminalitet i en ung alder, har større sandsynlighed for også at afholde sig herfra, når de bliver ældre."

En af de kriminalitetsformer, som man som borger meget gerne vil undgå at blive berørt af, og som skaber utryghed, er indbrud i privat beboelse. Her er det glædeligt, at antallet af indbrud er faldet med ca. 29% i forhold til 2014.

 

Men der er også områder, hvor kriminaliteten stiger – uanset den generelle tendens.

 

Eksempelvis stiger antallet af anmeldte bedragerisager i forbindelse med handel på internettet. Denne form for kriminalitet kan være vanskelig at efterforske og retsforfølge, da den kan være begået af gerningsmænd, der opholder sig uden for Danmarks grænser, og da nogle af gerningsmændene er meget professionelle.

 

Det er derfor bl.a. på dette område vigtigt at satse på forebyggelse, så der på den måde kan dæmmes op for de kriminelles øgede aktivitet. En generel bedre forståelse for, hvordan man beskytter sig selv og sine værdier, når man færdes på nettet, kan medvirke til, at væsentligt færre vil opleve at blive snydt.

 

Dette kræver en bred indsats, hvor kommunikation til borgerne om, hvad man bør og ikke bør gøre i den digitale verden, er af stor vigtighed. Det er en opgave, der bedst løses i et samarbejde mellem bl.a. politiet, kommunerne og forenings- og forretningslivet.  

  • "Som næstformand i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi er det godt at vide, at vores borgere oplever væsentlig mindre kriminalitet. Det tryghedsskabende arbejde, som politikredsens 10 kommuner sammen med politiet investerer mange ressourcer i, har stor betydning for borgernes dagligdag, og jeg oplever, at der i kredsrådet er stærkt fokus på den fælles opgave med at skabe trygge og sikre lokalsamfund – en opgave, som bl.a. håndteres i de 10 lokalråd", siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde kommune.   

På politi.dk kan der hentes tal for kriminalitetsudviklingen på landsplan, politikredsniveau og kommuneniveau: http://www.politistatistik.dk/

 

Midt- og Vestsjællands Politi vil i den kommende tid udsende pressemeddelelser med yderligere oplysninger op og kommentarer til kriminalitetsudviklingen i 2015 inden for forskellige kriminalitetsområder med lokal interesse.

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 800 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 600 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti