Skip to main content

Myndighederne forbereder sig på forhøjet vandstand i Østersøen onsdag

Pressemeddelelse   •   Jan 03, 2017 18:07 CET

Østvendte kyster i Midt- og Vestsjællands politikreds kan forvente forhøjet vandstand onsdag

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet storm eller stærk storm fra vestlig retning fra tirsdag eftermiddag og frem til onsdag formiddag. Med den kraftige vind er der også risiko for forhøjet vandstand i de indre danske farvande, hvor vandstanden i Østersøen kan komme op mellem 140 og 160 cm over normal vandstand.

Den forhøjede vandstand kan betyde risiko for oversvømmelse ved bl.a. østvendte kyster på Sjælland fra onsdag aften og i løbet af torsdagen.

Midt- og Vestsjællands Politi, de lokale beredskaber, hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen har derfor i dag været samlet i den lokale beredskabsstab for at drøfte situationen.

Myndighedernes generelle indtryk er for kommunerne Greve, Solrød, Køge og Stevns i Midt- og Vestsjællands politikreds, at der i øjeblikket ikke er behov for væsentlig assistance fra de lokale beredskaber eller andre med baggrund i den nuværende prognose for den kommende vandstand i Østersøen.

DMIs prognoser for den forhøjede vandstand følges i kommende timer løbende af myndighederne, som i morgen tidlig onsdag igen mødes i den lokale beredskabsstab for at drøfte situationen, herunder om behovet for assistance lokalt skulle have ændret sig.

Borgerne i de berørte områder i Midt- og Vestsjællands politikreds opfordres til at holde sig orienteret via kommunernes hjemmesider, politiets hjemmeside www.politi.dk/midtvestsjaelland, app’en POLITI eller via Twitter, hvor informationer vil blive sendt ud, såfremt situationen ændrer sig markant.

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 740 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 540 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti Følg os på appén POLITI