Skip to main content

Myndighedernes indsats efter oversvømmelserne ændres

Pressemeddelelse   •   Dec 07, 2013 14:47 CET

Politiets og andre myndigheders akutte indsats i forbindelse med oversvømmelserne fra Roskilde Fjord og Isefjorden vil i de kommende timer overgå til en mere opfølgende indsats.

Såvel politiet som Hjemmeværnet vil lørdag være i Jyllinge-området og vejlede og støtte borgerne i de berørte områder, ligesom den til tider kaotiske trafiksituation i Jyllinge Nordmark af beboere og "stormturister" forsøges håndteret bedst muligt.

Politiet opfordrer på det kraftigste "stormturister" til at blive væk fra området, idet de berørte borgere i størst mulig omfang skal sikres mulighed for at besigtige deres ejendom for at begrænse de skader, der er sket.

De borgere fra Jyllinge, som benyttede sig af indkvarteringstilbuddet i Jyllinge Hallen, er i gang med at finde andre opholdssteder, hvorfor det vurderes, at alle har forladt Jyllinge Hallen i løbet af lørdag. Generelt opfordres beboere, der har været ramt af oversvømmelserne, til at kontakte deres forsikringsselskab for råd og vejledning.

Situationen omkring el-forsyningen håndteres af DONG, som til politiet har oplyst, at det overordnede el-net vil blive retableret i takt med, at vandet forsvinder fra området. Man kan søge yderligere information på forsyningsselskabernes hjemmesider.

Under færden i de oversvømmede områder er det fortsat vigtigt at være opmærksom på, at vandet fra fjorden kan være blandet med kloakvand. Forholdsregler i den forbindelse kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Politiet kan fortsat kontaktes, såfremt der er eller opstår alvorlige situationer som følge af oversvømmelserne, hvorefter assistance til de berørte vil blive søgt koordineret.

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 800 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 600 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti