Skip to main content

Politiet i Karlslunde skal flytte til nye lokaler

Pressemeddelelse   •   Okt 14, 2016 10:29 CEST

Midt- og Vestsjællands Politi har hidtil betjent borgerne i bl.a. Greve og Solrød fra politistationen i Karlslunde. I det daglige har politistationen også huset den såkaldte Task Force Øst, der er et opgavefællesskab mellem de sjællandske politikredse, som bl.a. beskæftiger sig med indsatsen mod rocker-/bandekriminalitet.

Fra årsskiftet skal Task Force Øst omdannes til et nyt og større efterforskningsfællesskab; Særlig Efterforskning Øst, der får brug for hele politistationen. Opgaven med at gøre bygningen klar er netop gået i gang.

Derfor flytter politiekspeditionen og de lokale områdebetjente og efterforskere nu fra politistationen i Karlslunde.

Betydningen for borgerbetjeningen

De udrykningsmæssige opgaver i hverdagen løses som hidtil af politiets samlede beredskab og påvirkes derfor ikke af flytningen fra Karlslunde politistation.

De efterforskere, der hidtil har arbejdet på politistationen, flytter sammen med deres efterforskningskollegaer i Køge for dér at skabe en større og mere effektiv efterforskningsmæssig styrke i politikredsens østlige del. Efterforskerne vil som hidtil arbejde i lokalområdet i Greve/Solrød, når det er relevant i forhold til de konkrete sager og efterforskningsopgaver.

De politifolk, der som lokale områdebetjente har haft til hovedopgave at beskæftige sig med den forebyggende indsats, herunder SSP-samarbejdet og arbejdet i de særligt udsatte boligområder, har et særligt behov for at være tæt på de samarbejdspartnere, som vi i det daglige skaber tryghed og sikkerhed i navnlig Greve og Solrød sammen med. Det har derfor været afgørende for Midt- og Vestsjællands Politi at forsøge at finde ny lokal placering af disse medarbejdere.

Som det allerede er fremgået af den lokale presse, har vi sammen med Greve Kommune undersøgt mulighederne for, at disse politifolk fremover kan arbejde med base i en af de lokationer, hvor kommunen allerede er til stede i dag. Vi er således i konkret dialog om at kunne etablere en ny politibetjening i lokalområdet fra lokaler på Greve Videncenter, Hundige Alle 11 i Greve - på den tidligere Hundige Skole.

”Vores forebyggelsesmedarbejdere skal stadig være tæt på borgerne i lokalområdet, og det vil i høj grad være sikret ved, at vi kan flytte til Greve Videncenter. Fra andre dele af politikredsen har vi gode erfaringer med at sidde tæt på andre offentlige myndigheder i dagligdagen, og det forventer vi også at få glæde af i Greve fremover” siger politidirektør Anne Tønnes, der er meget glad for udsigten til at kunne flytte ind i de nye lokaler.

Når en endelig lejekontrakt falder på plads, og lokalerne er blevet indrettet til det nye formål, vil der således blive mulighed for politimæssig publikumsbetjening på Videnscenteret. Indtil da henvises der til mulighederne for personlige politibetjening på politistationerne i Køge og Roskilde, eller telefonisk ved at kontakte politiet på 114. Hastende henvendelser til politiet skal fortsat indgives på 112.

Evt. spørgsmål om politiets nye lokaliteter i Greve kan rettes til vicepolitiinspektør John Jensen, tlf. 2323 9175.

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 740 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 540 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti Følg os på appén POLITI