Skip to main content

Stort fald i indbrud i beboelse hen over sommeren.

Pressemeddelelse   •   Aug 27, 2015 14:24 CEST

Midt- og Vestsjællands Politi glæder sig sammen med mange andre politikredse over, at der er sket et markant fald i indbrud i beboelse.

"Vi har ikke en entydig forklaring på, hvorfor faldet er så markant, men vi vil gerne pege på, at indbrud har haft politiets bevågenhed i flere år, hvor der er gjort en aktiv indsats for at efterforske indbrud. En anden årsag er helt givet også, at borgerne ringer til politiet, når de ser noget mistænkeligt, og mange sikrer deres bolig bedre end tidligere," siger politiinspektør Svend Foldager.

Selv om tallene er positive, så vil politiet ikke slække indsatsen på området. Det vil fortsat være et område, som politiet vil have stor fokus på.

Af nedennævnte skema ses det meget markante fald.

Uge/år 2011 2012 2013 2014 2015
27 46 52 80 66 46
28 50 101 64 69 31
29 68 102 76 49 57
30 44 78 79 64 36
31 58 71 93 30 22
32 66 54 68 55 21
I alt 332 458 460 333 213

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 800 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 600 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti