Skip to main content

Sundhedsstyrelsens råd efter oversvømmelse

Pressemeddelelse   •   Dec 06, 2013 18:45 CET

Undgå øget risiko for sygdomme efter oversvømmelser

Oversvømmelse kan betyde, at kloakvand kan blande sig med det overfladevand, der ligger på veje og i haver.

Borgere og personer i oversvømmede områder opfordres derfor til at undgå kontakt med vandet, der ved kontakt med mund og øjne kan medføre en øget sundhedsrisiko.

Personer, der har været i kontakt med overfladevand, og som føler ubehag, bør søge råd hos sund-hedsfagligt personale.

Følg sundhedsstyrelsen råd efter oversvømmelser (klik på linket): http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2007/sundhedsstyrelsens-raad-efter-oversvoemmelse

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 800 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 600 politifolk.

Besøg politikredsens hjemmeside: www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Følg os på Twitter: www.twitter.com/mvsjpoliti