Skip to main content

Holstebro: Få indflydelse på bybussernes nye køreplaner

Pressemeddelelse   •   Aug 03, 2017 09:22 CEST

Midttrafik og Holstebro Kommune vil gerne høre kundernes mening om nye køreplaner for bybusserne i Holstebro i en offentlig høring, der løber fra 7. – 20. august 2017 på midttrafik.dk

Holstebro Kommune har besluttet, at foretage ændringer i bybusserne i Holstebro. Derfor har kommunen bedt Midttrafik om at gennemføre et ekstra køreplanskift på bybusserne 8. januar 2018.

Midttrafik har sammen med Arriva Danmark og Holstebro Kommune udarbejdet forslag til nye køreplaner. Forslaget til køreplanerne kommer i offentlig høring i perioden 7. – 20. august 2017. Her får kunderne mulighed for at kommentere køreplanerne, inden de endelig besluttes.

Deltag på midttrafik.dk
midttrafik.dk kan man i perioden 7. – 20. august se forslag til nye køreplaner og indsende sine kommentarer under den enkelte køreplan.

----------

Nedenfor er en kort beskrivelse af ændringerne.

Tidligere opstart om morgenen
De fleste bybuslinjer har fået tidligere opstart, hvilket vil give pendlere bedre mulighed for at benytte en bybus til job eller opnå forbindelse med de tidlige morgentog ud af Holstebro.

Sammenhæng i bybusnettet
Der er skabt bedre sammenhæng mellem bybuslinjerne på Holstebro Trafikterminal, så det mindst en gang i timen er muligt at benytte bybus fra den ene ende af byen til den anden, dog med busskift på Holstebro Trafikterminal.

Ensartet linjeføring
Bybuslinjerne har samme linjeføring både ud ad byen og ind i byen.

Ny citylinje
Der er oprettet en ny buslinje, som kører fra Holstebro Trafikterminal til Enghavevej, Sønder Brogade, Slotsgade og Nørreport.

Feriekøreplan
Perioden med ferieplanskørsel er udvidet, så der vil være reduceret kørsel 5 uger i skolernes sommerferie 2018, efterårsferien (uge 42), hverdage mellem jul og nytår, vinterferien (uge 7), påskeferie (mandag, tirsdag og onsdag op til påske) og dagen efter Kr. Himmelfartsferien.

Kørsel efter normalplan og ferieplan er følgende i 2018:
Normalplan: 8/1-9/2, 19/2-23/3, 3/4-9/5, 14/5-29/6, 6/8-12/10 og 22/10-21/12.
Ferieplan:12/2-16/2, 26/3-28/3, 11/5, 2/7-3/8, 15/10-19/10 og 27/12-28/12.

Linje 1 Thorsvej og Døesvej
Frekvensen reduceres fra fire gange i timen til tre gange i timen. Om morgenen bliver der suppleret med en ekstra afgang. Linje 10 mellem Holstebro Trafikterminal og Døesvej er morgen og eftermiddag et supplement til linje 1, og vil blive tilpasset behovet.

Linje 2 Frøjk Møllevej og 3 Niels Kjeldsens Vej og Sønder Alle
De to linjer lægges sammen til en ny linje 2, som betjener Frøjk Møllevej, Vesterbrogade og Sønder Alle. Holstebro Kaserne vil fremover kun blive betjent af rute 252 Holstebro-Idom og 270 Holstebro-Ulfborg/Thorsminde.

Linje 4 Mejrup
Linje 4 deles op i to linjer: Linje 4A Mejrup via Viborgvej og linje 4B Mejrup via Lægårdvej og Højdevej. Både linje 4A og 4B kører en gang i timen, som giver Mejrup to busser i timen.

For flere busser mellem Holstebro og Mejrup via Viborgvej kan henvises til regional rute 28 Holstebro-Haderup-Viborg.

Linje 5 Særkærparken og Idrætscenter Vest
Kun justering af tiderne.

Linje 6 Mejdal og 6P Mejdal, Tvis og Halgård
De to bybuslinjer er ændret til linje 6A Mejdal via Enghavevej og Herningvej samt linje 6B Mejdal, Tvis og Halgård, der også kører via Enghavevej og Herningvej i Holstebro.

Begge linjer har en afgang i timen, linje 6B får dog et ophold sidst på formiddagen. Om eftermiddagen ændres linje 6B, så linjeføringen ændres til Holstebro Trafikterminal, Halgård, Tvis og Mejdal. Herved opnås en mere direkte kørsel mellem Tvis og Mejdal om eftermiddagen, hvilket er en forbedring for medarbejdere på Actona, som bor i Mejdal. De skal ikke længere med bussen omkring Holstebro for at komme hjem fra arbejde.

På grund af myldretidstrafik er der to afgange om eftermiddagen, der ikke kører ind i Mejdal. I stedet for stopper bussen ved stoppestedet på Herningvej.

Linje 7 Ellebæk via Nørre Boulevard
For at opnå sammenhæng med det øvrige bybusnet er linje 7 afkortet, så Choppinsvej, Offenbachsvej, Webersvej og Wagnersvej ikke bliver betjent. Bussen kører ad Beethovensvej direkte ud på Ellebækvej.

Der vil blive etableret nye stoppesteder og flyttet stoppesteder for at afkorte afstanden til stoppestederne for de kunder, som bor i det område, hvor bussen ikke kører.

Frekvensen reduceres fra tre gange i timen til 2 gange i timen. Om morgenen bliver der suppleret med en ekstra afgang til/fra Ellebækvej/Nørre Boulevard.

Linje 8 Rolf Krakesvej, Lægårdvej og Hornshøjparken
Linje 8 nedlægges og betjeningen af området vil ske med linje 4B. For flere forbindelser henvises til rute 283 Holstebro-Hvam Mejeriby-Borbjerg.

Linje 9 Stationsvej og Nyholmvej
Kører tre gange i timen, dog kun to gange i tidsrummet kl. 10.40-12.40.

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.