Skip to main content

Mulighed for at Handels- og Søfartsmuseet flytter ind i værftsdok

Pressemeddelelse   •   Okt 05, 2005 13:00 CEST

Mulighed for at Handels- og Søfartsmuseet flytter ind i værftsdok Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg kan få et enestående nyt hjemsted, der vil vække international opsigt. Muligheden er opstået, fordi både Helsingør Kommune og Handels- og Søfartsmuseets bestyrelse peger på, at museet kan placeres i den dok, der ligger nærmest Kronborg på det tidligere værftsområde i Helsingør. Dermed kommer museet til at ligge mellem slottet og det kommende Kulturværft i de tidligere værftsbygninger. Dok-ideen bliver positivt modtaget af de to største partier i Helsingør, De Konservative og Socialdemokraterne. - Mulighederne ser meget spændende ud, og vi går nu sammen med museet i gang med at undersøge, om det både økonomisk og teknisk kan lade sig gøre at omdanne selve dokken til et museum, siger borgmester i Helsingør Per Tærsbøl (C) og politisk ordfører for Socialdemokraterne, Jørgen E. Hansen. Formanden for Handels- og Søfartsmuseets bestyrelse, Niels Bagge, siger om planerne. - Handels- og Søfartsmuseet ser gerne en fortsat placering i Helsingør og er enig i, at dokken kunne være en spændende mulighed. Et værftsområde, vandet og havnen er en del af vores naturlige miljø, og vi får en attraktiv placering midt i et område, der også værdsætter kultur og kulturarv. Pladsmæssigt vil dokløsningen være interessant, fordi der kan opbygges et moderne museum, som på en langt mere levende måde end i dag kan fortælle historien om dansk søfart og om Danmark som en førende skibsfartsnation. Placeringen skaber efter bestyrelsens opfattelse også mulighed for at samarbejde med det kommende Kulturværft om for eksempel brug af foredragssale, kantine, udstillingslokaler osv. Handels- og Søfartsmuseet og Helsingør Kommune skal blandt andet have lavet en vurdering af, om dok-løsningen rent teknisk kan gennemføres. Samtidig arbejder Handels- og Søfartsmuseets bestyrelse på at søge fondsmidler til projektet. - Vi har ikke svar på alle spørgsmål endnu, men vi arbejder videre med den nye ide og håber, at projektet kan lade sig gøre, siger Niels Bagge og understreger, at der ikke har været lejlighed til at drøfte projektet med de fonde, hvis støtte er nødvendig for at realisere et nyt museum. Handels- og Søfartsmuseet bliver i givet fald en del af arbejdet med fornyelsen af området omkring Kronborg og Helsingør Havn. Den omfattende fornyelse af området gælder etableringen af Kulturværftet og arbejdet med Kulturhavn Kronborg, der er et landskabsprojekt, som skal fremhæve Kronborgs unikke placering. - Et museum nede i dokken giver nogle fantastiske arkitektoniske muligheder, der både tager hensyn til Kronborg, men som også passer perfekt som nabo til Kulturværftet, vurderer Per Tærsbøl. - Museet vil give området en ny dimension, som vi hilser meget velkommen, siger Jørgen E. Hansen. Handels- og Søfartsmuseet savner plads på Kronborg, og samtidig skal Kronborg selv bruge museets nuværende lokaler. Derfor har museet længe ledt efter en ny placering. Mange muligheder har været diskuteret, men med dok-løsningen kan museet blive i Helsingør. Viser det sig imidlertid, at dokløsningen ikke kan lade sig gøre, er kommunen åben overfor at forsøge at indpasse Handels- og Søfartsmuseet på et mindre udstillingsareal i Kulturværftets 1. etape. Finansieringen skal i givet fald også ske med fondsmidler. - Jeg ved, at det vil glæde rigtigt mange, hvis vi finder en løsning for museet. Hvis der skal være plads i Kulturværftets 1. etape, stiller det krav til arkitekternes kreativitet at forøge rummeligheden i de relativt snævre rammer, men vi må se, hvad arkitekterne eventuelt kan komme op med, siger Per Tærsbøl. Slots- og Ejendomsstyrelsen, Fonden Realdania og Helsingør Kommune indgår i et partnerskab om projekt Kulturhavn Kronborg, der skal fremhæve Kronborgs placering, og partnerskabet ser positivt på, at museet og kommunen får undersøgt om dokløsningen kan lade sig gøre. Desuden etablerer Helsingør Kommune et Kulturværft på havneområdet. Yderligere oplysninger kan fås hos Flemming Jensen Kommunaldirektør i Helsingør Kommune Tlf.: 49 28 20 10 Dan Pode Poulsen Adm. chef, Danmarks Rederiforening Medlem af bestyrelsen i Handels- og Søfartsmuseet Tlf.: 33 11 40 88 Kort om Handels- og Søfartsmuseet 90 år på Kronborg 1. august 1915 slog det nye museum for dansk søfart dørene op på Kronborg Slot. Udstillingerne har således i mere end 90 år dannet ramme om Danmarks nationale museum for handel og søfart og dermed formidling af et stykke dansk kulturarv. I årene fra 1915-2005 har museet undergået mange forandringer. I perioden 1925-37 gennemgik Kronborg Slots indre således en fuldstændig restaurering og museet fordoblede sit udstillingsareal. Museets nuværende direktør Hans Jeppesen tiltrådte i 1981. I 1986 blev museet tildelt den tidligere hovedbygning på kaserneområdet. Denne bygning blev den fremtidige administrationsbygning med indretning af kontorer, bibliotek, arkiver og registre. Kulturministeriet bevilligede i 1998 Handels- og Søfartsmuseet et ekstraordinært tilskud til indretning af magasiner. Disse magasiner rummer i dag mere end 4000 maritime malerier, 500 skibsmodeller, navigationsudstyr, galionsfigurer, skibsornamenter og mange andre genstande, som museets udstillingslokaler på Kronborg Slot ikke har plads til at vise for publikum. 2000 blev året for opstart af de helt store digitaliseringsprojekter på Handels- og Søfartsmuseet. Bibliotekets store bogsamling om dansk søfart blev med bevilling fra bl.a. Biblioteksstyrelsen gjort elektronisk tilgængeligt. Herefter fulgte en digitalisering af museets store fotosamling, der rummer mere end 150.000 fotos, hvoraf omkring 21.000 i dag er tilgængelige fra museets hjemmeside . Læs mere på http://www.maritime-museum.dk/

M/S Museet for Søfart er et landsdækkende specialmuseum for dansk søfart fra middelalderen til i dag. Museet er en statsanerkendt og selvejende institution. Museet har i 98 år ligget på Kronborg Slot, men åbnede i 2013 med nye faciliteter og udstillinger i et nyt prisvindende museumsbyggeri tegnet af BIG – Bjarke Ingels Group. M/S Museet for Søfart ligger i Helsingør.