Albertslund Kommune

Albertslund er en Forstad på Forkant

Nyhed   •   Apr 24, 2012 10:50 CEST

Kommunalbestyrelsen i Albertslund har netop vedtaget ”Forstad på Forkant”, der er en strategi for Albertslunds udvikling frem mod 2015. Strategien er blevet til i et samarbejde mellem borgere, medarbejdere og politikere. Strategien bygger på visionen for Albertslund, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2003. Borgmester Steen Christiansen udtaler:

"Byens vision og mærkesager udgør stadig fundamentet for byen, men med 11 tydelige mål i Forstad på Forkant skal vi sammen rykke Albertslund 11 skridt frem. Det skal vi bl.a. lykkes med ved at skaffe 2000 flere arbejdspladser til byen og skabe endnu mere samspil mellem kommunen, erhvervslivet, foreningerne og borgerne."

Udover 2000 nye arbejdspladser er de 11 mål blandt andet at få flere unge albertslundere til at tage en ungdomsuddannelse, understøtte og øge forudsætningerne for at indgå i fællesskaber, sikre en levende by og tiltrække nye, unge familier til kommunen.

Og det er ifølge Steen Christiansen den demokratiske samtale, der sikrer mangfoldigheden i fællesskabet "Albertslund". Et stærkt velfærdssamfund, der tager hånd om borgernes fælles liv og giver den enkelte borger muligheder for at folde sit liv bedst muligt ud.

"Det er derfor vi i den nye strategi for Albertslund sender nogle klare signaler om, hvor vi politisk forventer, at vi – politikere, borgere og medarbejdere – ambitiøst rykker. Og det er ikke tilfældigt, at jeg siger "vi", for vi skal rykke sammen, fordi Albertslund er et demokratisk fællesskab, der vægter relationen mellem borgere, politikerer og medarbejdere højt. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen i december også en politik for borgerinddragelse." Siger Steen Christiansen

__________________

Fakta om Forstad på Forkant

Forstad på Forkant er strategien for Albertslunds udvikling frem mod 2015. Den opfylder kravene til tre forskellige publikationer, som kommunen er forpligtiget til at udarbejde: En kommuneplanstrategi, en agenda 21 strategi og en kvalitetskontrakt. Kommuneplanstrategien udpeger retningen for byens udvikling og lægger op til den kommende kommuneplan, som skal være færdig i 2013. Agenda 21 strategien viser, hvordan der skal arbejdes med miljøet, og kvalitetskontrakten beskriver udviklingen af kommunens service til borgerne.