ALECTIA A/S

ALECTIA hjælper vandselskaber og forsyninger med udbud og rammeaftaler

Nyhed   •   Okt 23, 2012 21:40 CEST

Tidligere har vandselskaber ofte brugt faste virksomheder og leverandører til at løse opgaver, der aldrig kom i udbud. I dag betyder en strammere regulering i dansk og europæisk lovgivning skærpede krav om konkurrenceudsættelse, og ALECTIA er en erfaren samarbejdspartner ved udbud og indhentning af rammeaftaler.

Når vandselskaber skal have løst en opgave, har mange traditionelt valgt at indgå aftaler med de selskaber og leverandører, der i årevis har klaret jobbet. Fordelen er, at entreprenørerne og leverandørerne kender selskabets behov, ledningsnet, pumpestationer og øvrige anlæg på forhånd. Derfor kan de hurtigt træde til og løse akutte opgaver.

Oftest har disse aftaler været til fordel for både entreprenører, leverandører og vandselskaber. Imidlertid har kontrakterne ikke altid været sendt i udbud. I dag reguleres området med vandsektorlovens krav om intern overvågning, tilbudsloven og EUs udbudsdirektiver, og der er behov for, at regler for udbud og konkurrenceudsættelse overholdes. Det kan ALECTIA hjælpe med.

Rammeaftaler letter processen
Det kan være tidskrævende og besværligt at sende selv mindre opgaver i konkurrence. Derfor kan det være en fordel at indgå en rammeaftale med en eller flere entreprenører og leverandører, der kan løse løbende og/eller større opgaver, uden de skal udbydes særskilt. ALECTIA har omfattende erfaring med at udforme og udbyde sådanne rammeaftaler for vores kunder.

En rammeaftale kan omfatte opgaver som:

  • Analysearbejde
  • Spuling og tv-inspektion af spildevandsledninger
  • Vedligeholdelse og udskiftning af ledninger ved opgravning
  • Rørsprængning af forsynings- og afløbsledninger
  • Strømpeforing af afløbsledninger
  • Indkøb af rør og komponenter
  • Transport af slam

EU-udbud af tv-inspektion og spuling m.m.
For Greve Solrød Forsyning A/S har ALECTIA udarbejdet en udbudsbekendtgørelse for et offentligt EU-udbud af tv-inspektion og spuling af kloaker. Bekendtgørelsen er udarbejdet i henhold til EUs udbudsdirektiver og desuden Erhvervsministeriets direktiv ABService 2003, da det drejer sig om en tjenesteydelse. ALECTIA har udarbejdet alle relaterede dokumenter fra drejebog til udbudsbrev, AB, TAG, TBL osv.

Udbuddet drejer sig om tv-inspektion af kloakrør og spuling samt bortkørsel og håndtering af slam m.v. fra ca. 85 km kloaker i Greve og Solrød kommuner. Den økonomiske ramme er op til 5 mio. kr., og tv-inspektionen gennemføres som et led i en fornyelsesplanlægning af hele områdets kloaksystem. ALECTIA er med til at sikre en glat proces, der overholder alle danske og europæiske regler for udbud og konkurrenceudsættelse.

ALECTIA er ekspert i udbud
ALECTIA har mange års erfaring som byggerådgiver og har et indgående kendskab til udbudsprocesessen. Vi bistår vandselskaber med valg af udbudsform og udbud af såvel rammeaftaler som konkrete entrepriser og sikrer, at de sker i henhold til gældende direktiver.