COK

CBS ny sponsor på lederprisen

Nyhed   •   Aug 02, 2012 13:13 CEST

God faglig ledelse på alle niveauer skal være med til at løfte de fremtidige udfordringer i den offentlige sektor, mener CBS. Derfor støtter CBS Masteruddannelser nu op om Den Kommunale Lederpris som ny sponsor for prisen til institutionsledere. 

KMD og BDO sponsorerer prisen for tredje år i træk – KMD som sponsor for toplederprisen og BDO som sponsor for afdelingslederprisen. Og nu har CBS meldt sig som sponsor for den tredje pris, nemlig prisen til institutionsledere. 

Mikael Esmann, Communications & Marketing Manager ved CBS Masteruddannelser, udtaler: "CBS har valgt at støtte Den Kommunale Lederpris, fordi prisen har vist sin berettigelse og har fået sat ledelse og lederskab på dagsordenen i kommunerne. Med så mange indstillede ledere hvert år er det tydeligt, at netop ledelse og lederskab er vigtigt for de ansatte i kommunerne."  

"God ledelse er noget alle medarbejdere forventer i dag, og netop derfor er vi glade for, at det også er blevet muligt at fremhæve de gode eksempler blandt kommunale ledere. Den store interesse der er for prisen har endvidere bekræftet os i, at Den Kommunale Lederpris på kort tid er blevet anerkendt i hele Danmark og de ledere, der modtager prisen fremstår som forbilleder og inspirationskilder for mange andre ledere rundt om i landet." 

I COK, der er initiativtager til prisen, er man glade for CBS’ sponsorat: “At CBS nu går med i Lederprisen er særligt interessant, fordi CBS har markeret sig betydeligt på området for lederuddannelse og lederudvikling – både privat og offentligt, statsligt og kommunalt”, siger Ib Oustrup, direktør i COK og fortsætter: 

“Med KMD, BDO og CBS består sponsorholdet bag Den Kommunale Lederpris nu af førende virksomheder på it-, revisions- og uddanneles- og forskningsområdet. Det skaber et helstøbt perspektiv omkring Lederprisen at have så stærke sponsorer med om bord, så vi er naturligvis glade for, at de er med til at støtte op om god kommunal ledelse og Den Kommunale Lederpris.“
 
Innovation og faglighed skal være drivkraften
På CBS er sponsoratet af Den Kommunale Lederpris en naturlig forlængelse af uddannelsesinstitutionens eksistensgrundlag. Man er nemlig ikke i tvivl om, at god ledelse og lederskab skal være med til at løfte de udfordringer den offentlige sektor står overfor. Og her kan innovation, som er årets tema, være med til at skabe fokus på nye muligheder og løsninger:  

“Det handler om at bidrage til at højne den faglige kvalitet af ledelse og lederskab.  Vi håber selvfølgelig også, at vi med denne støtte kan anspore kommunerne til at bakke op om at fremme fagligheden blandt alle deres ledere uanset om det er på institutions-, afdelings- eller topledelsesniveau”, siger Mikael Esmann fra CBS. 

Den Kommunale Lederpris
www.lederprisen.dk kan du frem til den 15. august 2012 indstille den leder, der fortjener en udmærkelse. Efter indstillingsperiodens afslutning gennemgår konsortiet bag Den Kommunale Lederpris alle de indstillede kandidater og udvælger ni nominerede ledere, tre fra hver kategori. De ni nominerede offentliggøres på KL's Ledertræf den 11. september 2012, og de tre vindere kåres ved et event i november 2012. Prisen er sponsoreret af KMD, BDO og CBS. 

COKs Advisory Board udgør dommerpanelet, der voterer blandt de nominerede og kårer de tre vindere. COKs Advisory Board består, foruden formand Christian Nissen, af topchefer fra kommuner og private virksomheder samt en række forskere inden for offentlig ledelse. Læs mere om COKs Advisory Board her: www.cok.dk/advisory-board.

Konsortiet bag Lederprisen
Den Kommunale Lederpris uddeles af et konsortium, som består af COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Kommunaldirektørforeningen, IDA, DJØF, Teknisk Landsforbund, HK Kommunal, BUPL, Skolelederne, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, SL, DSR og FOA.