Consafe Logistics

Cloud – fordele, faldgruber og forretningsmuligheder

Nyhed   •   Okt 01, 2012 10:18 CEST

Mikael Öwall, Chief Technical Officer i Consafe Logistics, skærer igennem hypen omkring cloud computing og giver her et overblik over fordele og faldgruber for forretningen.

Der er meldt skyet vejr over hele verdens IT-landskab i disse år. Cloud er en af de stærkeste tendenser i IT-verdenen i øjeblikket. Men er der noget om snakken, eller er det et diffust modeord uden reelle fordele for forretningen?

Analysehuset Gartner Group peger i deres ”IT Predictions 2012” på, at cloud vil forandre IT-landskabet radikalt. IT-afdelinger har de sidste mange år investeret tungt i opbygningen af færdigheder og systemplatforme, men mange IT-chefer har stadig udfordringer med at dokumentere, at IT skaber værdi og ikke bare omkostninger. Cloud kan ændre på den tendens.

Cloud er ifølge Gartner sammen med sociale medier, mobile løsninger og væksten i information de fire mest afgørende drivkræfter i nutidens IT-landskab. De kalder de fire drivkræfter for CSMI (cloud, social media, mobile, information), hvor:

  • C = cloud står for leveringen,
  • S = sociale medier står for adfærden,
  • M = mobile står for adgangen, og
  • I = information står for den analytiske platform, der genererer beslutningsgrundlaget.

Slip kontrollen

Daryl Plummer, Managing VP and Gartner Fellow hos Gartner Group, udtaler: "CSMI skaber faktisk radikale forandringer inden for IT. IT-afdelingen er i færd med at transformere sig fra et teknologi- og omkostningscenter til i stedet at være et value center. IT-afdelingen vil i højere grad outsource alle commodity-aktiviteterne og i stedet fokusere på de sidste 20 % af aktiviteterne, som er de reelle værdiskabere, det der virkelig differentierer virksomheden fra konkurrenterne. IT-afdelingen kan ikke fastholde en tæt kontrol med virksomhedens ICT (information and communication technology, red.), så de skal i stedet fokusere på områder som hosting, sikkerhed, big data, BYOD (bring your own device, red.) etc.".

Vi har talt med Mikael Öwall, Chief Technical Officer i Consafe Logistics om fordele, faldgruber og forretningsmuligheder i cloud.

Hvad er din definition af cloud?

Begrebet cloud spænder over alt fra "Infrastructure as a Service" (IaaS) til fuldblods "Software as a Service" (SaaS) i kombination med en "pay as you go prismodel". I den ene ende af spektret (IaaS) er det et spørgsmål om ikke at eje og håndtere hardware. I den anden ende er det mere et ønske om, at "IT bare skal være der". Mange tolker cloud som den øvre del af dette spekter (SaaS), hvor der er gode muligheder for frit at vælge løsninger og leverandører inden for commodity-feltet, altså løsninger der er standardiserede handelsvarer.

Når vi taler forretningskritiske IT-løsninger, altså løsninger der tilfører virksomheden en konkurrencemæssig fordel, placerer cloud sig et sted i midten eller den øvre del af spektret: Helt sikkert SaaS men med langtidsholdbare partnerskaber med pålidelige løsningsleverandører, der garanterer holdbare SLA’er (service level agreements).

Et andet kendetegn ved cloud er overgangen fra faste omkostninger til variable omkostninger, hvor virksomheden kun betaler for IT-driften i den udstrækning, virksomheden forbruger den.

Er cloud hype eller en langtidsholdbar tendens – og hvorfor?

Cloud er helt bestemt et langtidsholdbart koncept. Fra et teknisk synspunkt er det bare endnu et virtualiseringsniveau, hvor du i stedet for at "købe" software fra en intern computerafdeling, køber det hos en ekstern leverandør, og du opererer det via en bredbåndsforbindelse fra en fjernbetjent server. Men der er da elementer af hype i cloud. Nogen ser ud til at forvente, at alt vil blive "pay as you go", hvor der ikke er noget behov for at investere, der er kun korttidsforpligtelser. Sådan er det i dag for commodity-løsninger, ja; men sådan er det langt fra for forretningskritiske løsninger, og sådan bliver det formentlig heller ikke foreløbig. Når vi taler forretningskritiske løsninger vil tætte partnerskaber, SLA’er, fælles udvikling etc. fortsætte med at være det vigtigste.

Hvad ser du som de største fordele ved cloud?

Fordelene omfatter reduceret behov for at investere i intern IT-infrastruktur og IT-medarbejdere, kortere gennemløbstider fra beslutning til implementering, mulighed for fleksible prismodeller, betaling per forbrug – det sidste gælder særligt for hardware. Der er også den strategiske fordel, at IT-afdelingen i højere grad kan bruge sin tid og sine kompetencer på de reelt værdiskabende IT-opgaver og slippe for at bruge ressourcer på standard commodity-løsninger og rutinepræget vedligeholdelse. Det åbner op for en mere offensiv brug af IT som konkurrenceparameter.

Hvad ser du som de største ulemper ved cloud?

Der er to store risici: 1) Der er behov for at opbygge en vis kompetence for at få fuld valuta for pengene som SaaS-forbruger og –kunde. 2) En fuldt udfoldet SaaS-strategi kan gøre virksomheder sårbare over for nedbrud i internetforbindelsen, hvis integrationen af cloud-løsningen ikke er implementeret godt nok. For de virksomheder, der allerede har implementeret en fuldt udviklet WAN (wide area network) forbindelse med en høj SLA, er sårbarhed over for udfald i forbindelse ikke et problem.

Hvilke typer organisationer har størst gevinst af cloud?

Organisationer, der har godt styr på egen centraliserede IS/IT (informationssystemer/informationsteknologi, red.) drift, vil have nemmere ved at integrere en SaaS-løsning – i hvert fald set fra en teknisk synsvinkel. Men man kan også argumentere for, at virksomheder uden et professionelt IT-setup har det største gevinstpotentiale ved cloud, eftersom de ikke behøver at investere så meget i de interne centraliserede løsninger. Hvis cloud bliver godt eksekveret, vil gruppen af middelstore virksomheder med decentraliseret IT-drift have mulighed for at opnå den største gevinst.

Hvordan forventer du cloud vil udvikle sig i de kommende år?

Jeg forventer at se både mere udvikling og større udbredelse af cloud løsninger, særligt inden for langtidsaftaler omkring forretningskritiske driftsløsninger vil vokse i omfang og betydning.

Hvordan har cloud påvirket jeres produkter eller serviceydelser?

Den tekniske arkitektur i vores produkter har i lang tid understøttet kravene til en SaaS implementering. Det er en konsekvens af outsourcet hosting, som længe har været en standard implementeringsmodel for vores produkter.

Hvordan forventer du, at cloud vil være en del af udvklingen af jeres produkter og serviceydelser i de kommende år?

Outsourcet hosting (IaaS) er allerede en standard implementeringsmetode for os. Næste skridt er at sammensætte den samlede SaaS-pakke for vores kunder, hvor én leverandør leverer både infrastruktur, platform, software og serviceydelser pakket sammen i én SLA (service level agreement). Teknisk set er vi klar til at levere det hele som cloud, det handler mere om at etablere aftaler som del af langtidsorienterede partnerskabsaftaler med vores kunder.