DLG

Danespo udfordret af lave priser og høje udbytter samt frasalg

Nyhed   •   Aug 27, 2015 09:41 CEST

Danespo-koncernen kom ud af 2014/2015 med et tilfredsstillende resultat på knap 6 mio. kr., da året var præget af lave kartoffelpriser og ekstraordinære indtægter. Der er samtidig flere succeser og konstruktive tiltag fremadrettet.

Danespo-koncernens omsætning faldt med 76 mio. kr. til 400 mio. kr. i regnskabsåret 2014/2015, og resultatet efter skat blev på 5,9 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. året før.

”Vores omsætning er faldet med 16%. Størstedelen af det fald skyldes frasalg af Danimex-selskaberne, der rummede aktiviteter uden for vores kerneforretning og lukningen af Danalpo i Algeriet,” forklarer adm. direktør i Danespo, Steen Bitsch, der tilføjer:

”Nu er Danespo tilbage ved sine kerneaktiviteter, som vi prioriterer, og vi tænker således ikke længere i frasalg.”

Samtidig har selskabet lagt Danespo Holding, Danespo A/S og Danespo Food sammen for at rationalisere, arbejde mere lean og udnytte synergier på tværs af selskaberne. Spisekartoffelpakkerierne og læggekartoffelforretningen har dermed ikke længere forskellig ejerstruktur. Nu er Danespo A/S ejet ligeligt af DLG og DLF samt 2% ejet af avlere og medarbejdere.

Lave afregningspriser
Lave priser på spisekartofler har generelt være gældende i EU.

”Inden for spisekartofler er det lykkedes at fastholde omsætningen trods det, at spisekartoffelmarkedet har været præget af et stort overudbud, der resulterede i katastrofalt lave afregningspriser. Helt i tråd med andre landbrugsprodukter kan en del af prisproblemet her tilskrives fravær fra det russiske marked, der tidligere har fungeret som ventil for overskudsmængder,” uddyber Steen Bitsch, der samtidig kan se, at kartoffeludbytterne i EU stiger.

Følger sortsstrategien
I Tyskland er Danespos omsætning faldet på læggekartofler pga. lave priser – men mængdemæssigt er der en betydelig fremgang, og det gælder i høj grad sorter fra Danespos egen sortsportefølje, hvilket følger den sortsstrategi, som Danespo arbejder med.

”Vi ser en stærkt stigende formkurve for vores egne sorter, og idet vi sammen med KMC har købt alle sorterne af LKF Vandel, begynder vi at tegne rammerne til fremtidens forædlingsstruktur i Danmark. Det giver rigtig god mening, at vi tager teten – til gavn for ejere og avlere,” siger Steen Bitsch.

Entré i Holland
Dertil kommer, at Danespo nu gør klar til at etablere sig i Holland med eget selskab, for der er et betydeligt organisk vækstpotentiale, specielt med henblik på udviklingen af egne sorter.

”Vi ser meget gode muligheder for Danespo Holland, idet vores omsætning på pommes frites-kartofler med sorterne Folva og Royal er klart stigende. Det er et attraktivt marked,” understreger Danespo-direktøren.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør i Danespo, Steen Bitsch, mobil 2049 2175 eller formand for Danespo, Truels Damsgaard, mobil 4013 3465.