LetsGo

Delebiler er en del af en bæredygtig udvikling

Nyhed   •   Nov 24, 2016 07:25 CET

3/4 af Europas forbrugere siger, at de prøver at støtte brands og virksomheder, der vil gøre en forskel.

Det var et af budskaberne hos de britiske rådgivningsfirmaer GlobeScan og SustainAbilitys under konferencen Sustainable Brand, der blev afholdt i København tilbage i september 2016. Dog viste deres undersøgelser samtidig, at 2/3 af respondenterne ikke kan komme i tanke om en virksomhed, der bygger på bæredygtighed og medansvar i samfundet.

Et holdbart kredsløb

LetsGo er det eneste delebilkoncepter, der leverer en bæredygtig service og har en dokumenteret, positiv effekt på trængsel – Men hvad betyder det egentlig helt konkret at levere en bæredygtig service?

Den typiske definition af bæredygtighed baserer sig på, at nulevende generationers forbrug ikke sker på bekostning af kommende generationers basale behov for et godt liv. Her tænkes der derfor på, at man i fællesskab skaber et holdbart kredsløb for fx ressourcer, miljø og natur, der kan gives videre fra generation til generation.

Bæredygtighed i hverdagen

Det er igennem vores daglige valg, at vi former morgendagens samfund. Bæredygtighed handler derfor også om, hvordan vi vælger at transportere os fra A til B i hverdagen. Delebiler kan erstatte behovet for at eje en bil selv og samtidig reduceres antallet af biler på vejene. Det skyldes, at delebilsbrugere kun kører i bil, når der er et egentligt behov for kørsel, og herigennem skabes der en positiv effekt på miljøet.

Ved at dele en bil med andre reducerer man forbruget af vores fælles ressourcer, samtidig med at man sparer omgivelserne for flere biler på vejene. Internationale rapporter fra konsulentbureauet McKinsey og forskning fra DTU har bl.a. vist, at én enkelt delebil kan fjerne seks privatejede biler fra vejene. 

Mindre spild i hverdagen

Ved at dele bil med naboen i kvarteret er man sammen om at skabe en bæredygtig udvikling til gavn for de kommende generationer. Derfor tager vi i LetsGo ikke bare ansvar for den grønne udvikling, vi ønsker i samfundet, men det gør vores medlemmer også.

LetsGo er non-profit, og derfor giver vi i fællesskab med vores medlemmer alt overskud til at forbedre og udbrede delebilskulturen i Danmark. Sammen er vi med til at skabe et bæredygtigt forbrug, hvor vi forbruger mindre og skaber mere.