EG A/S

Digital Kommune: EOJ-løsning skal understøtte datadreven forvaltning

Nyhed   •   Maj 17, 2016 08:49 CEST

Andelen af ældre i den danske befolkning vokser. Blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning viser, at antallet af ældre vil vokse uafbrudt i de næste 40 år.

Derfor er der allerede nu behov for nytænkning på ældre - og omsorgsområdet i form af digitale løsninger, der gør det muligt for kommunerne at forenkle arbejdet og agere hurtigt på baggrund af data fra mange kilder.

Tilsvarende økonomiske overslag tyder nemlig på,at de tilgængelige resurser i bedste fald vil være uændrede, mens borgernes behov og forventninger til de kommunale velfærdsydelser til gengæld vokser.

Behov for datadrevne løsninger
Nytænkning og fagligheden bliver hurtigt et must, når det ikke længere vil være muligt at spare mere på varme hænder og reducere serviceniveauet for ældre medborger med de særlige behov, der opstår som følge af alderdom, funktionsnedsættelser og aldersrelaterede sygdomme som fx demens.

Udviklingen kalder med andre ord på både kendte og hidtil usete kommunale servicemodeller med øget inddragelse af borger og civilsamfund, støttet af redesignede it-værktøjer, der gør det muligt for kommunen at arbejde smart og datadrevet på ældre og omsorgsområdet. Målet er cost-effektive individualiserede indsatser med borgeren i fokus, hvor færre hænder kan gøre mere, idet de enkelte indsatser målrettes og optimeres med udgangspunkt i videndeling og effektmåling.

EOJ-løsning fra EG
Derfor entrerer EG nu EOJ-markedet med en helt ny digital understøttelse af såvel kendte som fremtidige behov på forvaltningsniveau samt udføreniveau, både hvad angår hjemmepleje og plejehjem.

Løsningen tager afsæt i stabile, gennemtestede teknologier, der allerede anvendes på det specialiserede socialområde, kombineret med sammenhængende cutting edge teknologier med fokus på automatiseret sagsbehandling, brugervenlige selvbetjeningsløsninger, brugervenlige mobile platforme og big data til såvel forecast som evidensbaseret styring af resurser og økonomi. Samtidig samarbejder løsningen med og bygger på KOMBITs EG DHUV inCorp-løsning og EGs egen DUBU-lignende løsning til børn og unge-området.

Myndighedssystemet EG DHUV inCorp løser i dag myndighedsopgaven på voksen/handicap-området inklusiv misbrug og psykiatri i en trediedel af landets kommuner. Løsningen udgør grundstammen i den kommende EOJ-løsning, der løser myndighedsopgaven på ældre- og omsorgsområdet inklusiv en række af de kommende sundhedsopgaver.

EG kan med afsæt i den eksisterende unikke EG DHUV-løsning levere en lige så unik løsning til ældre- og omsorgsområdet. En løsning, der understøtter Fællessprog 3 og dermed også det eksisterende behov for tværsektorielt overblik, økonomisk styring og kontrol kombineret med fremtidens voksende behov for en faglig understøttelse af de stadigt mere komplekse plejeopgaver på ældreområdet, både på forvaltnings- og institutionsniveau.