DLG

DLG med i netværk om forskning og teknologi

Nyhed   •   Maj 06, 2014 22:20 CEST

Johanne Rønnow Olsen, souschef i DLG, er optaget i Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Her er god mulighed for at knytte forskning og erhvervsliv tættere, og det ligger godt i tråd med DLG's ønske om at have fokus på innovation.

"Jeg er glad for at blive optaget i dette forskningsnetværk, da jeg mener, at det er helt afgørende, at der kommer et tættere samspil mellem forskningsinstitutioner og dansk erhvervsliv. På denne måde får vi forskningsviden derud, hvor den kan bruges. I virksomheder som DLG kan det fx være nye produktionsmetoder", siger Johanne Rønnow Olsen, der er souschef i DLG Supply.

At danne bro mellem forskning og erhvervsliv
ATV's mærkesager er at styrke teknologi og naturvidenskab i uddannelsessystemet og at styrke dansk konkurrenceevne gennem teknologisk udvikling. ATV står bag Erhvervs ph.d'en, som også Johanne Rønnow Olsen har gennemført, og målet med phd'en er netop at skabe bro mellem forskning og erhvervsliv.

"ATV's arbejde er vigtigt, fordi vi skal have den nyeste viden og forskningsresultater fra universiteterne ud i virksomhederne for at kunne bevare konkurrenceevnen. Det gælder også for en produktionsvirksomhed som DLG, hvor vi fx kan øge kvaliteten og lønsomheden ved at bruge den nyeste produktionsteknologi. Vi vil også gerne have fagligt dygtige kandidater ud og arbejde hos os, og fortsat få integreret viden i vores ydelser" siger Johanne Rønnow Olsen.

Nye medlemmer har vidt forskellig baggrund
De 40 nye medlemmer, som nu bliver optaget i Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV), har meget forskellig baggrund, nogle kommer fra forskningsverden som KU, CBS og DTU, og andre kommer fra det private erhvervsliv og er ansat i virksomheder som Novo, Coloplast, Grundfos og Oticon. Fælles er, at de alle er udpeget på grundlag er deres faglighed inden for teknisk videnskab, naturvidenskab eller sundhedsvidenskab og de resultater, som de har skabt indenfor deres felt.

ATV er en uafhængig medlemsorganisation
ATV er en privat, uafhængig organisation, som baserer projekterne på medlemmernes frivillige arbejde. Medlemskabet er livsvarigt, og med de nyoptagne har ATV 690 medlemmer. Som akademimedlem forventes man at yde en indsats i Akademiet til gavn for samfundet i det omfang, ens arbejdsmæssige og andre forpligtelser tillader det. De nye medlemmer vil derfor blive inddraget i ATV's projekter og aktiviteter, og de har også mulighed for selv at foreslå nye initiativer.

De 40 nye ATV-medlemmer