DLG

DLG’s energiforretning leverer rekordindtjening på 220 mio. kr. før skat

Nyhed   •   Feb 24, 2016 13:45 CET

  • Nyt, visionært partnerskab i DCC Energi i Danmark er kommet særdeles godt fra start
  • Tyske Team AG leverer igen en meget tilfredsstillende indtjening

Kerneforretningsområdet Service & Energi bidrog i 2015 med en omsætning på 14,0 mia. kr. og den største indtjeningsmæssige fremgang af DLG-koncernens tre kerneforretningsområder med et resultat på 220 mio. kr. før skat og gevinst ved frasalg.


”Det meget flotte resultat inden for Service & Energi er skabt dels i det nye ambitiøse partnerskab DCC Energi på det danske marked, og dels ved en meget tilfredsstillende indtjening i vores tyske datterselskab Team AG. Det er to helt forskellige setup, men begge er velfungerende enheder, der på hver sin måde skaber bundlinje og synergier,” siger Lars Sørensen, Group COO i DLG.

Samarbejdet om DCC Energi, som DLG ejer 40% af, har knapt et halvt år på bagen og har fået en optimal opstart. Samarbejdet handler i dag udelukkende om at generere resultater og skabe fælles synergier for derved at udbygge serviceniveauet over for kunderne.

”Det er meget tilfredsstillende at se, hvordan DCC Energi griber den nye situation an og udnytter mulighederne, så vi kan tilbyde kunderne en bredere og mere konkurrencedygtig energiportefølje. Samtidig er der skabt et bedre omkostningsmæssigt setup, og vi forventer at få fuld effekt af synergierne i 2016 og en generel fortsat positiv udvikling i aktiviteterne med sigte på en øget markedsandel,” siger Lars Sørensen.

Team AG har fortsat den tilfredsstillende udvikling fra 2014 og har i 2015 fulgt målplanerne og indfriet forventningerne til året. Det er sket ved at reducere omkostningerne og ved at indføre en ny struktur på salgskontorerne. 80% af omsætningen inden for Service & Energi kommer fra Tyskland. 

”Team leverer igen en solid indsats og et meget tilfredsstillende resultat, selv om konkurrencesituationen på energimarkedet er intensiveret, og efterspørgslen har været påvirket af det milde vejr,” siger Lars Sørensen.

”Til gengæld har byggemarkederne i Team kørt med topfart hele året og udviklet sig tilfredsstillende, så de har fastholdt det høje indtjeningsniveau. Det har bl.a. smittet af, at området i 2014 blev styrket via opkøbet af Bauen & Leben, der driver 26 byggemarkeder i Nordrhein-Westphalen. Den integration er forløbet meget tilfredsstillende, og vi er overbeviste om, at Team generelt vil ekspandere gennem organisk vækst og løbende opkøb,” siger Lars Sørensen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Lars Sørensen, Group COO, DLG-koncernen: +45 6010 5009; lso@dlg.dk