Itello AB

Endelig alle forsikringer i samme livsforsikring system!

Nyhed   •   Jun 20, 2013 14:55 CEST

Anden weekend i 2013 flyttedes ca. 250.000 gruppelivsforsikringer fra Swedbank Försäkring til Inca. Det indebærer, at Swedbank Försäkring nu har ét (1) system til al administration af sine godt 1.800.000 livsforsikringer.

Skiftet fra NYFS, det gamle system, til Inca indebærer, at Swedbank Försäkring får en række fordele. "Nu har vi et moderne Windows-miljø til alle forsikringer. Det gamle system lå på en bedaget og umoderne server, som risikerede at forårsage ydelsesproblemer og driftsforstyrrelser. Forøget driftssikkerhed er blandt de vigtigste aktiviteter i virksomhedsplanen, siger Kristine Nordin, projektleder hos Swedbank Försäkring.

Overflytningen gør desuden forsikringerne nemmere at håndtere for både rådgivere, kunder og vores medarbejdere i administrationen. Nu når alle administratorer arbejder i samme system, kan vi fordele arbejdsopgaverne meget nemmere. Inca giver os en anden række fordele i og med, at det er et mere moderne og stabilt forsikringssystem. Færre integrationer reducerer kompleksiteten og reducerer omkostningerne. Integrationer med internetbanken og bankkontosystemet bliver eksempelvis det samme for alle forsikringsprodukter. Behovet for omfattende systemtest mindskes også, fortsætter Kristine Nordin.

Effektivt samarbejde på alle niveauer

Dygtige og entusiastiske projektdeltagere samt et effektivt samarbejde mellem Swedbank Försäkring, Swedbank Group IT og Itello er nøglen til den fremgangsrige overgang, mener Kristine Nordin. - Alle har arbejdet rigtigt hårdt på kort tid. Det er skønt at se, hvilke resultater vi kan præstere, når vi samarbejder.

En lang rejse

Allerede i løbet af senefteråret 2011 påbegyndtes afviklingsprojektet af det gamle system. Af økonomiske årsager blev det sat i bero for derefter at blive genoptaget i 2012. I foråret intensiveredes vores arbejde i takt med, at vi nærmede os juni. Selvom NYFS tømmes for forsikringer, vil portalen være åben i yderligere nogle måneder. Dette skyldes, at evt. kundeforespørgsler, der indløber nu, skal kunne håndteres. Det er lærdom, vi har taget med os fra vores forrige systemmigrering til Inca i 2010. Dengang flyttede vi gradvist 1.350.000 fondsforsikringer fra SFF til Inca med begge systemer i produktion. Det var vigtigt, at kunderne kunne foretage fondsudskiftning, uanset hvilket system fondsandelene var registreret i, hvilket fik os til at vælge en trinvis migrering på daværende tidspunkt. Det forklarer Johan Modig, projektleder for Itello for begge migreringer hos Swedbank Försäkring.

Det er nemt at se alle de fordele, der medfølger, når man kun har ét system til administration af alle sine forsikringer. Mange af de fordele, som effektiv administration og lavere forvaltnings- og driftsomkostninger medfører, indtræffer desuden umiddelbart efter implementeret migrering af forsikringsporteføljen. Det gælder om at finde et godt virksomhedsmæssigt leje i god tid, når det drejer sig om at gennemføre et migreringsprojekt. Både systemet til ud- og indfasning er i produktion, hvilket stiller høje krav til risikohåndtering. De forskellige systemer ser forskellige ud i forhold til teknologi, begreber og dataindhold. Nøglekompetencer for systemet er afgørende af hensyn til fremgang. Kort sagt er migreringsprojekter komplekse og ressourcekrævende. Af samme årsag er det ekstra interessant at se, hvordan det endnu engang er lykkes for Swedbank Försäkring at skabe fremgang på alle planer i dette produktsats, siger Johan Modig.

Vil du vide mere?

Kontakt en af projektlederne:
Swedbank Försäkring: kristine.nordin@swedbank.se
Itello: johan.modig@itello.se